styremøte

Skal vedta styringsform på fakultetene

Valgte eller ansatte dekaner er en av sakene på styremøtet ved Universitetet i Agder.

Styret ved Universitetet i Agder har møte her på campus i Kristiansand onsdag 23. november.
Publisert

Styret ved Universitetet i Agder har møte onsdag 23. november. En av sakene er om dekanene ved universitetet skal velges eller ansettes. Innstillingen fra universitetsdirektøren er å fortsette som i dag med ansatte dekaner som leder fakultetene sammen med en fakultetsdirektør.

Styremøtet kan følges her fra kl 9.

I september vedtok universitetsstyret at rektor skal velges, slik som ordningen er fra før. I tillegg skal det også velges en prorektor i team med rektor. Styret ba på samme styremøte om å få en ny sak på bordet om styringsform på fakultetsnivå.

En høring som ble gjennomført på vårparten viste at det er uenighet internt om dekanene også bør velges eller heller som i dag ansettes.

Universitetsdirektør Seunn Smith Tønnessen konstaterer at tilbakemeldingen fra fakultetene ikke er entydig. Hun påpeker imidlertid at høringen som ble gjennomført i vår, i hovedsak handlet om styringsform på institusjonsnivå, noe som kan ha ført til at ikke alle fakultetene tok opp spørsmålet om valgt eller ansatt dekan i sin fulle bredde.

Styret skal blant annet også vedta den interne fordelingen av budsjettet på drøyt 1,7 milliarder kroner for 2023.

På sakskartet:

 • Dialogmøte med Kristiansand kommune
 • Plan og intern budsjettfordeling 2023
 • Styringsform ved fakultetene
 • Forslag til revisjon av forskrift om studier og eksamen ved UiA høsten 2022
 • Oppnevning av nytt medlem i skikkethetsnemnda for UiA i perioden frem til 31.12.2024
 • Orientering om UiAs innovasjonstjenester
 • Vurdering av universitetsdirektørens og rektors lønn i henhold til Hovedtariffavtalenes (HTA) pkt 2.5.2 – lønnsregulering av virksomhetens øverste ledere
 • Informasjonsutveksling
 • Referat- og rapportsaker 23.11.22
 • Emisjon I4Helse - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.
 • Nominering av eksterne styremedlemmer for perioden 1.8.2023 - 31.7.2027 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14
 • Internrevisjonsrapport - Ansettelsesprosessen av vitenskapelig ansatte
 • Kallelse til fast 40 % stilling som professor ved Handelshøyskolen
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Handelshøyskolen
 • Kallelse til midlertidig 10 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Powered by Labrador CMS