medieforskning

Sikrer drift av Medienorge

Kunnskapsmiljøet Medienorge fikk ikke penger i statsbudsjettet. Når går tre stifelser sammen om å finansiere drift ut 2023.

Bildet viser Marte Ingul og Frank Gander
Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia og Frank Gander, prosjektdirektør i Stiftelsen Tinius, representerer to av partene som nå sikrer finansiering av Medienorge. Den siste er Fritt Ord.

Medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier, opprettet av Kulturdepartementet i 1994, og lagt til Institutt for informasjon- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB). Formålet var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via en kilde.

Medienorge fikk ikke penger gjennom statsbudsjettet for 2023, noe som har vekt reaksjoner både fra medieforskere og mediebransjen. I stedet skulle oppgavene legges til Medietilsynet.

Går inn med to millioner

Nå går stiftelsene Tinius, Fritt Ord og Amedia sammen om en midlertidig finansiering på totalt to millioner kroner, som skal brukes til å sikre drift ut 2023. Dette kommer frem i en pressemelding.

–Den store oppgaven med å sikre god offentlig mediestatistikk fra en uavhengig kilde slik Medienorge ved Universitetet i Bergen gjør, har en helt unik egenverdi. Uavhengig informasjonsinnhenting og presentasjon av mediebruk i endring er viktigere enn noen gang, og kan ikke løses av statens eget tilsyn, Medietilsynet, sier Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord, i pressemeldingen.

Vil ha politisk løsning

Selv om de tre stiftelsene nå går inn med penger, stiller de seg bak bransjekravet om å videreføre Medienorge. Når de tre nå står for finansiering i år, kan man sikre dataene i kunnskapsbasen, og det blir anledning til en grundigere prosess enn det som var tilfelle før vedtaket om statsbudsjett, heter det i pressemeldingen.

Avviklingen av Medienorge var diskutert på Norsk medieforskerlags generalforsamling i oktober 2022. I etterkant skrev leder, professor Marika Lüders, i et debattinnlegg i Khrono at «vi finner det prinsipielt problematisk at forsknings- og dokumentasjonsaktiviteter som før var ved universitets-, høyskole- og forskningsinstitutter, og som er underlagt prinsipper om kvalitet, åpenhet og forskningsetikk, i større grad trekkes inn i forvaltningen etter initiativ fra forvaltningen selv, og at dette informeres om som forslag til statsbudsjett».

Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia, sier at i løpet av én generasjon har norske redaktørstyrte mediers kamp om folks tid gått fra et NM til et VM.

— Kunnskapsmiljøet i Bergen dokumenterer digitaliseringens dyptgripende endringer av det norske medielandskapet. Denne samfunnsfunksjonen blir ikke mindre viktig fremover. Vi bidrar derfor til en midlertidig løsning, og setter vår lit til at langsiktig finansiering løses politisk, sier Ingul i pressemeldingen.Powered by Labrador CMS