Språk

Sjå direktesendinga frå Språkdagen

Fleire kjende namn frå universitet- og høgskulesektoren skal i ilden under Språkdagen 2021.

Publisert Oppdatert

Den nye språklova trer i kraft ved nyttår, og med den får språkbrukarane i Noreg lovfesta rettar, og det offentlege får plikter.

Språkvala blant andre universiteta og høgskulane gjer har stor rekkevidde i samfunnet. Kva treng dei for å kunne oppfylle krava som lova stiller? Og kva rammer kan vere med på å sikre det norske fagspråket i akademia når forskingsmiljøa er internasjonale?

Dette er blant spørsmåla som skal opp til debatt under årets Språkdag, arrangert av Språkrådet, som går føre seg fysisk frå Det Norske Teateret i Oslo og digitalt frå klokka 09 til 11.30 tysdag.

Fakta

Program for Språkdagen 2021: Lov laga

9.00–9.10 Rikets tilstand, ved Åse Wetås, direktør i Språkrådet

9.10–9.25 Språklova på 1-2-3, ved jurist Sofie Høgestøl

9.25–9.40 Kva konsekvensar får språklova? Intervju med Høgestøl, ved Espen Aas

9.40–9.45 FILM: Reportasje om statusen til nynorsk i opplæringa

9.45–10.10 DEBATT: Rett på nynorsk

Marit Knutsdatter Strand, nestleiar i utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget
Kristin Takvam Rekve, leiar for grunnskulane på Voss, Voss herad
Liv Astrid Skåre Langnes, lærar, Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
Marte Blikstad-Balas, professor ved Institutt for lærarutdanning og skuleforsking, Universitetet i Oslo

Debattleiar: Espen Aas

10.10–10.25 PAUSE

10.25–10.30 FILM: Reportasje om behovet studentane har for tilgang til norsk fagspråk i utdanninga

10.30–11.00 DEBATT: Ingen fag å miste! — Slik sikrar vi norsk fagspråk for framtida

Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Sunniva Whittaker, styreleiar i Universitets- og høgskolerådet
Mariel Aguilar-Støen, professor ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo

Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering og forskingssystemet, Forskingsrådet

Debattleiar: Espen Aas

11.00–11.15 SPRÅKPOLITISK KVARTER – samtale om språkpolitikk i kunnskapssektoren

Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet
Harald Nybølet, divisjonsdirektør i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Åse Wetås, direktør i Språkrådet

11.15–11.30 AVSLUTNING

ved kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Kjelde: Språkrådet

Fleire namn

NRK-programleiar Espen Aas er debattleiar og spørsmålsstillar under dagen.

Både jussforsker Sofie Høgestøl, professor Marte Blikstad-Balas og professor Mariel Aguilar-Støen frå Universitetet i Oslo skal i ilden.

Også Universitets- og høgskulerådet-styreleiar Sunniva Whittaker, områdedirektør i Forskingsrådet, Kristin Danielsen, og divisjonsdirektør i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, Harald Nybølet, står på lista over debattantar.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen avsluttar dagen.

Powered by Labrador CMS