styremøte UiA

Skal vedta styringsform

Valgt eller ansatt rektor er den viktigste saken når styret ved Universitetet i Agder møtes i Grimstad onsdag.

Sunniva Whittaker ble valgt til rektor ved Universitetet i Agder i 2019. Onsdag skal universitetsstyret vedta om det også skal være rektorvalg ved fremtidige rektorperioder.
Sunniva Whittaker ble valgt til rektor ved Universitetet i Agder i 2019. Onsdag skal universitetsstyret vedta om det også skal være rektorvalg ved fremtidige rektorperioder.
Publisert

Styret ved Universitetet i Agder (UiA) skal 14. september avgjøre hvilken styringsform universitetet skal i årene fra 2023. Skal rektor velges av ansatte og studenter, som i dag, eller i stedet ansettes?

Styremøtet foregår på Campus Grimstad og kan følges her fra kl 9.

Delt innstilling

Styret får en innstilling med to alternative styringsformer å velge mellom: Enten å fortsette som i dag med valgt rektor som også er styreleder og med en universitetsdirektør som øverste administrative leder. Eller å gå over til å en modell med ansatt rektor som er både faglig og administrativ toppleder, der styreleder er ekstern.

For fire år siden vedtok det forrige styret ved UiA å fortsette med rektorvalg for perioden 2019-23. Denne gang er innstillingen at styringsformen som vedtas også skal gjelde for fremtidige rektorperioder.

Det er direktør for samfunnskontakt, Paal Pedersen, som fremmer saken, siden universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen er inhabil. Hvis styret går for ansatt rektor, vil hennes stilling som øverste administrative leder falle bort.

Ny utviklingsavtale

Styret har også flere andre saker på dagsordenen, ikke minst forslag til utviklingsavtale med Kunnskapdepartementet for perioden 2023-26. Alle de statlige universitetene og høgskolene må levere utkast til ny avtale innen 20. september.

Ifølge avtaleforslaget styret får på bordet, ønsker universitetet å måles på følgende:

 1. Forskningsmiljøene skal delta i og lede flere forsknings- og innovasjonsaktiviteter på høyt internasjonalt nivå for å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene
 2. Kandidatene skal gjennom dannelsen og utdannelsen være attraktive for fremtidens arbeidsmarked og
 3. Studietilbudet skal bidra til samfunnets behov for livslang læring.

På sakskartet:

 • Dialogmøte med Senter for kystsoneøkologi (CCR)
 • Styringsform ved Universitetet i Agder
 • Forslag til utviklingsavtale for UiA
 • Internfordeling 2023 - Revisjon av modell og kriterier
 • Orientering om studentopptak og studenttall høst-22
 • Møtedatoer 2023
 • Informasjonsutveksling
 • To kallelser til midlertidige 10 % stillinger som professor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS