universitetet i Sørøst-Norge

Skal debattere statsbudsjett og tertialrapport

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge har møte fredag 26. oktober. Du kan følge det fra 8.30.

Bilde av styreleder ved USN; Tore Isaksen
Styret ved Universitetet i Sørøst_Norge har flere store saker om budsjett og regnskap på sin dagsorden fredag morgen.
Publisert

Torsdag og fredag denne uka er styret ved Universitetet i Sørøst-Norge samla til seminar og styremøte.

— Må arbeide videre for flercampus

I sakspapirene til styremøtet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) går rektor Petter Aasen igjennom hva forslaget innebærer av pluss og minus for USN.

Fakta

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

 • Tore Isaksen, styreleder
 • Natalia Aleksandra Marczynska
 • Victor Grunde Simonsen
 • Torun Degnes
 • Lars Frers
 • Mattias Øhra
 • Solfrid Bratland-Sanda
 • Mogens Rysholt Poulsen
 • Marit Sagen Gogstad
 • Ann Marit Roterud
 • Annett Arntzen
 • Petter Aasen, observatør
 • Heidi Ormstad, observatør
 • Nils Kristian Bogen, observatør
 • Ingvild Marheim Larsen, observatør
 • Anita Dale, møtesekretær

Aasen syns det er bra regjeringen vektlegger flercampusinstitusjoner i ord, men han er ikke fornøyd med manglende økonomisk uttelling.

— USN, sammen med andre flercampusinstitusjoner med et distriktsutviklingsmandat, bør videre arbeide for arbeide for at prinsippet om å styrke finansieringen til flercampusinstitusjoner som har campuser i distriktene, får større økonomisk uttelling i framtidige budsjett, skriver Aasen.

— Belønner midlertidige aktiviteter

Han trekker også fram at når man ser til uttellingen som øvrige institusjoner har fått i rammeøkning, har antall rapporterte studenter på desentraliserte studieprogram og uttelling på søknader til HK-dir på desentraliserte ordninger, blitt vektlagt sterkere sammenliknet med vektleggingen av å styrke institusjoner som har flere fysiske campuser i distriktskommuner. 

— Forslag til statsbudsjett belønner med andre ord i større grad institusjoner med høy sektorvis andel av midlertidige aktiviteter på midlertidige studiesteder med en varig økning i institusjonenes rammebevilgning, enn institusjoner med varig geografisk nærvær i distriktene gjennom flercampusorganisering, mener Aasen.

Dagsorden

Vedtakssaker

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 27.10.2023 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 14.09.2023
 • Regnskap 2023 - 2. tertialrapport
 • Budsjett 2024 - orientering om foreløpig statsbudsjett og tildeling
 • Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027
 • Budsjett 2025 - satsingsforslag utenfor rammen
 • Utsatt sensurfrist for tre nasjonale eksamener
 • Fastsettelse av «Forretningsorden for Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge»
 • Møteplan 2024 for styret ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Konstituering i midlertidig stilling som dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap

Orienteringssaker

 • Oppfølging av tilbakemeldingene fra etatsstyringen 2023

Meldingssaker

 • Meldingssaker til styremøtet 27.10.2023
Powered by Labrador CMS