Eksamen

Sju av ti strøk på eksamen, får ingen ny sjanse: – Til det beste for studentene

Tillitsvalgt for sykepleiestudenter reagerer på at studentene ikke får mulighet til å ta ny eksamen.

Anatomi, fysiologi og biokjemi regnes som en krevende del av sykepleierstudiet. Nå har studenter 7 av 10 studenter i Tromsø strøket på andregangs eksamen.
Publisert

Hele 76 av 112 sykepleierstudenter på kullet ved UiT Norges arktiske universitet fikk stryk, etter at de var oppe til eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i april. Men noen ekstra sjanse til å kapre ståkarakter gjennom nasjonal kontinuasjonseksamen (konteeksamen) i august får studentene ikke.

– En uforståelig handling, sier tillitsvalgt får sykepleierstudentene på kullet, Agnes Mariell Hausner.

Det er Nordlys som skriver om saken.

– Det skrikes etter sykepleiere, og så legger universitetet ikke opp til at studentene får fullføre studiet sitt, sier Hausner.

Hun peker på eksamensformen og universitetets undervisningsmetoder som mulig forklaring på den høye strykprosenten, og sier mange studenter er fortvilet over situasjonen. Studentene var oppe til eksamen for andre gang, etter allerede å ha strøket en gang tidligere. UiT ønsker ikke å gi studentene en tredje sjanse.

– De føler seg urettferdig- og forskjellsbehandlet av UiT, da flere andre universiteter i Norge tilrettelegger for å avholde en konteeksamen 10. august 2022. UiT er utad opptatt av å rekruttere og holde på studenter, men denne saken viser tydelig at dette ikke skjer i praksis, sier Hausner.

UiT har en annen holdning til saken:

– Stryker man en tredje gang, mister man studieretten. Vi tror dette er til det beste for studentene, sier assisterende instituttleder Kari Birkelund Olsen, til Nordlys.

Hun viser til at Nokut rett nok har tilrettelagt for en tredje eksamen på grunn av korona i foregående år.

– Men vi har, sammen med flere andre institusjoner, valgt ikke å gjennomføre det her. For det første har vi ikke så stort sykefravær her. For det andre ser vi at når man kjører konteeksamen uten ekstraundervisning, så gir det dårlige resultater, sier Olsen.

Powered by Labrador CMS