styring

Seks nye eksterne styreledere oppnevnt ved UiT

En helsetopp og en svensk høyesterettsdommer er blant de nye eksterne styrelederne ved fakultetene på UiT.

Jørn Wroldsen, tidligere viserektor ved NTNU Gjøvik og rektor ved Høgskolen i Gjøvik, er oppnevnt på nytt som styreleder ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved UiT. Her sammen med UiT-rektor Dag Rune Olsen ved en tidligere anledning.
Publisert

Universitetsstyret ved UiT oppnevnte nye eksterne styreledere ved fakultetene ved universitetet på styremøtet 16. desember.

Blant de nye styrelederne fra 1. januar er administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, som inntil i sommer satt i universitetsstyret, og tidligere viserektor for NTNU i Gjøvik, Jørn Wroldsen. Den svenske høyesterettsdommeren Kristina Ståhl blir styreleder på jussfakultetet.

Diskuterte kriterier

Oppnevningen av eksterne styreledere skjedde etter at saken først sto på sakskartet 24. november, men der ble den utsatt for at styret skulle få anledning til å diskutere kriteriene for oppnevning av eksterne representanter.

Blant kriteriene som universitetstyret la vekt på var at styrelederne må ha forståelse og innsikt i styrerollen, strategisk forståelse og blikk for den respektive enhetens framtidige behov. Kompetanse på samiske spørsmål var også framhevet i styrets diskusjon.

Alle har styreerfaring

Rektor Dag Rune Olsen påpeker at flere av styrelederne har erfaring fra ledelse i offentlig eller privat sektor. Flere av dem har hatt stillinger i universitets- og høyskolesektoren og alle har styreerfaring.

— Mål og vurderingskriterier ansees som godt ivaretatt gjennom forslagene fra enhetene og i innstillingen til nye eksterne styremedlemmer, og dermed dekkes kompetansebehovet i de enkelte fakultetsstyrene, men også for institusjonen samlet sett, skriver han i saksframlegget.

Dette er styrelederne

Stig Slørdahl har sittet i universitetsstyret ved UiT i perioden 2017-21. Nå blir han styreleder ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT.

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, er utnevnt til styreleder ved Det helsevitenskapelige fakultetet ved UiT.

Slørdahl har permisjon fra stilling som professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Han var dekan ved Det medisinske fakultet NTNU i perioden 2005-2015. Slørdahl har vært medlem av UiTs universitetsstyre i perioden 2017-2021.

Ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi er Jørn Wroldsen utnevnt styreleder for en ny fireårsperiode. Han var inntil sommeren 2021 viserektor for NTNU i Gjøvik, men er nå seniorrådgiver i den nye viserektorens stab. Wroldsen var rektor ved Høgskolen i Gjøvik før fusjonen med NTNU.

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er Toini Løvseth, direktør i Energi Norge, ny styreleder. Tidligere har hun blant annet vært ansatt som førsteamanuensis ved UiT med arbeidssted Finnsnes og vært engasjert i desentralisert utdanning.

Toini Løvseth, dirketør i Energi Norge

Bjørn Tore Markussen er ny styreleder ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Han har tidligere vært administrerende direktør i Tromsø IL, Executive Vice President i Det Norske Veritas og CEO i World Economic Forum og Akers Centre for the 4th Industrial Revolution.

Ved det juridiske fakultetet er svenske juristen Kristina Ståhl utnevnt. Hun har siden 2008 vært medlem av Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige (en arm av svensk høyesterett) og tidligere blant annet professor i finansrett ved Uppsala universitet.

Ved Universitetsbiblioteket ved UiT er Wilhelm Widmark gjenoppnevnt som leder av styret. Han er overbibliotekar (biblioteksdirektør) ved Stockholms Universitet.

Alle er oppnevnt for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2025.

Powered by Labrador CMS