Mulig sensurtrøbbel på 54 læresteder

Det finnes ingen oversikt over hvor mange utdanningsinstitusjoner som fastsetter hovedkarakterer gjennom Felles Studentsystem (FS). I verste fall kan 54 ulike læresteder i landet være i sensurtrøbbel.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Gjennom varslerssaken på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) problematiseres karaktersettingen ved utdanningsinsitusjoner som bruker Felles Studentsystem (FS) og som har fag der flere delemner inngår som grunnlag for en hovedkarakter i et fag.  

54 ulike læresteder i landet bruker FS, men det finnes ingen oversikt over hvem eller hvor mange som bruker det på samme måte som HiOA har gjort. 

Stridens kjerne

Stridens utgangspunkt handler om håndtering av sensorenes karakterer og registrering og fastsetting av karakterer nettopp i FS. 20 studenter ved HiOA fikk endret karakterene sine etter at sensorenes karaktergivning ble overprøvd av administrasjonen og fastsatt gjennom FS. 18 av studentene fikk dårligere karakter enn det sensorene ville gitt dem. 

Det aktuelle fag det her handler om består av to delemner. En mappedel der karakteren skal telle 20 prosent og en eksamensdel der karakteren skal telle 80 prosent. Vektingen 20/80 er alle, også varsleren Belsom enige om, og også Belsom har tatt høyde for denne vektingen i sin sensur sammen med den eksterne sensor.  

Det er opp til den enkelte institusjon hvordan dette håndteres.

Anne-Lise Lande

Kan være større sak enn dette ene faget

Det Belsom har fått fullt medhold av Varslingsnemnda i, er et helt annet poeng.

Belsom problematiserer på hvilket tidspunkt en avrunding av en delkarakter skal skje. Gjennom registrering i FS legges det opp til at avrundingen skjer på hvert delemne, mens Belsom poengterer at avrundingen først skal skje når hovedkarakteren settes. Det følger av enkle matematiske prinsipper at når man foretar beregninger gjør man ikke avrundinger underveis, men først når hovedresultatet skal presenteres. Belsom mener dette prinsippet også må være gjeldende når en hovedkarakter skal fastsettes i et fag der flere delemner inngår. Han opererer dermed med sterke og svake bokstavkarakterer for delemnene, og avrunder først når han som sensor setter hovedkarakter.

På dette punktet har han fått fullt medhold av Varslingsnemnda. Nemnda skriver: «NOKUT definerer et “emne” som “(d)en minste enheten som godkjennes og inngår i et studieprogram”. Det virker selvmotsigende å vedta en emnebeskrivelse som tilsier at sensorene skal fastsette en karakter på et grunnlag som er mindre enn det som er definert som minsteenheten av NOKUT”.»

Varslingsnemnda poengterer innledningsvis i sin sluttrapport at de ikke har mandat til å vurdere høgskolens praksis for karaktersetting på et generelt grunnlag, da mandatet er avgrenset til å behandle klager på enkeltvedtak.

Problematiske hovedkarakterer

Likevel gir ikke bare Varslingsnemnda Belsom medhold i hans måte å sette karakterer på, men gjennom sin emnevurdering koblet opp mot NOKUT, problematiserer de også hvordan FS brukes til å fastsette hovedkarakter der flere delemner inngår som grunnlag for hovedkarakter.

Saken kan dermed ha et langt større omfang enn enkeltfaget til Belsom, og kan være en aktuell problemstilling på mange av de 54 utdanningsinstitusjonene som i dag bruker FS for å fastsette karakterer for fag der det inngår flere delemner. I Belsoms fag fikk ca. 50 prosent av studentene en annen karakter gjennom FS enn den sensorene hadde kommet fram til. Og som høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø skriver i sin korte kommentar om saken:

«Praksisen knyttet til karakterfastsettelsen som er omtalt som ulovlig i Varslingsnemdas rapport er en vel etablert praksis. Det er viktig for meg å understreke at våre medarbeidere således har håndtert saken i tråd med HiOAs gjeldene regler og praksis.»

Wedø skriver i tillegg at dersom det skulle vise seg at høgskolens praksis er ulovlig så vil hun selvfølgelig rydde opp i saken. Wedø har søkt juridisk råd hos Kunnskapsdepartementet og det er ventet svar på saken de nærmeste dagene. 

Finnes ingen tall

Khrono har kontaktet både sekretariatet for FS og kontaktpersonen for FS på HiOA og bedt om tall for hvor mange fag med delemner der hovedkarakter fastsettes gjennom FS

— Vi har ingen tall for hvor mange emner med delemner der karakteren fastsettes i FS-systemet.  Det er institusjonene selv som eier sine data, sier sekretariatsleder i FS, Anne-Lise Lande.

Heller ikke på HiOA har man statistikk på dette området:

— Det finnes ingen statistikk over hvor mange emner/vurderinger som består av flere delkarakterer som slås sammen til ett resultat, svarer kontaktperson for FS på HiOA, Inger Setnes i en epost til Khrono.

FS er mye mer enn karakterfastsetting

Felles Studentsystem (FS) er et nasjonalt system for studieadministrative data for universiteter og høgskoler. Systemet er i bruk ved 54 utdanningsinstitusjoner. Anne-Lise Lande leder sekretariatet for Felles studentsystem (FS).

— Felles Studentsystem (FS) er et studieadministrativt system – utviklet for universiteter, vitenskapelig høgskoler og statlige høgskoler. FS er utviklet ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), Universitetet i Oslo. FS inneholder funksjonalitet helt fra opptak, eksamensplanlegging og til slutt utskriving av vitnemål, forklarer Lande.

Lande viser til at det på FS sine sider finnes en lang oversikt over hvilke applikasjoner og moduler som ligger i systemene. Hun presiserer at det er opp til den enkelte institusjon å vurdere hvor mye av funksjonaliteten i FS de tar i bruk.

Karakterer kan registreres manuelt

— Hvordan fastsettes karakterer gjennom FS?

— I FS er det mulig å angi at en karakter skal beregnes automatisk på grunnlag av delresultater, og for de delene som inngår må det angis hvor mye den enkelte del skal telle. Dette angis som en brøk. Ved sammenslåing av resultat vektes altså det enkelte delresultat. Det benyttes standard avrunding, som i dette tilfelle er satt opp slik at avrunding skjer til gunst for studenten. Dersom det eksempelvis inngår to delresultater og studenten har fått henholdsvis A og B på disse, og begge vektes 1/2, vil studenten få A som samlet resultat, forteller Lande. 

Lande forklarer at man i FS både kan la FS fastsette hovedkarakter gjennom reglene som er fastsatt for delemnene (hvor mye hvert enkelt delemne skal telle), men at det ikke er noe hinder i systemet FS mot å registrere en samlet karakter som sensor bestemmer.

— Det er opp til den enkelte institusjon hvordan dette håndteres, forklarer Lande.

Har ingen oversikt

Inger Setnes er kontaktpersonen for FS på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Setnes slutter seg til Landes forklaringer og legger til:

— Det er ingen karakterer som fastsettes gjennom FSFS er HiOAs studieadministrative verktøy hvor man blant annet registrerer sensur. Det finnes ingen statistikk over hvor mange emner/vurderinger som består av flere delkarakterer som slås sammen til ett resultat, svarer Setnes i en epost til Khrono.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS