USN

Skal ansette fem toppledere

Universitetet i Sørøst-Norge skal tilsette to viserektorer og tre dekaner som tiltrer i jobben fra august. 

Rektor Pia Cecilie Bing-Jonsson begynte i jobben 1. januar. Nå skal universitetet tilsette flere ledere.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fikk ny rektor fra årsskiftet. Nå skal det avklares hvem som blir ledere tett på Pia Cecilie Bing-Jonsson fra august. 

Universitetet bruker rekrutteringsbyrå, som bistår i arbeidet med å tilsette lederne. 

På åremål

Alle lederstillingene er åremålsstillinger på fire år, og de som får jobben starter i stillinga 1. august. Fristen for å søke på stillingene er 23. januar. 

— Jeg ønsker å bygge en solid og strategisk ledergruppe som kan ta gode veivalg de kommende årene, og som legger vekt på samarbeid og gjensidig støtte, sier rektor Pia Cecilie Bing-Jonsson i ei pressemelding fra USN. 

Det skal ansettes en viserektor for utdanning, mangfold og internasjonalisering og en viserektor for forskning, bærekraft og nyskaping. 

Det er disse to som skal jobbe tettest på rektor og bidra i fagstrategiske lederoppgaver og overordnet virksomhetsstyring, heter det i pressemeldinga. 

De tre dekanene som blir ansatt, skal lede Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Fakultet for helse- og sosialfag og fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag. 

Dagens rektor var dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap før hun tiltrådte i sin nye jobb fra 1. januar. Powered by Labrador CMS