Studenter etterlyser informasjon når de forklarer hvorfor de ikke drar på utveksling.
Studenter etterlyser informasjon når de forklarer hvorfor de ikke drar på utveksling.

Nybølet: Vi har et stykke å gå for å oppnå våre mål for utveksling

Utveksling. Vi har et stykke å gå før de kortsiktige målene for utveksling er oppnådd.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag 24. august kunne vi lese i Khrono at statsråd Nybø vil vurdere å gjøre utveksling til noe norske studenter aktivt må velge bort hvis de ikke ønsker å reise ut. Høsten 2015 ga hennes forgjenger uttrykk for liknende tanker - et utvekslingsopphold i løpet av studiene bør være regelen og ikke unntaket. Vi vet at enkelte institusjoner allerede har begynt et arbeid med å prøve ut ordninger i utvalgte studieprogram, der utveksling er noe man eventuelt må melde seg av, ikke på.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) er glad for at statsråden har høye ambisjoner for internasjonalisering, der studentutveksling er ett av flere viktige elementer. Dette gjenspeiles i det faktum at arbeid med en ny stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet er i gang. I stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, som kom i 2017, fastsatte Regjeringen mål for studentutveksling på kort og lengre sikt. Innen 2020 skal 20 prosent av alle studenter som fullfører en grad i norsk høyere utdanning ha vært på utveksling. På lengre sikt skal halvparten av studentene ha hatt et slikt opphold.

Studentene viser ofte til mangelfull informasjon, og det kan være ett viktig element.

Harald Nybølet

Omfanget av utveksling fra Norge har vært stabilt de siste årene. Om lag 15 prosent av studentene som fullfører en grad har vært på utveksling i løpet av studietiden. Vi har derfor et stykke å gå også før de kortsiktige målene er oppnådd. Både norske og internasjonale undersøkelser har pekt en rekke faktorer som står i veien for økt utveksling. Studentene viser ofte til mangelfull informasjon, og det kan være ett viktig element. Minst like viktig er det å skape en kultur for internasjonalisering i studieprogrammer og fagmiljøer, der det skapes forventninger til studentene, og hvor utveksling kan inngå som en naturlig del av studiet som helhet. I NOKUTs studietilsynsforskrift slås det fast at tilrettelegging for kvalitativt god studentutveksling faktisk ikke er noe institusjonene og studieprogrammene kan velge bort. En god kultur for internasjonalisering og utveksling forutsetter et godt samarbeid mellom administrative og faglig-vitenskapelige ressurser. Utveksling skal gi godt faglig utbytte kombinert med internasjonale erfaringer, og god faglig tilrettelegging for læringsrike og relevante utvekslingsopphold er avgjørende.

Det finnes i dag et bredt spekter av virkemidler institusjonene kan bruke for å styrke utvekslingen, og som på ulike måter gir både studentene og institusjonene økonomiske insentiver for å øke utvekslingen. Norske studenter kan ta med seg den norske Lånekassestøtten ved godkjente opphold i utlandet, noe som slett ikke er vanlig i de fleste andre land. I tillegg administrerer Diku en rekke ordninger, som til dels bidrar med ytterligere finansering.

Det største og viktigste virkemiddelet er EUs Erasmus+-program, som feiret sitt 30-årsjubileum i fjor. Her deltar så godt som alle høyere utdanningsinstitusjoner i 33 europeiske land, og Norge deltar fullt ut gjennom EØS-avtalen på lik linje med EUs medlemsland. I Norden deltar vi i Nordplus-programmet, som støtter og stipendierer utveksling mellom utdanningsinstitusjoner i de nordiske og baltiske landene. Regjeringen satser også store midler på kunnskapssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika , Canada og USA, og økt studentmobilitet er ett viktig mål med dette samarbeidet. I tillegg har universitetene og høgskolene en rekke bilaterale avtaler med partnere i land i alle verdensdeler, noe som bidrar til praktisk tilrettelegging og faglig utbytte av utvekslingsoppholdene.

Samtidig er det viktig å understreke at geografisk mobilitet ikke er det eneste tiltaket som gir studenter internasjonale erfaringer. Fremover vil digitale samarbeids- og kommunikasjonsformer åpne for nye muligheter for internasjonalisering og samarbeid som verdifulle supplement til fysisk mobilitet. Mens utveksling inntil videre omfatter et mindretall, vil slike tiltak nå enda bredere ut.

Skal vi nå målene om internasjonalisering og utveksling kreves et godt og målrettet samarbeid som involverer institusjoner, studenter, myndigheter og virkemiddelapparat. Diku ser frem til å være med være med i dette samarbeidet om å løfte norsk høyere utdanning gjennom økt internasjonalisering og flere gode utvekslingsopphold for norske studenter.​

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS