Stuiedirektør Marianne Brattland studerer opptakstall sammen med Oddvar Kværnhaug fra seksjon for opptak og veiledning ved HiOA. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Stuiedirektør Marianne Brattland studerer opptakstall sammen med Oddvar Kværnhaug fra seksjon for opptak og veiledning ved HiOA. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ulike forklaringer på studentfrafall

Ledelsen ved HiOA peker på at det er mange ulike forklaringer bak studentfrafall, og at det først og fremst ikke dreier seg om overfylt undervisning de første uker og måneder.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Marianne Brattland er studiedirektør ved høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hun har litt ulikt syn på det kalkulerte frafallet enn studentrepresentantene.

— Hvorfor er det sånn at det kalkulerte frafallet i år ligger 4 prosentpoeng høyere enn det det gjorde i fjor på HiOA?

— Stadig flere søker høyere utdanning gjennom Samordna opptak. I år har vi et rekordopptak ved HiOA, der kun et fåtall av våre utdanninger har ledige plasser. Tidligere år har plasser ved enkelte utdanninger stått tomme grunnet lav interesse. Slik er det ikke i år, og det er vi svært glade for, svarer Brattland.

Hun legger til at en digital søknadsprosess gjør det enkelt å søke og det er bra.

— I noen tilfeller kan det gi seg utslag i at studenter som er usikre på om de skal studere, reise jorden rundt ett år,  jobbe eller gjøre noe annet sender inn en søknad for å sikre seg muligheten, mener Brattland.

Over landsgjennomsnittet

— Hvorfor ligger HiOA 6 prosentpoeng over landsgjennomsnittet når det kommer til det kalkulerte frafallet? Er det fordi studentene på HiOA er lavere enn andre studenter, og gjør en dårligere innsats?

— Andre høgskoler og universitet  velger å ha flere suppleringsopptak frem mot studiestart. Det har vi forsøkt å begrense, og det tror jeg er hovedforklaringen til at vi ligger noe over landsgjennomsnittet. Vi ønsker heller at de nye studentene skal få muligheten til å planlegge studiestart, enn at de skal måtte vente til siste liten med å få svar, forklarer Brattland.

Lang erfaring med overbooking

— Jobber dere med tiltak for å få ned det kalkulerte frafallet, eller er det en bevisst strategi å ta inn flere studenter enn det det er plass til?

— Vi har lang erfaring med overbooking, og har heldigvis svært god statistikk  å støtte oss til . Vi er opptatt av at flest mulig skal få tilbud om studieplass i hovedopptaket slik at studentene kan planlegge høsten så tidlig som mulig. Derfor velger vi å tilby som mange som mulig plass ved hovedopptaket, sier Brattland.

— Seks av ti studenter arbeider ved siden av studier, og mange er i praksis deltidsstudenter. I gjennomsnitt ser vi at  89,5 prosent av våre studenter gjennomfører sin utdanning ved HiOA, men noen bruker av ulike, og ofte gode grunner, noe lengre tid, sier hun.   

Brattland legger til at god studiekvalitet, tett og god oppfølging av studentene er kritiske suksessfaktorene for å lykkes som student.

— Dette har også høy prioritet her ved HiOA. Det aller viktigste for oss er at våre studenter lykkes i sine studier. Frafall og overbooking er komplekst, men vi baserer oss på statistikk og erfaring for å sikre at vi får fylt opp studieplassene og at vi utdanner de kandidatene samfunnet trenger, sier Brattland.

— Studentene peker på at en løsning med flere ansatte studentassistenter, som de allerede har på økonomi og administrasjonsutdanninga, på de utdanningene der stryk- og frafallsprosenten er særlig høy kan føre til at færre faller fra. Hva tenker dere om en sånn løsning?

— Tett oppfølging og god veiledning av studenter vet vi er viktig for studentene.  Økonomi og administrasjon-studiene har med hell tatt i bruk studentassistenter som støtte i undervisningen. Dette er et spennende grep som vi vil se nærmere på. Jeg vil trekke frem at HiOA nettopp har etablert et nytt kvalitetssikringssystem skal bidra til å heve kvalitetene i våre utdanninger, sikre høye krav og ambisjoner til studenter og lærere og ikke minst sikre kontinuerlige tilbakemeldinger og evalueringer fra studentene, sier Brattland.

eCampus

Hun trekker også fram eCampusprogrammet som høgskolen håper vil være et godt supplement til den tradisjonelle samlingsbaserte undervisningen.

— Vi ønsker å vite mer om studentene våre, og har nylig etablert et analyseteam som nettopp skal se nærmere på dette. Allerede i høst vil det bli gjennomført kandidatundersøkelser som vi håper vi gi oss verdifull innsikt, avslutter Brattland.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS