styremøte

Skal ansette kunstdekan og gjøre ære på undervisere

Styret ved Universitetet i Agder har møte onsdag 26. november. Møtet kan følges direkte her fra kl 9.

Dagens dekan ved Fakultet for kunstfag, Marit Wergeland, er en av tre søkere som styret ved Universitetet i Agder skal ta stilling til når det skal ansettes dekan for en ny fireårsperiode onsdag.
Dagens dekan ved Fakultet for kunstfag, Marit Wergeland, er en av tre søkere som styret ved Universitetet i Agder skal ta stilling til når det skal ansettes dekan for en ny fireårsperiode onsdag.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På dagsorden står blant annet ansettelse av dekan på kunstfakultetet og tildeling av status som meritterte undervisere.

Styret skal ikke minst vedta overordnet plan for 2021 med prioriterte tiltak for året.

Møtet kan følges direkte fra kl 9.

To nye studenter smittet

Styret skal også få en orientering om koronasituasjonen ved universitetet.

Fakta

Styret ved Universitetet i Agder i perioden 2019-23

Styreleder:

 • Rektor Sunniva Whittaker

Valgt av fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling:

 • Professor Gro-Renée Rambø
 • Universitetslektor Paul Ragnar Svennevig

Valgt av teknisk/administrativt personale:

 • Seniorrådgiver Målfrid Tangedal

Valgt av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling:

 • Stipendiat Ingrid Lande Larsen

Valgt av studentene:

 • Student Mathilde Tomine E. Giske
 • Student Robin Amir Rondestvedt Moundnib

Eksterne styremedlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:

 • Solveig Løhaugen, advokat i Wigemyr og Co DA.
 • Tom Fidjeland, direktør ved Cameron Sense, Kristiansand
 • Lars Petter Maltby, CTO i Eyde- klyngen og daglig leder i Eyde Innovation Center.
 • Hanne Kathrine Krogstrup, professor og leder ved Aalborg Universitet.

Dette er de faste representantene i styret.

Søndag meldte universitetet om to nye smittetilfeller blant studentene. En student ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved campus Grimstad har fått påvist smitte, og det samme har en student ved Handelshøyskolen ved UiA på campus Kristiansand. Ingen av dem har vært på campus i tiden de er smittefarlige, melder uia.no.

Etter regjeringens siste innstramninger, har UiA bestemt å gjøre mer av undervisningen digital fram mot eksamen og alle eksamener blir lagt om til hjemmeeksamener.

Tre vil bli kunstdekan

Det har meldt seg tre søkere til stillingen som dekan ved Fakultet for kunstfag. Åremålet til dagens dekan, Marit Wergeland (46), går ut ved årsskiftet, og Wergeland står selv på søkerlisten. Hun har vært ansatt ved fakultetet siden 2002 og var førstelektor før hun ble dekan for snart fire år siden.

Hardingfelespiller Annbjørg Lien (49) står også på søkerlisten. Hun disputerte nylig ved Universitetet i Agder med en avhandling om hardingfeleslåtter, «Retune: A toolbox for composing. Based on Hardanger fiddle music from Setesdal.» Disputasen 22. september ble ledet av nettopp Marit Wergeland.

Lien fulgte doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag, med spesialisering i rytmisk musikk.

Annbjørg Lien har utgitt 9 soloalbum med sitt eget band. Som medlem av folkemusikkgruppa Bukkene Bruse var hun OL-musiker i 1994 og opptrådte på avslutningsseremonien på Lillehammer. Hun er med i det internasjonale verdensmusikkbandet String Sisters og fikk i 2017 Anders Jahres kulturpris.

Den tredje søkeren kommer også fra fakultetet. Det er førsteamanuensis Tormod Wallum Anundsen (53) ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Han er i dag koordinator for master i kunstfag.

Meritterte undervisere

Universitetet i Agder utnevnte sin første meritterte underviser i 2018. Det var dagens prorektor for utdanning, Morten Brekke.

Søknadsfristen for å bli den eller de neste meritterte underviserne var i mars, og etter universitetsstyremøtet onsdag blir det offentliggjort hvem får æren og to ekstra lønnstrinn.

Saker på møtet:

 • Dialogmøte med Mechatronic Innovation Lab (MIL)
 • Plan 2021
 • Internfordeling 2021
 • Handlingsplan for kommunikasjon
 • Endringer i kriteriene og premissene for UiAs toppforskningssenterordning
 • Søknad om etablering av ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid - fellesgrad med Universitetet i Stavanger
 • Gjenoppnevnelse av medlemmer i forskningsetisk utvalg
 • Utsatt sensurfrist for eksamener høsten 2020
 • Fokusområde for Utdannings- og forskningsmelding 2020
 • Endring i midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved UiA § 3a
 • Internrevisjonsinstruks og revisjonsplan 2021
 • Orientering til styret - Korona november 2020
 • Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for kunstfag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
 • Tildeling av status som merittert underviser 2020 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for kunstfag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Kallelse til midlertidig 10 % stilling som professor II ved Handelshøyskolen
 • Lokale forhandlinger 2020 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 72
Powered by Labrador CMS