koronarestriksjoner

Rektorenes krav til regjeringen: Få studentene tilbake på campus!

Det er knyttet store forventinger til regjeringens koronapressekonferanse torsdag kveld.

— Hvis studentene blir en salderingspost i prioriteringen av smitteverntiltak, risikerer vi at de havner i en sosial bakevje, sier rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn. Også rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, er bekymret. .
Publisert Oppdatert

Universitets- og høgskolerektorene er nærmest unisone i sine forventinger til fredagens koronapressekonferanse fra regjeringen, der vi skal få vite hva som skjer med koronatiltakene som ble innført før jul.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen

Rektorene Khrono har snakket med er helt på linje med Universitetet i Oslo-rektor, Svein Stølen og Universitetet i Bergen-rektor Margareth Hagen, som i Khrono har tatt til orde for at det nå er ønskelig med så mye normalitet som mulig.

Etter to år med redusert læringsmiljø og sosialt miljø på trange hybler trengs det mer fysisk undervisning, slår Stølen fast. Han er redd for frafall om ikke situasjonen snart endrer seg for studentene, og syns også det er positivt om studentpøbbene på campus kan gjenoppta driften.

— Det ville vært en fordel med klare signaler om å slippe opp noe, sier han.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen

Margareth Hagen argumenterer i et debattinnlegg for hvor vikitg det er med sosial samhandling mellom mennesker. Hun mener at «de negative konsekvensene av en digital studiehverdag er langt større selv om fagmiljøene tilbyr så gode digitale løsninger som det lar seg gjøre».

— For universitetet haster det med å få lettelser i tiltak, skriver hun.

Borg ønsker mindre hjemmekontor

— Ja, dette er veldig viktig, sier rektor ved NTNU i Trondheim, Anne Borg til Khrono.

Rektor ved NTNU, Anne Borg

Hun ønsker studentene tilbake til campus.

— Både for det sosiale og for fysiske læringsaktiviteter. Det bør bli så normalt som mulig innenfor gjeldende smittevernregler, sier hun.

Borg håper at kravet om hjemmekontor for ansatte også lettes.

— De ansatte trenger også å få være på campus.

Kan få betydelige kostnader

Rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn.

Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS), sier til Khrono at for en gangs skyld har Margareth Hagen og Svein Stølen sagt og skrevet til han selv kunne uttalt.

— Jeg stiller meg helt bak det. Studentenes interesser har nok kommet litt i bakgrunnen. Hvis studentene blir en salderingspost i prioriteringen av smitteverntiltak, risikerer vi at de havner i en sosial bakevje. Det vil føre til betydelige kostnader både for den enkelte og for samfunnet på lenger sikt, sier han.

Bekymret

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, sier at dette er noe rektorene har diskutert.

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen

— Vi ønsker mer åpne campus og mer fysisk tilstedeværelse. Når vi ser i de siste analysene fra Folkehelseinstituttet at Omicron-varianten fører til ca. 70 prosent mindre sykehusinnleggelser, betyr det at selv med høye smittetall er ikke sykdomsbyrden så stor. Da må det påvirke vurderingen av hvor strenge tiltakene skal være. Jeg håper på lettelser for det som handler om tilstedeværelse for ansatte og studenter, sier Olsen til Khrono.

Det er ikke undervisningskvaliteten Olsen er mest bekymret for, men hvordan de unge studentene har det.

— Veldig mange er nesten fordrevet til en hybeltilværelse, som ikke er tilrettelagt verken for sosialt liv eller hjemmekontor. Det bekymrer meg, sier han.

Yttri er fortsatt opptatt av campus

Rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Gunnar Yttri

Rektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Gunnar Yttri, er litt mer forsiktig med å skulle mene noe om smitteverntiltak. Han holder fast ved det som har vært hans mantra den siste måneden: studentene må komme tilbake til campus. Det kan de også under gjeldende regler og anbefalinger.

— Jeg håper på enda mer handlingsrom for fysisk aktivitet på campus. Jeg håper regjeringen går ut og oppfordrer studentene til å bruke campus enda mer!

Håper på lokale tiltak

Også rektor ved Universitetet i Agder (UiA), Sunniva Whittaker, stiller seg bak kravene til regjeringen.

Rektor ved Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker

— Jeg er særlig bekymret for studentene som begynte å studere høsten 2019. De vil gå ut med en bachelorgrad bestående av veldig lite fysisk undervisning, sier hun.

— Hva ønsker du av pressekonferansen på fredag?

— Jeg håper at vi kanskje kan gå over til mer lokale tiltak der det trengs. Jeg har forståelse for at dette er en uoversiktlig situasjon og det er det helsefaglige som må står først, men om mulig, håper jeg studentene kan være en gruppe som kan prioriteres. I likhet med andre rektorer som har uttalt seg, er jeg også bekymret for frafall, sier hun.

Har krisemøte torsdag

Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, deler virkelighetsoppfatningen til de andre.

Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

— Det er liten tvil om at vi nå ønsker oss en mest mulig normalsituasjon. Campus hos oss har aldri vært stengt ned, vi har også holdt laboratorier åpne. Men dette handler i stor grad om studentene selv og deres læringsutbytte. Situasjonen har også gått ut over våre samarbeidspartnere som leverer studentnære tjenester. Slik som kantinedrift, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen til Khrono.

Han forteller at det er tillyst krisemøte i ledelsen klokken 20.00 torsdag kveld for å ta stilling til eventuelle endringer i restriksjonene fra regjeringen.

— Jeg håper de lemper på bestemmelsen om at undervisning i hovedsak skal foregå digitalt. Vi har hos oss likevel laget en slik regel som gjelder fram til uke 8. Men det handler om forutsigbarhet for studentene, sier Jelsness-Jørgensen.

— Vil dere holde på planene for digital undervisning om reglene lempes på?

— Her vil vi gå i dialog og se på mulighetene. Vi har muligheten til å endre, men da må det skje på en kontrollert måte.

— Hva med karantenebestemmelsene?

— Det er klart at med et økt smittenivå vil sykefravær og karantenerisiko kunne bety mye for vår drift. Her må vi i tilfelle legge ytterligere planer med tanke på risikobildet, sier Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Rice: — Ikke smålige kutt

Rektor Curt Rice , NMBU

— Vi ønsker selvfølgelig å få studentene tilbake til campus slik at de får det tilbudet de skal ha. Men jeg er mest opptatt av at vi må se på de langvarige endringene på vår tilnærming til utdanning i lys av pandemien. Da kan vi ikke ha en regjering som driver smålige kutt i virksomheten på den måten som nå har skjedd. Så snart vi har reist litt mindre kuttes det i bevilgningene, eller når vi bruker ekstern ekspertise for mye. Skal vi oppfylle det som pandemien krever av oss i forhold til studentenes velferd og utdanning fremover trenger vi ressurer. Det må også regjeringen forstå, sier rektor Curt Rice ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

— Hva forventer du deg av kveldens pressekonferanse?

— Det viktigste er å få studentene tilbake på campus, og at det blir lagt til rette slik at det reelt sett blir mulig. Regjeringen må tenke på studentene slik at de faktisk kan fokusere på den utdannelsen de skal få, sier Curt Rice.

Powered by Labrador CMS