styremøte

Skal ansette dekaner i Innlandet

Styret ved Høgskolen i Innlandet skal ansette to dekaner på møtet fredag 1. oktober. Det har meldt seg 15 søkere til de to stillingene.

Morten Ørbeck er dekan i dag og søker fire nye år ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Publisert

Før sommeren ble fire dekanstillinger ved Høgskolen i Innlandet (HiNN) lyst ut. 1. oktober skal høgskolestyret ansette dekaner i to av de fire stillingene.

Møtet foregår fysisk i Lillehammer, men strømmes og kan følges her (lukket møte fram til ca 10.15)

Skyver på to dekaner

De to andre dekanansettelsene er utsatt på grunn av sykdom blant kandidatene, opplyser rektor Peer Jacob Svenkerud.

— Vi måtte skyve noe på det, men tar sikte på å ansette de to siste dekanene i novembermøtet, sier han.

Begge dagens dekaner står på søkerlistene til de to stillingene som skal fylles nå. Det er Ingrid Guldvik, dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, og Morten Ørbeck, dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

I tillegg er det flere kvalifiserte søkere til begge stillingene, mens to av i alt 15 søkere til de to stillingene har fått holde sine navn unntatt offentlighet.

HiNN har også lyst ut tre prorektorstillinger med søknadsfrist 6. oktober. De tre stillingene er prorektor for utdanning, for forskning og utvikling, og for samfunnskontakt. Også for disse skal ansettelsene skje før jul.

Dette er søkerne

Dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Dekan Ingrid Guldvik søker fire nye år ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.
 1. Ingrid Guldvik (65), Dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet
 2. Liv Ødbehr (56), Instituttleder ved Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Innlandet
 3. Ine Wigernæs (52), Førsteamanuensis/fagenhetsleder/forskningsgruppeleder ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik.
 4. Eivind Opsahl (50), Avdelingssjef Sykehuset i Innlandet
 5. Raoul Nap-Goedhuis (53), Dean, Oldambt, Nederland
 6. Boye Welde (52), Førsteamanuensis, forskningsgruppeleder Idrettshøgskolen ved UiT
 7. Per Morten Fredriksen (55), Professor Høyskolen Kristiania
 8. Søker unntatt offentlighet, kvinne

Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

 1. Pavlina Ivanova (51), lærer
 2. Phalangchok Wanphet (46), Nord Universitet
 3. Marit Honerød Hoveid (61), Professor i pedagogikk, NTNU
 4. Morten Ørbeck (61), Dekan ved HINNs Fakultet for lærerutdanning og pedagogikkvitenskap, Hamar
 5. Boye Welde (52), Førsteamanuensis, forskningsgruppeleder Idrettshøgskolen ved UiT
 6. Arild Hovland (60), Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
 7. Søker unntatt offentlighet, kvinne

Ekstra forskningsmidler

På styremøtet 1. oktober står ellers langtidsplan for 2022-24 på dagsorden. Rektor Svenkerud foreslår der å sette av 66 millioner kroner utenfor den ordinære fordelingsmodellen til universitetssatsingen.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

De 66 millionene hentes fra den estimerte fremtidige bevilgningen over en treårsåperiode og skal brukes til å styrke forskningen og spesielt høgskolens ph.d-programmer, inkludert hele fagpyramiden som bygger oppunder de faglige spissene, heter det.

Dette er sakene på dagsorden

 • Ansettelse - Stilling som dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Ansettelse - Stilling som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
 • Leie av lokaler i nytt bygg på studiested Rena - forslag til leiekontrakt
 • Langtidsplan 2022 - 2024 - vedtak
 • Innspill fra Høgskolen i Innlandet til budsjett for statlige høyskoler og universiteter for 2023 - satsningsforslag utenfor budsjettrammen
 • Endring i instituttstruktur - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
 • Møteplan for høgskolestyret HINN 2022
 • Orienteringssaker: Evaluering av høgskolens administrative organisering - oppstart. Delårsregnskap og virksomhetsrapport per 2. tertial 2021. Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK - oppsummering og evaluering
Powered by Labrador CMS