Rødt flagg for sensurarbeid på røde dager

Eksamen rett før jul har gitt utfordringer for sensorene som har hatt kort tid og mange røde dager de har måttet jobbe på, skriver førstelektor Kari Skrautvol.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med ny programplan for bachelorutdanningen i sykepleie fra studieåret 2014/2015 ble to eksamener i 3 studieår slått sammen til en ny felles eksamen ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) i Pilestredet 32. Studentene gjennomførte denne 16 desember i år. Vi ble i år gitt en uke kortere sensureringstid i år fra i fjor. Det vil si at i år skal sensuren foreligge senest tirsdag 5 januar kl. 12.00. Oppgavene var klare til henting ved eksamenskontoret 17. desember kl.14. Det ble gitt 8 sensurdager til sensorene mot 15 dager som står i HiOA’ s eksamensreglement.

Jeg har undersøkt sakens gyldighet og de ansvarlige jeg har spurt sier at dette er avgjort på høgeste nivå i organisasjon mellom administrasjons øverste ledelse og leder av studentparlamentet ved HiOA. Lokal tillitsvalgt for NSF meddeler at de har vært i møte med ledelsen ved HF uten å få til endring av tiden til sensur for de faglig ansatte denne gang.

Ved andre høgskoler og universitet Sensur ved Handelshøgskolen BI skal normalt foreligge innen 17 virkedager fra eksamensdato hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. For masteroppgaver 30 virkedager. Følgende dager teller ikke som virkedager: lørdager, søndager og helligdager, romjulen og hele påskeuken.

Ved NTNU sier de at dersom bevegelige helligdager kommer i sensurperioden, forlenges sensurfristen med tilsvarende antall dager. Dersom jule- og nyttårshelgen kommer i sensurperioden, forlenges sensurfristen med 10 dager. Ved sykdom hos sensor (intern og ekstern) kan sensurfristen etter søknad forlenges.

Det jeg kan si er at alle som underviser på bachelorstudiet i sykepleie gjennomgående har et høgt arbeidspress om høsten grunnet det store antall studenter vi nå har og reduksjon av lærerstaben i perioden 2015 til 2017 med 10 undervisningsstillinger. Det går i ett til julen kommer og man starter igjen mandag 4 januar med en ny gruppe studenter ut til klinisk praksis sammen med en ny gruppe som skal starte opp med bacheloroppgave. Det er med den korte sensurfristen ikke tatt hensyn til at lektorer har flere parallelle oppgaver gående.

Jeg håper at inneværende års tidskrav i forbindelse med sensur blir en engangserfaring og at vi får en endring for studieåret
2016/2017.

Kari Skrautvol

Et innlegg i Khrono våren 2015 tas det opp hvor Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ikke har oversikt over hvor mange brudd på tidsfristen for sensur som forekommer. Tidligere parlamentsleder Tord Øverland sa at det bør innføres bøter ved HiOA. Sensurtiden er tre kalenderuker etter forvaltningsforskriften og denne fristen bare kan forlenges dersom den 21. dagen faller på en rød dag.  HiOA’s tolkning av eksamensloven er på 15 virkedager. Det tyder på at denne diskusjon har medført at pendelen har slått andre veien og hvor sensorer nå får for liten tid til dette viktige arbeidet.

Dette har i år medført at mine kollegaer kan ha sensurert på røde dager i romjulen om de fikk mange eksamensoppgaver. De retter akkurat i en tid hvor det er behov for mental hvile for å ta fatt i et nytt semester fra 4 januar. Vi erfarer en organisasjon med mindre demokratiske rettigheter etter fusjon og inndeling i fakulteter med økt byråkratisering og mindre faglig innflytelse. I fjor hadde vi en uke til og sensuren var 12 januar. Dette gjorde at vi kom ajour med oppgavene før jul og kom i gang med nye studenter etter nyttår. I år måtte sensurarbeidet prioriteres framfor andre oppgaver.

Sensur og røde dager er et område for diskusjon. Det kan være vanskelig å få eksterne sensorer mellom jul og nyttår, sammen med interne sensorer som trenger noen dagers hvile før de begynner på nytt semester. Derfor blir det viktig at eksamenskontoret, administrasjonen og studieledere følger opp ved fakultetene og vurderer å forskyve sensurperioden i perioder med mange røde dager.

Jeg håper at inneværende års tidskrav i forbindelse med sensur blir en engangserfaring og at vi får en endring for studieåret 2016/2017.  Konkret ved at vi får en ekstra sensuruke og økt innflytelse overfor viktige oppgaver som skal gjennomføres.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS