Styreleder Siri Hatlen (nr 2 fra høyre) fikk delvis gjennomslag, og vedtak i rektorstriden på NMBU er utsatt til styrets junimøte. Rektor Mari Sundli Tveit i midten.

Utsetter beslutning om rektormodell på NMBU

Styret ved NMBU har besluttet å utsette vedtaket om institusjonen skal ha valgt eller ansatt rektor til sitt junimøte. Saken ble likevel drøftet, uten bindende vedtak.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret på NMBU skulle i dag behandle sak om institusjonen ansees å ha valgt eller ansatt rektor. Styremøtet startet med en lang debatt om saken skulle utsettes eller ikke.

Styreleder Siri Hatlen fremmet forslag om utsettelse. Det medførte en lang debatt i styret om hva som var mest hensiktsmessig for NMBU, en ren utsettelse, gjøre saken til en drøfting eller behandle saken og gjøre vedtak.

Debatten i styret kan du lese her: Lederthriller på NMBU

Vedtok drøfting med 7 mot 4 stemmer

Mange av styrets medlemmer uttalte seg i debatten, men det endte med at styreleder omgjorde sitt forslag fra ren utsettelse til at saken bare skal drøftes. 

Og dette forslaget fra styreleder fikk flertall i styret, og ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. Dermed er det en ren drøfting som skjer på styremøtet senere i dag.

Se også: Her sendes drøfting om rektorsaken fra 12.30

Stort engasjement

Har NMBU valgt eller ansatt rektor, og hvordan skal styringsformen være i fortsettelsen?

Saken har vakt stort engasjement, og ansatte, fagforeninger og nåværende rektor selv, Mari Sundli Tveit, mener det ikke bør herske noen tvil om at NMBU i fire år har hatt en hybrid unntaksløsning, men at man skal tilbake til valgt rektor fra 2017.

Da styret i dag behandlet dagsorden diskuterte man konsekvenser av utsettelse eller å omgjøre sak til drøfting på torsdagens møte.

Rektor Mari Sundli Tveit ble direkte spurt om det å utsette vedtaket ville få negative konsekvenser for NMBU og prosessen rundt omorganisering.

— Ro med min innstilling

— Det er mye støy rundt saken, og et energitap i organisasjonen. Min vurdering er at det som vil skape ro er at styret behandler saken og følger min innstilling, sa Tveit. Flere andre styremedlemmer tok til orde for det samme som Tveit.

Det var tydelig isfront mellom henne og styreleder da saken var oppe som debatt under dagsorden. 

Slik lov- og regelverk er i dag må et vedtak om å endre ledelsesform i styret ha totredjedels flertall. Regjeringen har foreslått å omgjøre dette til at man kan bytte ledelsesmodell ved alminnelig flertall. Saken er satt opp til behandling i Stortinget 29. mars, og departementet og politisk ledelse der, lover at loven vil tre i kraft på denne siden av sommeren.

— Da man er i en situasjon da det er uavklart rundt hvilke stemmeregler og modeller som gjelder, og dette avklares i nærmeste framtid, er det etter mitt syn mest ryddig at saken blir utsatt til junimøtet, da ny lov er på plass, sa styreleder Hatlen.

Og det endte med at et flertall på 7 styremedlemmer fulgte styreleders anbefaling og saken ble utsatt, men drøftet.

Departementet hevder ansatt rektor

Departementet mener dette er feil, og at det ikke kan herske noen tvil om NMBU i dag har ansatt rektor. Statssekretær Bjørn Haugstad mener ansatte og fagforeninger på NMBU ikke behøver å engasjere seg så sterkt, fordi regjeringen nå gjør det lettere å bytte ledelsesmodell for institusjonene.

Før var kravet totredjedels flertall for å bytte modell for ledelse, med ny lov blir det simpelt flertall som skal gjelde. Loven blir etter alt å dømme vedtatt i Stortinget 29. mars med virkning fra et tidspunkt nærmere sommeren.

Les også: Haugstad slår fast at NMBU har ansatt rektor

Over 900 underskrifter

Onsdag fikk rektor Mari Sundli Tveit overrakt 942 underskrifter som støttet synspunktet om at NMBU har og skal ha valgt rektor.

Det var langt over 100 ansatte som møtte fram for å høre appeller og være med på overrekkelsen.

Les også: Over 100 deltakere på rektormarkering i Ås

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS