Tidligere rektor ved Høgskolen i Lillehammer er favoritt til rektorstillingen ved Høgskolen i Innlandet, men tillitsvalgt i Hedmark protesterer mot prosessen. Foto: Henriette Dæhli

Krangles om ansettelse av ny rektor i Innlandet

Styret ved Høgskolen i Innlandet vil ansette rektor i styremøtet 24.mars til tross for protester. Tillitsvalgt ved tidligere Høgskolen i Hedmark mener prosessen må stoppes.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Før søknadsfristen gikk ut 19. januar var det kommet inn totalt sju søknader på stillingen som rektor ved den nyfusjonerte Høgskolen i Innlandet. Over halvparten av dem, fire personer, har, eller har hatt tilknytning til enten tidligere Høgskolen i Lillehammer eller Høgskolen i Hedmark.

Konstituert rektor ved Høgskolen i Innlandet og tidligere rektor ved Høgskolen i Hedmark, Anna Linna Ottosen, er ikke blant søkerne, men det er tidligere rektor ved Høgskolen i Lillehammer, Kathrine Skretting. Etter det Khrono har grunn til å tro er hun også innstillingsutvalgets favoritt til jobben. 

Ingen kommentar fra Svenkerud

Dekan på Avdeling for økonomi- og ledelsesfag ved tidligere Høgskolen i Hedmark, Peer Jacob Svenkerud, er en av kandidatene som på søkerlista.

Han var også inne i rekrutteringsprosessen da Anna Linnea Ottosen ble ansatt som rektor i Hedmark, men trakk kandidaturet sitt. Det var stor uro rundt ansettelsesprosessen i Hedmark i 2015.

 Uroen handler om habiliteten rundt hodejegerfirmaet som tidligere har rekruttert Skretting til Lillehammer og problemet med at styreleder tiltar seg seg stor makt ved å lede innstillings-utvalget.

Erik Fjell

Les også: Rektorbråk ved Høgskolen i Hedmark

Peer Jacob Svenkerud trakk søknaden sin etter at han hadde vært på intervju med det daværende ansettelsesutvalget. 

Avisen Østlendingen (krever abonnement) har hatt flere oppslag om uroen rundt den pågående rektoransettelsen. En årsak til uroen skal være at en av kandidatene fra Hedmark, Peer Jacob Svenkerud, allerede er ute, mens tidligere Høgskolen i Lillehammer-rektor Kathrine Skretting skal være med i finaleheatet. 

— Jeg ønsker ikke å være en del av uroen ved Høgskolen i Innlandet nå, og har ingen kommentar til dette. Jeg har søkt på stillingen og jeg har ikke trukket søknaden min, sier Svenkerud til Khrono. 

Rent «spill»?

Det er Erik Fjell,tillitsvalgt for Forskerforbundet ved tidligere Høgskolen i Hedmark, som har skrevet brev til fungerende rektor Anna Linnea Ottosen og styret ved Høgskolen i Innlandet der han ber om at tilsettingsprosessen må stoppes.

«For det første har Forskerforbundet Høgskolen i Innlandet – Hedmark fått kunnskap om at Liv Bø som representerer headhunter og har en aktiv rolle i innstillingsprosessen, også tidligere har rekruttert/ «funnet frem til» Kathrine Skretting, da Lillehammer skulle ha ny rektor for noen år siden. Kathrine Skretting er en av søkerne og hun «flagget» tidlig at hun ønsket å søke på den nye rektorstillingen. Forskerforbundet finner denne situasjonen problematisk og ikke tillitsvekkende. Det kan reises spørsmål om dette er rent «spill»?», heter det i brevet. 

Videre skriver Fjell: 

«Vi er kjent med at de to høgskolene har hver sine søkere, men at innstillingsutvalget i praksis nekter styret å vurdere den ene kandidaten, ettersom en av kandidatene har blitt ekskludert fra den videre prosessen».

Hedmark vs Oppland-krangel?

Ifølge Østlendingen reagerer den tillitsvalgte i Hedmark også på at styreleder Elin Nesje Vestli også har for stor innflytelse over ansettelsesprosessen i og med at hun også leder innstillingsutvalget. 

Tillitsvalgt Erik Fjell ved tidligere Høgskolen i Hedmark sier til Khrono at det har kommet en del innspill til han og at det er folk som føler en uro for prosessen.

— Ønsker dere ikke Kathrine Skretting som rektor?

— Dette har ingenting med søkerne og hvem som har søkt å gjøre. Det er viktig for oss at man har 100 prosent tillit til rekrutteringsprosessen, og det har vi ikke nå.  Uroen handler om habiliteten rundt hodejegerfirmaet som tidligere har rekruttert Skretting til Lillehammer og problemet med at styreleder tiltar seg seg stor makt ved å lede innstillingsutvalget også, sier Fjell. 

— Er det ikke bare bra at et hodejegerfirma kjenner til både organisasjonene og miljøet det skal rekrutteres fra? 

— Man må passe på, en kan mistenkes for partiskhet her.  Firmaet burde selv vært tydelig og klar på dette og takket nei til oppdraget, sier Fjell.

— At styreleder leder innstillingsutvalget er heller ikke uvanlig, det skjedde både på Høgskolen på Vestlandet og NMBU for eksempel?

— Hvis det stemmer så bør departementet slå ned på en uheldig praksis, sier Fjell. 

— Denne saken høres ut som en klassisk Hedmark mot Oppland-krangel?

— Nei, absolutt ikke. Dette handler om uro rundt prosessen, sier Fjell. 

Kildevern for medlemmer

Fjell ønsker ikke å si noe om hans brev representerer alle medlemmene i Forskerforbndet ved Høgskolen i Innlandet eller om han kun snakker på vegne av medlemmene i Hedmark. Det er satt ned et intermisyre i forbundet som er ledet av Rolf Borgos, som kommer fra tidligere Høgskolen på Lillehammer. Forbundet skal ha årsmøte førstkommende fredag. 

Borgos, som også sitter i innstillingsutvalget i rektorprosessen, er på ferie og er derfor ikke tilgjengelig for kommentar.

Tillitsvalgt Fjell i Hedmark ønsker ikke å si noe om hvor mange av medlemmene i Forskerforbundet som står bak brevet han har sendt til styret.

— Har du fått mange bekymringsmeldinger fra ansatte ved tidligere Høgskolen i Lillehammer også? 

— Det kan jeg ikke kommentere. Jeg har et kildevern i forhold til medlemmene våre, sier Fjell. 

Ansettes som planlagt

Styreleder Elin Nesje Vestli er på jobbreise i USA. Men hun har sendt svarbrev til Fjell der hun tilbakeviser kritikken han kommer med, og gjør det klart at ingen av de tidligere rektorene ved høgskolene i Lillehammer og Hedmark har vært med i utvelgelsen av rekrutteringsbyrå. 

I en melding som ble lagt ut på hjemmesidene til Høgskolen i Innlandet torsdag 16.mars står det at prosessen går som planlagt. 

«Innstillingsutvalgets medlemmer har diskutert de spørsmål som har vært reist rundt prosessen og rekrutteringsbyrået. Medlemmene kjenner seg ikke igjen i kritikken om at rekrutteringsbyrået her skal ha hatt en for stor rolle. Alle beslutninger om kandidater og videre prosess er gjort med bakgrunn i utvalgets egne vurderinger.

Innstillingsutvalget har nå klar sin enstemmige innstilling som behandles på styremøtet 24.mars».

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS