Krigen i Ukraina

Ser ingen spor av student­aktivisme mot krigen i Ukraina, skriver direktøren i Nobelstiftelsen

Studentene har engasjert seg mot krigen siden dag én, svarer studentleder.

Direktør i Nobelstiftelsen og tidligere statsråd, Vidar Helgesen, så ingen spor til studentaktivisme mot krigen i Ukraina på Blindern.
Publisert Oppdatert

Hvor er studentaktivismen mot krigen i Ukraina?

Det spør direktør i Nobelstiftelsen og tidligere Høyre-statsråd Vidar Helgesen i en Twitter-melding.

— Etter et par dager i Oslo kan jeg slå fast at det henger ukrainske flagg fra balkonger på Frogner, mens det på campus på Blindern (ved Universitetet i Oslo, red.anm.) ikke er spor av studentaktivisme mot Russlands krig. Hva skjedde, skriver Helgesen.

— Jeg tror hvis Helgesen hadde snakka med en gjennomsnittlig student hadde han fått et annet inntrykk, sier leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO), Jørgen Hammer Skogan.

Må se på avtalene

— Vi har engasjert oss fra første sekund, understreker Skogan.

Studentparlamentet deltok på demonstrasjon utenfor den russiske ambassaden torsdagen invasjonen startet. Her kom de med noen tydelige krav til UiO om å blant annet gå gjennom investeringer og avtaler med russiske aktører.

— Det er viktig at de investeringene og avtalene UiO har, foregår på etisk vis. Det vil ikke være etisk å fortsette eventuelle samarbeid med et land som nå går til aggresjonskrig mot en nabo, sa Skogan til Khrono den gangen.

Får ikke tak i flagg

— Grunnen til at vi ikke har hengt opp ukrainsk flagg er at det er vanskelig å få tak i, sier Skogan.

Han legger til at Studentparlamentet pleier å henge opp flagg og bannere i støtte for saker, og kommer med en etterspørsel:

— Hvis noen har et ukrainsk flagg liggende, vil vi gjerne få tak i det og henge det opp.

Skogan opplever at studentene har et stort engasjement for krigen i Ukraina og trekker fram penger til humanitær bistand som et eksempel.

— Det er snakk om folk som knapt klarer å skrape sammen penger til mat fordi de er studenter, og likevel finner de rom til å gi penger. Jeg er ikke i tvil om at folk på Blindern er veldig opptatt av denne saken.

UiO har også flagget det ukrainske flagget etter Russlands invasjon. De har fått lånt flagget privat, og fått det sydd om til sin flaggstang.

Universitetet i Oslo flagger det ukrainske flagget.

Helgesen: — Spontan observasjon

— Jeg er glad for å bli opplyst av studentrepresentantene om engasjementet - og jeg er enda mer glad for engasjementet, skriver Vidar Helgesen i en e-post til Khrono.

— Min tweet var en spontan observasjon fra en søndagstur med hunden på universitetsområdet. Som tidligere bosatt i nabolaget er jeg vant til å se en fargerikdom av plakater og oppslag på Blindern, og sist søndag var det helt sterilt, fortsetter Helgesen.

Han sier det for eksempel ikke var et ukrainsk flagg å se, i motsetning til andre steder i byen.

— Så twittermeldingen må tas for den etterrettelige, men ikke heldekkende øyeblikksobservasjon den var, understreker Helgesen.

— Tror du aktivismen og engasjementet utarter seg annerledes i 2022 enn den «tradisjonelle» studentaktivismen?

— Det er selvsagt slik at mer aktivisme nå har funnet veien inn i sosiale medier, men like fullt var altså engasjementet sist helg mer synlig andre steder i Oslo enn på universitetet.

— Resolusjoner later riktignok til å ha evig liv, legger han til.

Krever rause samskipnader

Fredag 4. mars vedtok Norsk studentorganisasjon (NSO) en resolusjon som fordømmer krigen i Ukraina.

— Flere av flyktningene vil være studenter som har mistet sin tilhørighet til akademia. Flyktninger og andre som kommer til Norge med akademisk bakgrunn skal gis mulighet til å inkluderes i det akademiske fellesskapet og til å fullføre sine utdanninger. Norske institusjoner har tradisjon for å støtte ordningene Students at risk og Scholars at risk. Dette forventer vi at fortsetter også i denne krigen, heter det i resolusjonen.

De krever blant annet at studenter fra Russland, Ukraina, Hviterussland og naboland ikke blir sendt ut av Norge. De krever også at studentsamskipnadene «behjelpelige og rause» overfor studenter som rammes av sanksjoner.

NSO oppfordrer også institusjoner og andre til å skjerme utsatte studenter fra media.

Leder av NSO, Tuva Todnem Lund, er også uenig med Vidar Helgesens utsagn.

— Selv ser jeg studentaktivisme over alt - hele tiden. Kanskje har måten vi engasjerer oss på endret seg, skriver Lund i et svar på Twitter-meldingen.

Prioriterer studenter fra krigsområder

Skogan sier studentparlamentet har hatt tett dialog med rektoratet, og er fornøyd med jobben de har gjort for ukrainske og russiske studenter og ansatte.

— Vi har også hatt et møte med ukrainske studenter ved UiO. Der fikk de snakke ut om hva de opplevde som særskilte utfordringer nå, og fikk snakket om hva de trengte hjelp og rom til i studiehverdagen. Det er klart at det å se på hjemlandet sitt bli invadert mens man sitter som student i Norge er en utrolig stor påkjenning, sier Skogan.

Jørgen Hammer Skogan

— De sitter i en fastlåst situasjon som studenter. Derfor er jeg glad for de blir prioritert fram i køen hos SiO (Studentsamskipnaden SiO, red.anm.) sine psykologtjenester.

Studentsamskipnaden kan bekrefte at studenter fra Ukraina, Russland og andre nærliggende områder til krigen i Ukraina får økt oppmerksomhet.

— SiO sitt psykisk helsetilbud er organisert slik at alle får en inntakssamtale, denne samtalen er ment til å vurdere behovet til studenten. Både plassere studenten i riktig tjeneste og gjøre en nødvendig prioritering. Det er i disse inntakssamtalene studenter fra områdene i krig vil kunne bli prioritert videre. Inntakssamtalene er vi opptatt av at skal settes så raskt som mulig, opplyser kommunikasjonsrådgiver i SiO, Fam Karine Heer Aas, i en SMS.

Må ivareta de russiske studentene

På møtet med de ukrainske studentene ved UiO skal studentparlamentet ha tilbudt seg å bidra med hva de skulle trenge av hjelp.

— Enten det er et fast sted å møtes, eller at vi kan bidra med grafisk materiale og henge opp og spre informasjon. Vi var klare på vår side at vi ikke ville «kuppe» de ukrainske studentenes engasjement for sin sak, derfor bidrar vi der de tenker det er nyttig.

Skogan er også tydelig på at de ønsker å ivareta de russiske studentene.

— Det er heller ikke deres krig, og de bærer på en tung bør selv nå. UiO er i dialog med de også, og har lagt opp til et møte med dem, sier han.

Powered by Labrador CMS