Lærermangel til tross, stadig færre søker seg til lærerutdanningen for grunnskolen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Lærermangel til tross, stadig færre søker seg til lærerutdanningen for grunnskolen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Færre vil bli lærere i grunnskolen

Nedgangen i antall søkere som vil bli lærere i grunnskolen fortsetter, samtidig som det er 2,7 prosent vekst i søkertallene totalt sett til høyere utdanning.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

135.587 personer har per 16. april 2017 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 3566 flere søkere enn i 2016, det vil si en økning på 2,7 prosent, og antall søkere i snitt per studieplass er 2,44.

— Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke og dermed også gevinstene ved å samordne søking, saksbehandling og studentopptak, sier direktør i CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier), Grete Christina Lingjærde, i en pressemelding om søkertallene fra Samordna opptak.

Færre søker seg til utdanning for grunnskolelærere

Oppgangen totalt sett til hele lærerområdet kommer på barnhagelærerutdanningen, med en oppgang på 7,8 prosent, og den såkalte lektorutdanningen trinn 8-13 med 15,7 prosent.

Fra høsten 2017 blir som kjent lærerutdanningen femårig og masterbasert.

Både utdanningen til trinn 1-7 og trinn 5-10 i grunnskolen, samt faglærerutdanningen, opplever nedgang i antall søkere. for trinn 1-7 er det 3,6 prosent, for 5-10 5,5 prosent mens faglærerutdanningen har en reduksjon på 6,4 prosent.

Denne nedgangen kommer på toppen av nedgangen i søkertallene disse utdanningene opplevde fra 2015 til 2016, da man innførte firekrav i matematikk.

For trinn 1-7 er det 2291 førstevalgssøkere i 2017. Det er 1,5 søkere per studieplass, og langt under snittet for alle utdanningene på 2,44. For trinn 5-10 er det registrert 2440 førstevalgssøkere. Det er 1,7 førstevalgssøkere per studieplass. 

Bare utdanningen for trinn 8-13, lektorutdanningen ligger på snitt med 2,4 førstevalgssøkere per studieplass. De har 2408 førstevalgssøkere i 2017.

Vekst på 42,2 prosent i Nordland

I en pressemelding forteller Nord universitet at økning til lærerutdanningene ved Nord viser en stabil økning fra 2016 til 2017.

— Alt i alt er jeg godt fornøyd med søkertallene til lærerutdanningene, det første året hvor vi kun rekrutterer til den femårige masterutdanningen, sier rektor Bjørn Olsen i en pressemelding fra Nord universitet.

I pressemeldingen trekker universitet fram at utfordringene med å rekruttere lærere i Nord-Norge har fått særskilt oppmerksomhet i år, og det har vært satt inn ekstraordinære tiltak både på institusjonsnivå, fra Fylkesmann, kommuner og fylkeskommuner.

Kunnskapsdepartementet har støttet opp om arbeidet med ekstraordinær økonomisk støtte til rekrutteringsarbeidet, samt tiltak rettet mot søkere generelt og i de nordnorske fylkene spesielt.

Tallene viser en solid økning i søkertallene til lærerutdanningene i alle de tre nordnorske fylkene. I 2016 var det 161 personer som søkte en lærerutdanning i Nordland, i 2017 er tallet hele 229, en økning på 42,2 prosent, heter det i pressemeldingen fra Nord universitet.

Tallene viser samtidig at studietilbudene ved Nord universitet har like mange søkere i 2017 som i 2016.

Økning i søkertallene fortsetter 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier i følge en pressemelding om søkertallene: 

— Jeg er glad for at dagens unge mennesker hører på gode råd og velger teknologi. Vi trenger flere som ikke bare forstår seg på den digitale verden, men som også kan være med på å utvikle nye løsninger med teknologi som verktøy, sier Isaksen i en pressemelding fra regjeringen.

Om søkertallene til lærerutdanningene sier han:

— Jeg skulle ønske at vi hadde fått enda flere søkere til de nye lærerutdanningene for grunnskolen. Her trenger vi mange gode lærere i årene som kommer, sier Røe Isaksen, i en annen pressemelding.

Departementet legger vekt på at fra og med høsten er lærerutdanningen femårig og gir mastergrad. 

— Vi skjerpet også inntakskravene til lærerutdanningene i fjor. Etter hvert som potensielle lærerstudenter får tilpasset seg de nye kravene, forventer vi flere søkere. Det er bra, for vi trenger mange gode lærere fremover, og vi ønsker oss de beste studentene.

I pressemeldingen kommenterer også helseminister Bernt Høie økt søkning til helsefag, som blir kåret til søkervinner av Samordna opptak.

— Jeg er glad for de høye søkertallene til helsefagutdanningene. Vi blir flere og vi blir eldre, så det er helt klart et stort behov for enda flere kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen helsefagene i årene som kommer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Mange melder om rekordsøkning

Antallet søkere til Universitetet i Stavanger (UiS) er i år 14.135. Det er rekord. UiS er også på listen over de mest søkte studiene nasjonalt, med sykepleierutdanningen på syvende plass, skriver UiS i en pressemelding.

— Dette er gledelige tall for UiS og viser at UiS er et attraktivt universitet og Stavanger en ettertraktet studentby, sier kommunikasjonsrådgiver Susanna King ved UiS.

Nord universitet forteller selv at de har den største økningen i førsteprioritetssøkere blant universitetene i landet, med 14,7 prosent.

— Jeg er svært glad for den solide økningen i antallet studenter som ønsker seg til Nord universitet. Dette viser at vi har attraktive utdanninger og gode fagmiljøer, som studentene aktivt søker seg til, sier rektor Bjørn Olsen, i en pressemelding.

— Tendensen med sterk økning i søkningen til helsefagene sykepleier, vernepleier og farmasi fortsetter. Nord universitet har i snitt omtrent fire søkere per plass på våre sykepleierutdanninger. Det er også svært god økning i søkningen til utdanningene i sosialt arbeid, heter det i pressemeldingen.

Rekord på NTNU, men færre til sivilingeniører

Nær 23.000 søkere har NTNU som førstevalg. Det er bare 1 prosent vekst, og godt under landsgjennomsnittet på 2,7 prosent.

NTNU forklarer i en pressemelding at de ikke har like mye vekst som andre i år, med at de hadde en spesielt stor økning i fjor, noe som delvis ble forklart som en effekt av fusjonen mellom NTNU og høgskolene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Søkningen til de klassiske 5-årige sivilingeniørprogrammene på NTNU går samlet sett noe ned. 

— Det er bekymringsfullt at færre ungdommer søker disse studiene. Landet trenger ingeniører innen tradisjonelle teknologiområder. Reduksjonen er ikke dramatisk i år, men sett over tid er det påfallende og vi følger utviklingen nøye, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU, i pressemeldingen.

Ber om bedre arbeid mot frafall

I sin pressemelding om årets opptak trekker Norsk studentorganisasjon (NSO) fram at Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2016 viser at nesten 40 prosent av de som får opptak kommer til å slutte på utdanningen.

NSO utfordrer utdanningsinstitusjonene til å bruke de neste tre månedene på å sikre at neste års studenter ikke blir en del av en tragisk frafallsstatistikk.

— Frafall er en stor utfordring i høyere utdanning i dag. Alle vet hva som skal til for at studenter fullfører studiene, nå må utdanningsinstitusjonene levere på tiltakene, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Marianne Andenæs, i pressemeldingen.

NSO trekker også fram at Studiebarometeret gjennomført av NOKUT årlig, har flere år vist at undervisning og veiledning er noe av det studentene er minst tilfreds med. De mener derfor at alle institusjoner må innføre en faglig mentorordning, som innebærer at alle studenter skal få personlig oppfølging av en vitenskapelig ansatt.

— Det er viktig at studenter blir inkludert i det akademiske og sosiale fellesskapet allerede fra studiestart. Vi mener at alle utdanningsinstitusjoner må gi studentene en en faglig mentor ved studiestart. Vi trenger bedre oppfølging og veiledning for å sikre at studenter gjennomfører, fortsetter Andenæs.

HiOA: Mot strømmen på trinn 1-7

Lærerutdanningen for grunnskolen 1-7. trinn opplever fremgang i antall førstevalgssøkere ved Høgskolen i Oslo og Akershus på 12 prosent, men for trinn 5-10 er bildet motsatt og søkertallene viser en nedgang på hele 16 prosent.

— Vi er veldig fornøyd med at så mange vil bli lærer for de minste skolebarna og søker seg til utdanningen for grnnskolelærere trinn 1-7, sier Nina Waaler, prorektor for utdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), i en pressemelding.

Waaler legger til:

— I forbindelse med overgangen fra en fireårig til en femårig utdanning er det ikke overraskende at vi ser noen svingninger i søknadstallene på de ulike lærerutdanningene.

Pedagogstudentene er bekymret

Pedagogstudentene er glad for at det totale søkertallet til alle de ulike lærerutdanningene har gått opp, men er samtidig bekymret over at det er nedgang i søkertallene til de nye femårige grunnskolelærerutdanningene.

— Det er på tide at myndighetene, politikere og partene tar grep og finner ut hva som egentlig er årsaken til at færre vil jobbe i grunnskolen, sier leder Silje Marie Bentzen, i en pressemelding.

Pedagogstudentene forteller at de har laget flere kampanjer der kjønnsbalanse i barnehage- og grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7 har vært i fokus. De trekker fram at det kun er 17 prosent menn i barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanning 1.-7.

— Det er en minimal økning i andelen menn som søker seg til grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7. Vi må fortsette arbeidet med å rekruttere et mangfold av lærere som gjenspeiler mangfoldet i elev- og barnegruppen, sier Bentzen.

Mer fakta fra søkertallene, samordna opptak 2017

  Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass

  1. Universitetet i Oslo, Informatikk: digital økonomi og ledelse, 275 søkere til 14 plasser 19 søkere per plass
  2. Høgskolen i Oslo og Akershus, Økonomi og ledelse, 322 søkere til 20 plasser, 16,1 søker per plass
  3. Universitetet i Bergen, Lektorutdanning i historie, 96 søkere til 6 plasser, 16 søkere per plass 
  4. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Arkitekt, 923 søkere til 60 plasser, 15,4 søkere per plass
  5. Høgskolen i Oslo og Akershus, Økonomi og ledelse, 288 søkere til 20 plasser, 14,4 søkere per plass
  6. UiT Norges arktiske universitet, Luftfartsfag, 168 søkere til 12 plasser, 14 søkere per plass
  7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Trafikklærerutdanning, 270 søkere til 20 plasser, 13,5 søker per plass
  8. Høgskolen i Sørøst-Norge, Engelsk, Bø, årsstudium, deltid, 251 søkere til 20 plasser, 12,5 søker per plass
  9. Høgskolen i Sørøst-Norge, Norsk, Bø, årsstudium, deltid, 304 søkere til 25 plasser, 12,2 søkere per plass
  10. Universitetet i Oslo, Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, høst, 776 søkere til 65 plasser, 11,9 søkere per plass
  11. Universitetet i Oslo, Kriminologi, 716 søkere til 60 plasser, 11,9 søkere per plass
  12. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Ingeniør, bygg, fleksibel, 113 søkere til 10 plasser, 11,3 søkere per plass
  13. Høgskolen i Oslo og Akershus, Arkivvitenskap, årsstudium, 127 søkere til 12 plasser, 10,6 søkere per plass
  14. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Ingeniørfag, elektro, fleksibel, 52 søkere til 5 plasser, 10,4 søkere per plass
  15. Høgskolen i Oslo og Akershus, Kunst og design - studieretn. mote og produksjon, 134 søkere til 13 plasser, 10,3 søkere per plass
  16. VID vitenskapelige høgskole, Sosialt arbeid, deltid 337 søkere til 35 plasser, 9,6 søkere per plass
  17. Universitetet i Bergen, Psykologi, profesjonsstudium, 822 søkere til 87 plasser, 9,4 søkere per plass
  18. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Økonomi, ledelse og bærekraft, 301 søkere til 32 plasser, 9,4 søkere per plass
  19. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Sykepleier, Gjøvik, deltid, 175 søkere til 19 plasser, 9,2 søkere per plass
  20. Høgskolen i Oslo og Akershus, Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, 89 søkere til 10 plasser, 8,9 søkere per plass

  De 10 studiene med færrest antall søkere per studieplass

  1. UiT Norges arktiske universitet, Prosessteknologi, Narvik, 1 søker til 25 plasser, 0,0 søker per plass
  2. Noroff University College, Interactive Media Games, 6 søkere til 60 plasser, 0,1 søker per plass
  3. Noroff University CollegeInteractive Media Animation, 6 søkere til 60 plasser, 0,1 søker per plass
  4. Noroff University College, Interactive Media Animation, nettbasert, 8 søkere til 60 plasser, 0,1 søker per plass
  5. Høgskulen på Vestlandet, Ingeniør, undervannsteknologi, Florø, 5 søkere til 34 plasser, 0,1 søker per plass
  6. UiT Norges arktiske universitet, Religionsvitenskap, bachelor, 3 søkere til 20 plasser, 0,1 søker per plass
  7. UiT Norges arktiske universitet, Teologi, 3 søkere til 20 studieplasser, 0,1 søker per plass
  8. Noroff University College, Interactive Media Games, nettbasert, 10 søkere til 60 plasser, 0,2 søkere per plass
  9. UiT Norges arktiske universitet, Prosessteknologi, Tromsø, 7 søkere til 40 plasser, 0,2 søker per plass
  10. UiT Norges arktiske universitet, Maskin, Narvik, 8 søkere til 45 plasser, 0,2 søker per plass
  Velkommen til vårt kommentarfelt
  Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

  Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
  Powered by Labrador CMS