Utdanningsnivå og helse

Skal forske på om høy utdanning gir bedre helse

Har personer med kortere utdanning større risiko for å få kreft og hjerteinfarkt enn personer med lengre utdanning, selv om de har samme livsstil? Det ønsker Rebecca Hetland å få svar på.

— Det vi ønsker å se på er hvordan ulik sosial status påvirker helsen vår og risiko for sykdom, sier Rebecca Hetland til Khrono.
Publisert

Hetland er lege og doktorgradsstipendiat ved UiT Norges arktiske universitet. Sammen med kolleger i Tromsøundersøkelsen skal hun de neste årene forske på om de som har kortere utdanning har større risiko for å bli rammet av sykdommer som kreft, hjerteinfarkt, slag, diabetes og KOLS.

Lignende forskningsprosjekt er gjennomført tidligere, men som oftest har man studert de ulike sykdommene hver for seg.

Hetland og kollegaer ønsker å se på hvordan byrden av risikofaktorer som røyking, alkoholbruk, inaktivitet og usunt kosthold slår ut i sykdom i ulike utdanningsgrupper.

— Det vi ønsker å se på er hvordan ulik sosial status påvirker helsen vår og risiko for sykdom, sier Rebecca Hetland til Khrono.

Hun understreker at det fortsatt er veldig tidlig i prosjektet, som hadde oppstart før sommeren.

31 prosent reduksjon i dødsfall

FNs bærekraftsmål inkluderer et mål om 33 prosent nedgang i dødsfall knyttet til ikke-smittsomme sykdommer innen 2030, i forhold til nivået i 2012.

— I Norge ligger vi svært godt an. Fra 2010 til 2020 har var det en reduksjon i dødsfall på 31 prosent, forteller Hetland.

Fra før av er det funnet sammenhenger mellom utdanningsnivå, sosial status og helse. Forskningen til Hetland skal kunne bidra til at også de med kortere utdanning skal kunne leve like sunne og friske liv som de med lang utdanning.

— Forskning viser at den positive utviklingen i livsstil som vi har sett i Norge, ikke omfatter alle utdanningsgrupper, sier hun.

Powered by Labrador CMS