Reagerer på dårlig saksforberedelse

Søkekomiteen for rektorvalget ved Universitetet i Oslo i 2017 er fremdeles ikke på plass. Universitetsstyremedlem Ole Martin Nodenes kritiserer UiO-ledelsen for å ha forberedt saken dårlig for styret.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Universitetet i Oslo vedtok tirsdag mandatet og sammensetningen av en søkekomité som skal finne kandidater til rektor- og prorektorvalget i 2017, men hvem som skal sitte i komitéen er fremdeles ikke avgjort. 

Styremedlem Ole Martin Nodenes reagerer på at styret fikk seg forelagt en altfor kort liste med navn til å fylle komitéen. I sakspapirene sto det at forslag til medlemmener av komitéen ville bli lagt fram på møtet. Det skjedde, men Nodenes ble svært overrasket over at listen inneholdt for få navn.

— Lista var mangelfull, for å si det mildt. Jeg hadde forventet at listen ville inneholdt flere navn enn antall plasser, eller i alle fall nok til å fylle listen. I stedet ble det omvendt. Lista inneholdt kanskje tre forslag, sier Nodenes.

Hadde håpet komiteen skulle bli viktig

Jeg hadde forventet at listen ville inneholdt flere navn enn antall plasser, eller i alle fall nok til å fylle listen. I stedet ble det omvendt. Lista inneholdt kanskje tre
forslag.

Ole Martin Nodenes

Det skal ha kommet opp en rekke forslag på mulige medlemmer under diskusjonen som ble holdt for lukkede dører. Likevel ble det «klin umulig» for styret å vedta en komité i møtet, beskriver Nodenes.

— Fordi dere var så uenige?

— Fordi det var så få navn på listen vi skulle ta stilling til. De hadde ikke forhørt seg med folk om de var interessert. Og vi i styret kunne jo ikke vedta at noen som ikke var spurt, skulle sitte i komiteen.

— Hvem sitt ansvar mener du det var at listen med forslag var lite gjennomarbeidet?

— Ledelsen burde presentert oss for et komplett forslag, så kunne vi heller kommet med innsigelser. Helst kunne vi vært invitert til å komme med forslag selv i forkant.

— Nå som medlemmene ikke ble vedtatt av styret, skal rektor peke dem ut på fullmakt?

— Det er veldig uklart akkurat nå hvordan dette vil skje. Det er ikke bra i det hele tatt. Jeg hadde håpet dette skulle bli en viktig komité, men nå kan man nesten spørre om det egentlig er meningen at vi skal ha en aktiv komité, sier Nodenes, som representerer de teknisk-administrativt ansatte i styret.

Han understreker at han syntes det var gjort et godt forarbeid i saken for øvrig, med forslagene til mandat og sammensetning av komiteen.

Vanskelig oppgave for administrasjonen

Styremedlem Kristian Gundersen sier seg enig i at saksforberedelsene til styrebehandlingen av søkekomiteen framsto noe rotete. Han er likevel ikke like opprørt over dette som Nodenes.

— Det hadde vært greit å få et mer gjennomarbeidet forslag til kandidater. Samtidig var saken lagt opp slik at både sammensetningen av komitéen og navn på medlemmene skulle diskuteres på samme møte. Og sånn sett ble det naturligvis vanskelig for administrasjonen å ha et fullstendig forslag klart, sier professoren.

— Ofte når komitéer skal settes ned, blir vi stilt overfor ferdige forslag som så skal stemmes over. Da kan det være vanskelig å si seg uenig, så det er i alle fall ingen god måte å gjøre det på, fortsetter Gundersen.

Det optimale denne gang, mener han ville vært om styremedlemmene hadde blitt gitt mulighet til å foreslå kandidater i forkant av møtet. Hvorpå universitetsledelsen kunne utarbeidet et forslag ut i fra det.

Gundersen har aldri vært blant dem i styret som har ivret mest for en søkekomité.

— Erfaringen fra UiO er at vi har hatt godt med kandidater ved valg uten en slik komité. Det har universitetssamfunnet tatt ansvar for i fellesskap. At ingen andre enn en student stilte mot Ole Petter Ottersen ved forrige valg, var et unntak i så måte. Og årsaken var at en sittende rektor så godt som alltid vil bli gjenvalgt, mener professoren.

Fikk frist ut uken

Idar Kreutzer fra Finans Norge er godt fornøyd med at flertallet i styret gikk inn for at søkekomiteen skal ha to eksterne medlemmer, framfor ett, som foreslått. Men han skal også ha uttrykt noe misnøye på møtet.

— Vi hadde en uenighet om fristen for å foreslå eksterne kandidater til komiteen, men saken ble løst på en god måte, oppsummerer han overfor Uniforum.

Slik Kreutzer vurderte det, var tiden som ble gitt til disposisjon for kort.

— Vi fikk opprinnelig frist ut samme dag, men nå har vi fått ut uka til å foreslå eksterne kandidater. Det sier jeg meg fornøyd med, sier han.

Ikke alle fikk frist ut uken

Verken Gundersen eller Nodenes kan bekrefte at de har fått frist ut uken til å foreslå eksterne kandidater.

— Det har ikke jeg hørt noe om. Hvis det er slik du sier, er det uheldig om bare de eksterne medlemmene har fått en slik frist, sier Gundersen.

— Det hadde ikke jeg heller fått med meg, sier Nodenes.

— Hvilken frist fikk du med deg?

— Ett døgn.

Rektor skal oppnevne komiteen

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe bekrefter at det nå er rektor som skal peke ut søkekomiteens medlemmer.

– Styret vedtok å gi rektor fullmakt til å oppnevne medlemmer til søkekomiteen, sier hun.

– Idar Kreutzer sier til Uniforum at han har fått frist ut denne uken til å foreslå eksterne kandidater til komiteen. Mens Ole Martin Nodenes og Kristian Gundersen kjenner ikke til en slik frist. Har styrets medlemmer fått ulike frister på å komme med forslag? Hvorfor det?

– Det arbeides fortsatt med sammensetningen av søkekomiteen, svarer Bjørneboe.

Foreslo fire medlemmer

— Hvorfor ble det umulig å presentere for styret et fullstendig forslag til komitémedlemmer?

— Styret vedtok at søkekomiteen skal ha ni medlemmer. I tillegg til det som ble fremmet, vedtok styret én representant fra de midlertidige ansatte og til sammen to eksterne medlemmer, sier Bjørneboe.

Ifølge universitetsdirektøren stemmer det ikke at styret ble presentert for tre forslag til medlemmer. Det riktige antallet er fire. Hun poengterer dessuten at to av komiteens medlemmer skal oppnevnes av henholdsvis tjenestemannsorganisasjonene og Studentparlamentet.

Med fire forslag fra universitetsledelsen og to medlemmer oppnevnt av studentene og tjenestemannsorganisasjonene, ville det likevel ikke vært nok kandidater foreslått til å fylle det opprinnelige forslaget på syv medlemmer i søkekomiteen.

— Har denne saken vært dårlig forberedt eller planlagt fra administrasjonens side?

— Universitetsstyret vedtok denne saken i junimøtet. Det har vært arbeidet med å utarbeide nytt valgreglement, herunder mandat for søkekomité og forslag til medlemmer. Dette har vært et omfattende arbeid, framhever Bjørneboe.

Universitetsledelsen beklager lukking

– Styret fattet vedtak i hele saken i lukket møte. Dermed gikk Uniforum blant annet glipp av diskusjonen om eksternes representasjon i komiteen. Var det meningen, eller var det en feil at dere lukket møtet utover navnediskusjonen?

– Det var kun meningen å behandle forslag til medlemmer i lukket møte. Universitetsledelsen beklager at møte ikke ble åpnet igjen når forslag til vedtak ble diskutert og fattet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS