ERC

Skal dele ut 20 milliarder til tusen forskere, nå kommer de første ERC-utlysningene

Selv om assosieringsavtale ikke er på plass, kan også norske forskere søke.

ERC-president Jean-Pierre Bourguignon offentliggjorde mandag ERCs arbeidsprogram for 2021.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Brussel (Khrono): Til sammen 1,9 milliarder euro, i overkant av 20 milliarder norske kroner. Dét er summen Det europeiske forskningsrådet (ERC) fordele mellom 1000 forskere i løpet av året.

Det ble klart da ERC mandag offentliggjorde sitt program for 2021. Dette er det første arbeidsprogrammet som er godkjent under Horisont Europa, rammeprogrammet for forskning og innovasjon de neste sju årene.

Den første utlysningen av ERC-midler kommer allerede torsdag denne uka. Da skal det lyses ut såkalte «starting grants», som hvert år deles ut til forskere tidlig i karrieren, med vitenskapelig kvalitet som krititerium.

Dette er én av tre utlysninger de varsler for 2021.

  • Til sammen skal det deles ut 619 millioner euro i «startings grants» til 413 forskere. Fristen for å søke er satt til 8. april.
  • Neste runde kommer 11. mars, da det lyses ut såkalte «consolidator grants». Her skal det deles ut 633 millioner euro til 317 forskere, med søknadsfrist 20. april.
  • Tredje runde kommer 20. mai, da det skal lyses ut såkalte «advanced grants». Her skal de fordele 626 millioner euro til 250 forskere, med søknadsfrist 31. august.

Er «oppmuntret» av støtte under dragkamp

I en pressemelding om arbeidsprogrammet pirker ERC-president Jean-Pierre Bourguignon ved dragkampen om fordelingene av milliardene i rammeprogrammet. Flere advarte mot en nedprioritering av fremragende forskning, og presset på for mer penger til ERC.

Blant de som presset på for det finner vi universitetsalliansen The Guild, der rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo sitter i styret. Det samme gjelder alliansen Friends of the ERC, med Universitetet i Bergen som fødselshjelper.

Da dragkampen var over hadde ERC fått plusset på budsjettet sitt med 1,1 milliarder euro, sammenlignet med det som lå der før forhandlingene. Økningen var langt mindre enn det mange hadde presset på for.

Bourguignon sier likevel at han ble «oppmuntret av den sterke støtten ERC fikk fra forskersamfunnet og EU-parlamentet under forhandlingene om EUs langtidsbudsjett og Horisont Europa».

Kommer senere enn planlagt

ERC-presidenten viser samtidig til at dragkampen om langtidsbudsjettet har gjort at utlysningene kommer senere enn planlagt.

Eystein Jansen, professor ved Universitetet i Bergen og medlem av ERCs vitenskapelige råd, viser til at dette er en forhåndsutlysning.

— En har nå fått lov til å lyse ut på forhånd, i påvente av en nødvendig signering, som han sier det til Khrono.

Det gjør ifølge Jansen at panelbehandlingen av søknadene til «starting grants» ikke blir forsinket.

— Søknadsfristen er litt senere enn antydet tidligere, men det tidsnok til å avholde panelmøter i juni som planlagt, legger han til.

Tror på enkle forhandlinger

Det finnes fortsatt ingen assosieringsavtaler for Norge og andre land som ikke er medlemmer av EU, men har vært med i tidligere rammeavtaler. Likevel åpnes det for søkere også fra disse landene, da «på betinget basis», som det heter fra Bourguignon. Det betyr kort sagt at en assosieringsavtale må være på plass når midlene faktisk skal tildeles.

— En regner med at det vil være på plass innen kontraktene skal undertegnes på slutten av året. Det betyr at land som var inne gjennom Horisont 2020 kan søke, inkludert Norge, Storbritannia, Sveits og Israel.

Det er gjort såpass mye gjennom Brexit-avtalen at en regner med det vil gå greit også for Storbritannias del.

Eystein Jansen

Ifølge oversikten fra ERC skal tildelingene starting grants være klar 20. desember, mens de andre tildelingene skal være klare til våren neste år.

Jansen legger til at alle regner med det vil være enkle forhandlinger.

— Det er gjort såpass mye gjennom Brexit-avtalen at en regner med det vil gå greit også for Storbritannias del, sier han.

— Jeg vet fra mitt eget universitet at man har jobbet over lengre tid med å forberede søknader, sier Eystein Jansen.

Andre ERC-tildelinger, såkalte «synergy» og «proof of concept grants» kommer ikke i 2021. Siden alt er forskjøvet er det ifølge Jansen utsatt til neste år.

— Det er for seint å begynne nå

Jansen mener tilslagene på «starting grants» til norske forskere kunne ha vært høyere.

— Jeg vet fra mitt eget universitet at man har jobbet over lengre tid med å forberede søknader. Det er for seint å begynne nå. En har visst at det kommer utlysninger, prosessen er godt i gang, men nå vet en hvilke datoer en skal forholde seg til, sier han.

Som Khrono har skrevet om tidligere var ERC i fjor preget av indre strid. Etter tre måneder gikk Mauro Ferrari av som ERC-president med en bredside mot pandemihåndteringen i EU. Et par uker før hadde det vitenskapelige rådet enstemmig vedtatt mistillit til presidenten.

Striden endte med at Bourguignon, som hadde vært president før Ferrari, kom tilbake for å styre det stridsherjede forskningsrådet i en overgangsperiode. Jansen forteller Khrono at prosessen med å finne en ny president nærmer seg innspurt og at en kan regne med det er klart i mars.

Powered by Labrador CMS