rekruttering

Ser ingen enkel løsning på søkersvikten

En ny strategi for å få opp søkertallene til lærerutdanningene er rett rundt hjørnet, men statsråd Oddmund Hoel kan ikke kan love noen «quick fix».

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel er uroet av svake søkertall. Nå legger han snart fram regjeringens strategi for å løse problemene.
Publisert Oppdatert

— Nedgangen i søkere til lærerutdanningene uroer meg veldig, særlig nedgangen i distriktene, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel på et webinar som Universitets- og høgskolerådet (UHR) og HK-dir arrangerte fredag.

«Rekruttering til høyere utdanning - hvordan møter vi utfordringene», var tittelen.

Hoel varslet at regjeringens strategi for økt rekruttering av lærere legges fram «nå snart.» Det skjer fordi Stortinget i mai i fjor ba regjeringen lage en slik strategi etter tall som viste 21,9 prosents nedgang i søkertall til lærerutdanningene fra året før og før det flere år med nedgang.

Hoel varslet også at rekrutteringssvikten til de ulike profesjonsutdanningene blir et tema i profesjonsmeldingen som kommer til påske.

— Men en «quick fix» på rekrutteringsproblemene finnes ikke, sa Hoel.

I en kritisk fase

Asle Holte, som leder UHRs fagstrategiske enhet for lærerutdanningene og  lærerdekan på Høgskulen på Vestlandet, hadde heller ikke noen klar oppskrift på hvordan man skal få flere til å søke lærerutdanning.

— Vi er i en kritisk fase. Det er kraftig fall på alle typer lærerutdanninger og utdanningene har en klar oppfatning om at de er i krise, sa han.

Så hva kan gjøres?

— Det er det ikke noe klart svar på. Et spørsmål er om karakterkravene burde fjernes, men det er det uenighet om. Så er det andre tiltak, som flere fleksible studietilbud og flere ulike rekrutteringstiltak som Lærer i Nord og OsloMets «Hvor er mine brødre». Men det viktigste er kanskje at attraktiviteten til yrket må bedres, sa Holthe.

Asle Holte er lærerdekan ved Høgskulen på Vestlandet.

Velger bort matte

Det er ikke bare lærerutdanningene som sliter med rekrutteringen. Blant dem er realfagene.

Arne Smalås leder UHR-MNT (matematikk, naturfag og teknologi) og er dekan ved UiT Norges arktiske universitet.

— Vårt største problem er at realfagene taper terreng gjennom hele skolen, fra grunnskole til videregående, sa han.

Smalås viste også til nedslående tall fra Pisa-undersøkelsen, som viste at 15-åringene har gått ned 33 poeng i matematikk og ned 12 poeng i naturfag sammenlignet med 2018.

Det er dessuten et økende antall ukvalifiserte søkere, påpeker han.

— De gjør feil valg, og derfor må vi gjøre veldig mye av det skolen ikke får til, blant ved å ha forkurs i matematikk, sa han.

Søkersvikten rammer spesielt realfag og teknologifag, mens informasjonsteknologi har økende antall søkere.

— Vi har lang tradisjon på vårt fagområde med ulike rekrutteringstiltak og prøve å skape interesse for teknologi, sa Smalås og trakk fram blant annet arrangementet «Jenter og teknologi», skolebesøk, rekrutteringsdager og vitensentre.

Store forskjeller

Prodekan for utdanning ved NTNUs helsefakultet, Toril Forbord, sa at bildet er ganske ulikt mellom ulike helseutdanninger, og også mellom store studiebyer og de mindre. Forbord er leder av UHR Helse- og sosial.

— Det er lange ventelister i de store byene, men ledige plasser på de mindre stedene. Så har vi de desentraliserte tilbudene, som har varierende søkning og opptak, men større frafall og svakere gjennomføring, påpekte hun.

Forbord sa at hun synes UH-sektoren gjør mye allerede for å få opp rekrutteringen på hennes fagområde, blant annet gjennom fleksible utdanninger og tiltak for å rekruttere inn flere gutter.

— Men tiltakene er ressurskrevende og problemet er mye større enn oss, påpekte hun.

Forde Helland, dekan ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Også UiO merker det

I de humanistiske fagene er det særlig de europeiske språkfagene, nordisk og religionsvitenskap som opplever rekrutteringsutfordringer. Situasjonen varierer mellom lærestedene og er minst ved Universitetet i Oslo, men dekan Frode Helland sa at de merker det også der.

— Og det kan ikke forklares med at det ikke finnes behov for disse kandidatene i arbeidslivet, sa Helland, som leder UHR Humaniora.

Han viste til at rekrutteringsproblemene til disse fagene er en internasjonal trend og anbefalte å bli flinkere til å kombinere fag, slik som kombinasjonen filosofi/politikk og økonomi.

— Av det vi kan påvirke selv er det bare gjennom kvalitet kan vi snu trenden, sa Helland.

Powered by Labrador CMS