spionsaken

Ser økt interesse for nettside med tips for å oppdage spionasje

Nettsiden Sikresiden skal gi universitet- og høgskolesektoren sikkerhetsinformasjon. Den siste uka var emnesiden om spionasje mest besøkt.

Daglig leder for sikresiden.no, Jorid Bodin, forteller at emnesiden om spionasje ble etablert etter at PST tok uformell kontakt på en konferanse. Emnesiden ble presentert tidligere i år, og skal være en ressurs for ansatte og studenter i universitet- og høgskolesektoren.
Publisert Oppdatert

Det har gått to uker siden Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gikk ut offentlig med sin mistanke mot en gjesteforsker ved UiT Norges arktiske universitet.

Mannen er i Norge med et brasiliansk pass under navnet José Assis Giammaria (37), men politiet mener han er en russisk borger med navn Mikhail Valerijevitsj Mikusjin (44).

PST mener mannen er en såkalt «illegalist». Det vil si en person som fremstår som en vanlig borger, mens vedkommende egentlig jobber for utenlandsk etterretning.

Fakta

Sikresiden.no

 • Sikresiden.no er en portal for sikkerhetsinformasjon, som lages av og for alle norske universiteter, og en del høgskoler og forskningsvirksomheter.
 • 33 virksomheter i UH- sektoren er med i sikresiden- samarbeidet. Deltakerne i samarbeidet utvikler felles innhold om sikkerhetstemaer som angår alle og spleiser på utgifter til driften.
 • Sikresiden- samarbeidet har vært ledet fra OsloMet siden det ble etablert i 2017.
 • Ved å legge sikresiden.no til hjemskjerm på mobilen har du den alltid tilgjengelig når du trenger den. Velg institusjonstilhørighet, da får du også tilgang til sikkerhetsinformasjon fra eget studie/arbeidssted.
 • Informasjon på sikresiden.no skal være kort, klart, konkret, relevant og tilgjengelig. Studenter og ansatte skal få nok informasjon til å forstå hvorfor et tema angår dem, og vite hva de selv kan gjøre i en situasjon.

Kilde: sikresiden.no

Saken har fått bred omtale i både norske og internasjonale medier. Omtalen har også ført til økt interesse for sikresiden.no. Nettstedet ble opprettet i 2017 og beskrives som en portal for sikkerhetsinformasjon for og av alle universitetene, og mange høgskoler og forskningsinstitusjoner.

Daglig leder for nettsiden, seniorrådgiver ved OsloMet, Jorid Bodin, forteller at emnesiden om spionasje er den mest besøkte denne uka, med emnesiden om beredskap som en god nummer to.

— Hvordan det som ligger på sikresiden.no blir brukt i hver enkelt virksomhet har vi begrenset oversikt over. Vi vet at det vi lager på sikresiden.no brukes på mange ulike måter. Antall klikk på et tema på sikresiden.no sier derfor ikke nødvendigvis så mye om hvor mye innholdet vi lager blir brukt, skriver Bodin i en e-post.

Spesielt utarbeidet

Samme dag som spionsaken ved UiT ble kjent, sendte de ut et informasjonsbrev om informasjonen de har liggende ute om spionasje til sine samarbeidspartnere.

— Like etter kom nyheten om spionasjesaken ved UiT. Dette var et tilfeldig sammentreff, men med den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har nå, ble vi alle oppfordret til å være ekstra årvåkne også før saken ved UiT ble kjent, skriver Bodin.

Tilbakemeldingen fra flere har vært at informasjonen om spionasje er nyttig, forteller Bodin.

— Informasjonen om spionasje er utarbeidet spesielt for UH-sektoren. Det er en ferdig ressurs som ledelsen i virksomhetene i sektoren kan bruke i arbeidet med å utøve sitt ansvar for å bygge god sikkerhetskultur, også knyttet til denne vanskelige tematikken. Informasjonen ligger åpen for ansatte og studenter, men også andre som er interessert, skriver Bodin.

Hva bør man passe på?

Ifølge nettsiden er det noen situasjoner hvor det kan være grunn til å følge ekstra med:

 • Noen viser uventet interesse for deg, faget ditt eller utstyr du har tilgang til, uten at det er noen åpenbar forklaring.
 • Du eller andre får uforholdsmessige gaver og tilgang til goder.
 • En kollega endrer adferd eller arbeidsmønster uten en åpenbar grunn.
 • Noen spør om hvem som jobber med hva, og hva den enkelte har tilgang til.
 • Forskningspartnere som: har uvanlige eller uklare kilder til finansiering krever hemmelighold om forskningsresultatene uten en åpenbar grunn har uklar eller mangelfull informasjon om hvem som er oppdragsgiver.
 • Noen bruker en lab uten avtale, eller på måter som ikke er avtalt.
 • Du oppdager at noen informerer om personer som ytrer seg kritisk til totalitære regimer.
 • Du eller andre blir utsatt for trusler eller press

Bodin mener ledelsen har ansvaret for å tilrettelegge for god sikkerhetskultur i egen virksomhet.

— Mange vet nok lite om hvordan det kan angå dem i egen hverdag. I arbeidet med temaet snakket vi med studenter og ansatte for å få vite hva de lurte på og hva de ønsket mer kunnskap om.

Bodin mener ansatte og studenter bør tenke igjennom, og gjerne diskutere hvordan spionasje kan være aktuelt i egen jobb eller studiehverdag.

— På sikresiden.no finner man flere spørsmål man kan stille seg knyttet til hvordan hver enkelt kan bidra i det forebyggende arbeidet. Alle bør vite at det er PST man skal si fra til hvis det er noe som «skurrer».

Fakta

Sikresidens råd

Vi håper at mer kunnskap om spionasje i UH-sektoren, og om PSTs viktige rolle for å hindre det, vil bidra til å gjøre terskelen lavere for å ta kontakt med PST.

De er avhengige av tips om bekymringer og observasjoner som kanskje kan være av verdi for dem.

Selv små observasjoner og pussige hendelser kan ha stor verdi når de setter dette i sammenheng med annen informasjon de har.

Det er trygt å tipse PST. Det får ingen konsekvenser for uskyldige, eller for deg som sier fra. De forteller aldri hvem som har tipset dem. PST kan kontaktes på 23 30 50 00 (hele døgnet) eller ved å skrive til dem på Tips oss. Hvis det er en akutt situasjon, ring 112 (politiets nødnummer).

Ble opprettet i samarbeid med PST

Idéen bak informasjonen som nå ligger ut om spionasje oppstod da PST tok kontakt på en konferanse.

— Vi samarbeider med nasjonale fagmyndigheter når vi jobber med vanskelige tema. Når det gjelder spionasje er dette PST. Det var på en konferanse at ansatt i PST tok uformell kontakt og spurte om vi kunne være interessert i å lage noe informasjon om spionasje. Ved å ha spionasje som tema på sikresiden.no, som 33 virksomheter bruker som portal for sikkerhetsinformasjon, kan man potensielt nå ut til cirka 400.000 studenter og ansatte.

Arbeidet startet høsten 2021.

— Vi hadde fokusgrupper, der et utvalg av studenter og ansatte snakket om sine tanker knyttet til spionasje. Det ga oss et verdifullt grunnlag når vi skulle begynne å lage innholdet. En liten arbeidsgruppe fra sikresiden-samarbeidet jobbet tett sammen med en ansatt fra PST som har mye kunnskap og erfaring fra arbeid knyttet til spionasje i UH-sektoren, skriver Bodin.

Det har likevel vært arbeidskrevende å lage enkel og tilgjengelig informasjon om et komplisert tema som spionasje.

På Beredskapskonferansen for kunnskapssektoren i Bodø 26. april i år ble resultatet av arbeidet presentert.

— Konferansen ble arrangert av Beredskapsrådet og ledere fra alle virksomheter i UH-sektoren var invitert. Sikresiden.no og PST holdt en presentasjon og forklarte at hensikten var at ansatte og studenter skulle få enkel tilgang til grunnleggende informasjon om spionasje for å kunne bidra inn i det forebyggende arbeidet og vite hvor de skulle si fra.

Powered by Labrador CMS