fagskoler

Skuffet over regjeringen. Vil foreløpig ikke gi penger til et nasjonalt studentombud

Organisasjon for norske fagskolestudenter håper regjeringen snur i forhandlingene med SV.

Henning Skau, leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) Foto: Siri Øverland Eriksen
Publisert Oppdatert

— Dette er en stor seier for fagskolestudentene, jublet leder Henning Skau i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) da Hurdalsplattformen ble lagt fram. I regjeringserklæringen ble det slått fast at regjeringa ville:

«Opprette eit nasjonalt studentombod for fagskulestudentane»

Deretter tok Skau klokelig nok et forbehold:

— Vi skal feire med kake i dag, men jeg venter med champagnen til den nye regjeringen har fått flertall for en finansiering av studentombudet i statsbudsjettet for 2022, sa han i et innlegg på organisasjonens hjemmeside.

Så langt er det ikke drukket noe champagne. Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober, var det ikke satt av penger til å finansiere en slik nasjonal studentombudsordning, som ONF foretrekker å kalle den.

I tillegg står det ikke lenger at regjeringen vil opprette en slik ordning, men at den skal vurdere det:

«Departementet har motteke ei utgreiing av ordninga frå Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse og vil på bakgrunn av rapporten vurdere om det bør opprettast eit nasjonalt studentombod.»

— Er regjeringen enig i sin egen politikk eller ikke? undrer Henning Skau.

På spørsmål om hvorfor det ikke er satt av penger til en nasjonal ombudsordning, svarer statsråd Ola Borten Moes politisk rådgiver Signe Bjotveit:

— Vi er glade for at vi i et stramt budsjett har fått lagt inn 500 nye studieplasser til fagskolen i forslaget til neste års budsjett. Fagskolene spiller en nøkkelrolle i å møte kompetansebehovet i hele Norge.

På spørsmål om hvorfor regjeringa har gått fra å slå fast at de vil opprette en slik ombudsordning, til å vurdere å opprette, er svaret:

— Departementet er pålagt gjennom utredningsinstruksen å utrede forslaget, derfor står det «vurdere« i statsbudsjettet, til forskjell fra formuleringen i Hurdalsplattformen, svarer Bjotveit på e-post.

— Dårligere rettsvern

Skau sier til Khrono at de var relativt sikre på at det ville komme finansiering i budsjettforslaget for 2023. Derfor ble de veldig overrasket da det sto i budsjettet at det nå skal vurderes om en nasjonal studentombudsordning skal opprettes eller ikke.

Skau viser til Hurdalsplattformen og at det faktisk allerede foreligger en utredning fra januar som skisserer hvordan en slik ordning kan organiseres.

— Det er en liten kostnad det er snakk om. 2-3 millioner er det som trengs, avhengig av hvor mange man skal ansette.

De siste årene har dette vært en høyt prioritert sak for ONF. Høsten 2019 ble det lovfestet at alle fagskolestudenter skal ha tilgang til studentombud.

For organisasjon for norske fagskolestudenter er det viktig at ombudsordningen er nasjonal.

— Veldig mange av dagens ordninger fungerer ikke slik de burde. Noen steder er ikke ordningen med ombud uavhengig og det er mangel på juridisk kompetanse, sier Skau til Khrono.

Ifølge ONF står 1 av 10 fagskolestudenter uten et tilbud om studentombud.

— Ser vi på rettsvernet hos fagskolestudentene sammenliknet med studentene ved universitet og høgskoler, er det dårligere. De har for eksempel krav på å få dekket kostnader til juridisk bistand i tvistesaker med institusjonen, noe fagskolestudentene ikke har.

Ombud skal være uavhengig

Ifølge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) skal et studentombud skal gi råd og veiledning knyttet til ulike utfordringer som gjelder studentens studiesituasjon. Dette kan for eksempel være å hjelpe studenter i å forstå deres egne rettigheter og plikter, bistå studenter som har blitt utsatt for kritikkverdige forhold og gi tips, råd og veiledning i klagesaker.

Videre skal studentombudet være en nøytral og uavhengig instans. Ombudet skal ikke instrueres eller styres av fagskolen eller noen andre organer. Derfor bør ikke studentombudet være ansatt av fagskolens administrasjon, men være utnevnt av fagskolestyret.

— En nasjonal studentombudsordning med god kvalitet og som er lett tilgjengelig, er veldig viktig. Det er det lavterskeltilbudet som kanskje må til for å ivareta rettsvernet til fagskolestudentene, sier Henning Skau.

1 million til oppstart

SV har foreslått i sitt alternative statsbudsjett at det settes av 1 million kroner til dette formålet. Der står det:

«SV vil også satse på et løft for fagskolestudentene og vil derfor opprette et nasjonalt studentombud for fagskolestudentene.»

— Vi mener at fagskolestudentenes rettigheter må bli bedre ivaretatt enn i dag. Fagskolestudentene har i dag et dårligere vern enn det for eksempel studenter i høyere utdanning har, sier SVs Freddy Andre Øvstegård i Utdannings- og forskningskomiteen.

Øvstegård sier at grunnen til at de bare har satt av 1 million, er at de ønsker at ordningen skal opprettes høsten 2023. Dette beløpet utgjør halvårseffekten.

— Det er det beløpet vi mener er realistisk for å etablere ombudet før man har det operativt.

— Nå pågår det forhandlinger mellom regjeringen og SV. Har du inntrykk av at dere vil få gjennomslag for en slik nasjonal studentombudsordning?

— Vi håper å få gjennomslag for alle våre saker. Vi er ganske tidlig i prosessen med forhandlinger, og det som skjer i forhandlingene blir der. Vi får se når når det hele er klart.

ONF-leder Henning Skau håper på sin side at beløpet blir økt til 2-3 millioner i løpet av forhandlingene.

— Vi håper virkelig vi får en nasjonal studentombudsordning nå. Det er billig politikk som vil ha stor effekt.

Powered by Labrador CMS