flyskole

Skolen får kritikk av Luftfartstilsynet

UiT - Norges arktiske universitet får kritikk fra luftfartstilsynet etter driftstans ved flyskolen i Bardufoss.

Flyskolen i Bardufoss får kritikk av Luftfartstilsynet.
Publisert

I april stoppet flyskolen i Bardufoss all flytrening for studentene etter varsel om brudd på arbeidsmiljøloven.

Fakta

Norges eneste flyskole

  • Bardufoss, som ligger cirka to timers kjøring fra Tromsø, har Norges eneste statlig finansierte sivile flygerutdanning.
  • Utdanningen er en del av UiT Norges arktiske universitet.
  • Hvert år utdanner de rundt 24 flystudenter til en bachelor.
  • 198 personer hadde bachelor i luftfartsfag ved UiT som førstevalg for studie til høsten 2022.
  • Det er planlagt 12 studieplasser til høsten 2022, som gjør studiet til en av de mest populære om man ser på antall søkere per plass, viser tallene fra Samordna opptak.
  • I april kom det varsel om arbeidsmiljø ved utdanningen, noe som gjorde at all flytrening ble stanset.
  • Treningen er fortsatt ikke gjenopptatt og Luftfartstilsynet kritiseres i et brev hvordan saken er håndtert.
  • En rekke studenter sendes til Arendal for å få den treningen de trenger.
  • Kilde: Nye Troms

Flyskolen er Norges eneste statlig finansierte sivile flygerutdanning og utdanningen er en del av UiT Norges arktiske universitet.

Varslene har endt om hos Luftfartstilsynet, som er arbeidstilsyn i saken.

Avisen Nye Troms omtaler et brev fra dem datert 13. juni der de kommer med kritikk av University of Tromsø School of aviation (UTSA). Luftfartstilsynet påpekte også utfordringer ved skolen i september 2021.

Øverste sjef

«Av hensyn til de ansatte og studentene hos UTSA (flyskolen red.anm.), som nå blir konfrontert med betydelige ekstra forsinkelser i utdanningsløpet som en direkte konsekvens av driftsstansen, mener Luftfartstilsynet at AM (Accountable manager - flyskolens leder. red.anm.) sin håndtering av driften hos UTSA er meget kritikkverdig. Med bakgrunn i overstående mener Luftfartstilsynet at det er grunnlag for tilbaketrekking av AM godkjenningen», varslet Luftfartstilsynet i brevet.

«Håndtering av driften og situasjonen som medførte driftsstansen hos UTSA underbygger Luftfartstilsynets funn og påfølgende avvik og behov for umiddelbart korrigerende tiltak», heter det i brevet.

UiT ved flyskolen har gitt Luftfartstilsynet en tilbakemelding på brevet. Den er under behandling av Luftfartstilsynet.

UiT direktør Jørgen Fossland bekrefter også det til Nye Troms. «UiT er uenige i de vurderingene som tilsynet har gjort», skriver Fossland til avisen.

Flytter til Sørlandet

Flyene er fortsatt ikke i bruk i undervisningen etter at flytreningen ble stanset i april. Nylig ble det klart at UiT har gjort en avtale om å kjøpe timer hos OSM Aviation Academy i Arendal.

— Vi har gjort en avtale om kjøp av flytimer der, bekreftet universitetsdirektør Jørgen Fossland til Nye Troms.

Løsningen er enn så lenge midlertidig. Det er de tre kullene som er kommet lengst i utdanningen som blir flyttet sørover for å få flytimene de har krav på. Totalt er det 30 studenter som skal til Arendal.

Powered by Labrador CMS