Når Kathrine Skretting tiltrer som rektor for Høgskolen i Innlandet fra 1. mai tar hun over en høgskole som nærmest ikke marsjerer i takt på noe som helst punkt når det kommer til faglig organisering. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Få sier seg fornøyd med ny kabal for Innlandet

Tirsdag 25. april skal styret på Høgskolen i Innlandet vedta ny faglig organisering. På høgskolen er få fornøyd med forslagene for eget fagområde, institutt eller avdeling.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den faglige organiseringen ved Høgskolen i Innlandet (HINN) har stått på dagsorden denne vinteren og våren for høgskolen.

Prosessen er ledet av en ekstern prosjektleder, Torunn Lauvdal, tidligere rektor ved Universitetet i Agder.

24 avdelinger, fagområder og/eller institutter har deltatt i høringsrunden, og de aller fleste er lite fornøyd med skjebnen til eget fag, institutt eller avdeling. Det er ikke en samstemt høgskole Kathrine Skretting overtar roret for når hun går på som rektor fra 1. mai.

Skretting selv sier til Khrono at hun ikke ønsker å kommentere saken i forkant av styremøtet tirsdag.

Se også: Det kom inn 24 høringsinnspill

Begrunnelsen avdekker en klar misforståelse av den utdanningen høgskolen tilbyr innen psykologi i dag.

Fagområdet psykologi

Dette vil innebære en faglig svekkelse i forhold til dagens situasjon og undergrave den åpenbare faglig fusjonseffekt en samlet satsing på idrett innen rammen av en «School of Sports Sciences».

Avdeling for folkehelsefag, HINN

Fraviker innstilling på to punkter

Den faglige organiseringen behandles på styremøtet tirsdag 25. april, og innstillingen fremmes formelt av konstituert rektor Anna Linnea Ottosen, men er skrevet i samarbeid med påtroppende rektor Kathrine Skretting.

(Pressefoto: Høgskolen i Innlandet)

På to punkter fraviker de innstillingen fra prosjektgruppen, og gir noen av de 24 innspillene i høringsprosessen om faglig organisering ved høgskolen medhold:

De beholder Den norske filmskolen som eget fakultet. Dette er i tråd med Filmskolens sterke ønsker, men på tvers av mange andres ønsker.

I tillegg foreslår konstituert og påtroppende rektor å endre ett fakultetsnavn til Fakultet for miljø-, landbruks- og biovitenskap.

Foreslår seks fakultet

De fleste enheter og institutter har ytret seg i høringsprosessen, og mange er fra veldig til litt misfornøyd med skjebnen til eget fagområde, institutt eller avdeling/fakultet.

Ottosen foreslår etablering av seks fakulteter ved Høgskolen i Innlandet på tirsdagens styremøte.

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  • Fakultet for miljø-, landbruks- og biovitenskap
  • Handelshøgskolen Innlandet eller Fakultet for Handelshøgskolen Innlandet og samfunnsvitenskap
  • Den norske filmskolen
  • Et fakultet for audiovisuelle fag

Ikke bestemt seg

På ett punkt har de to rektorene valgt å ikke fremme endelig innstilling for styret. På Rena er det et sterkt ønske om at fakultetet som skal omhandle økonomi og samfunnsvitenskap skal hete Handelshøgskolen Innlandet, mens et alternativt forslag til navn er «Fakultet for Handelshøgskolen Innlandet og samfunnsvitenskap».

Saken skaper splid blant fagmiljøene på høgskolen.

— Vi har bestemt oss for denne innstillingen, og da har jeg ingen kommentar utover det, sier Ottosen til Østlendingen (krever abonnement).

I sin innstilling skriver Ottosen at det er gode argumenter for begge navn, og de lar det stå åpent for styret å konkludere.

I det aktuelle fakultetet er det foreslått at fagområdene økonomi, ledelse og innovasjon, juss, internasjonale studier, reiseliv og kulturbaserte næringer, psykologi og filosofi skal inngå. 

«Handelshøgskolen Innlandet er et navn som kommuniserer tydelig, mens Fakultet for Handelshøgskolen Innlandet og samfunnsvitenskap er en mer inkluderende betegnelse», heter det i styrepapirene. 

Også i prosjektgruppens rapport kommer uenigheten fram. Her står det blant annet:

«Ved Høgskolen i Innlandet er det uenighet om bruken av begrepet handelshøgskole som navn på fakultetet. Høringsuttalelsene er delt i dette spørsmålet. Det er også prosjektgruppa. Man er enige om at det engelske navnet skal være «School of Business and Social Science», men er altså delt i synet på hva fakultetet skal hete på norsk.» 

Rena vil ha Handelshøgskolen Innlandet

Det nye fakultetet vil omfatte høgskoleavdelingen på Rena, og i høringsuttalelsen fra Rena påpekes det blant annet at alle de store, nye høgskole - og universitets-sammenslutningene har en handelshøgskole, og de ønsker altså navnet Handelshøgskolen Innlandet på det nye fakultetet. 

«Det vil være enklere å kommunisere en tydelig profil i tilknytning til en handelshøgskole. En profilert handelshøgskole vil bety mye for selvfølelsen i regionen. Våre samarbeidspartnere sier at navnet i seg selv bidrar til å knytte høgskolen tettere til omgivelsene», heter det i uttalelsen fra Rena-avdelingen.

Psykologi vil tilhøre samfunnsvitenskap

Prosjektgruppa har i utgangspunktet vurdert det slik at psykologi er en helsefaglig utdanning, og plassert den sammen med psykisk helsearbeid i det som er foreslått som Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Dette ønsker ikke fagområdet psykologi selv og de skriver i sin uttalelse:

«Begrunnelsen avdekker en klar misforståelse av den utdanningen høgskolen tilbyr innen psykologi i dag. Seksjon for Psykologi deltar i Nasjonalt Profesjonsråd for Psykologiutdanning. Profesjonsrådet er veldig klar på at det kun er embedsstudiet i psykologi (som gir autorisasjon som psykolog) som regnes som helsefaglig utdanning. Bachelor- og masterstudiene er samfunnsvitenskapelige studier. Høgskolen i Innlandet tilbyr ikke det helsefaglige embedsstudiet, kun samfunnsfaglige bachelor- og masterstudier.»

Protester fra filosofi og internasjonale studier 

Filosofimiljøet skriver i sin høringsuttalelse at de ønsker å bli bevart som et senter som leverer tjenester og undervisning inn til alle de andre fakultetene, og de ønsker ikke slik det er foreslått å bli en del av et større utdanningsvitenskapelig fakultet.

Miljøet for internasjonale studier skriver blant annet i sin uttalelse «Den modifiserte varianten av et fakultet for økonomi, juss og samfunnsvitenskap er ikke vårt førstevalg. Men langt bedre enn forslaget om en Handelshøgskole som fakultet, der samfunnsvitenskapelige fagmiljø ser ut til å bli marginalisert.» 

Nei til idrett delt i to

Seksjonen for idrettsvitenskap på Lillehammer er ikke fornøyd med forslaget om at deres fagmiljø skal splittes opp og puttes inn i ulike fakultet. De støtter forslaget om et fakultet som samler de helsevitenskaplige fagene og mener dette er et godt forslag, men så skriver de: «Et samlet miljø ved seksjon for idrettsvitenskap på Lillehammer synes derimot at navnet på fakultetet er viktig og at det foreslåtte navnet ikke kan stå. Vi foreslår navnet endret til Fakultet for Helsevitenskap.» (Det nye foreslåtte navnet er Fakultet for helse- og sosialvitenskap. red. anm.)

Avdeling for folkehelsefag skriver at forslaget om å splitte det idrettsvitenskapelige miljø på to fakultet ved å skille ut kroppsøving til fakultet for utdanningsvitenskap ikke har noen tilslutning.

De legger til: «Et samlet fagmiljø på Elverum argumenterer kraftfullt for at dette vil innebære en faglig svekkelse i forhold til dagens situasjon og undergrave den åpenbare faglig fusjonseffekt en samlet satsing på idrett innen rammen av en «School of Sports Sciences» ved Høgskolen i lnnlandet vil være. Denne oppfatningen støttes også av det idrettsfaglige miljøet ved Lillehammer.»

Uengighet mellom film og fjernsyn

De to rektorene har valgt å bøye av for Filmskolen og et samlet norsk filmmiljøs sterke ønske om at den norske filmskolen skal beholdes som et eget fakultet.

Høgskolen i Innlandet får dermed to beslektede fakultet gjennom Den norske filmskolen og et fakultet for audiovisuelle fag.

Seksjon for Film- og fjernsynsvitenskap og Kulturprosjektledelse skriver blant annet: «En samlet seksjon mener at det utvilsomt vil være mest hensiktsmessig å opprette et Fakultet for audiovisuelle medier bestående av Den norske filmskolen (DNF), Avdeling for TV-fag (TVF), Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap (SPILL) og seksjon for Film- og fjernsynsvitenskap (FFV) og eventuelt Kulturprosjektledelse (KPL). Medie-utdanningene er samlet sett en spydspiss for den nye Høgskolen i Innlandet og bør være et lite, men faglig spisset fakultet i den nye strukturen.»

Målet var minimale endringer

I det omforente utkastet til fusjonsplattform som var klar da enigheten om en fusjone i Innlandet var klar i september i fjor, sto det at det vil gjøres minimale endringer som følge av en fusjon mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark.

Ifølge pressemeldingen skulle alle studiesteder videreføres og videreutvikles, hovedadministrasjonen i den fusjonerte høgskolen skal, som i dag, ha tilhold i Elverum og i Lillehammer. Dette blir derfor også kontorsted for rektor og prorektorer- slik det er i dag. Antallet pro-/viserektor skal utredes nærmere og kontorsted for disse stillingene skal fordeles mellom Elverum og Lillehammer

— En fusjon «med minimale endringer», Kathrine Skretting, hvor lenge skal det prinsippet gjelde? 

— Det er det flere som har spurt om også, og jeg ser at vi kanskje må si noe mer om akkurat det. Men foreløpig har vi ikke satt noen konkret tidsramme, sa rektor Skretting ved daværende Høgskolen i Lillehammer til Khrono i septemebr. Og hun la til: 

— Det vil jo komme et nytt styre her etterhvert og de vil selvfølgelig gjøre det de synes er riktig. 

Les også: Fusjon med minimale endringer i Innlandet

Tirsdag 25.april skal faglig organisering og endringer diskuteres i høgskolens styremøte på Lillehammer. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS