økonomi

Sletter studielån mot at du flytter til kommunen

Kommuner tilbyr lukrative ordninger for å knytte til seg vernepleiere og annet helsepersonell.

Halden kommune tilbyr nyutdannede vernepleiere nedbetaling av studielån for å jobbe i kommunen.

Halden kommune har en ordning der de tilbyr å nedbetale 15.000 kroner av studielånet, årlig i fem år, til nyutdannede vernepleiere som velger kommunen som arbeidssted.

Fleksibel turnus, stipend og videreutdanning er også blant lokkemidlene kommunen nå er ute og fronter.

Det var tidsskriftet Fontene som var først ute med nyheten om ordningen i Halden kommune.

125.000 kroner

Har du fullført vernepleierutdanningen i løpet av de siste to årene og begynner i full stilling i kommunen, er du kvalifisert for ordningen. Om du i tillegg jobber jul- eller nyttårsaften og ikke tar sommerferie samtidig med folk flest, nedbetales ytterligere 10.000 kroner. Totalt kan man dermed få nedbetalt 125.000 kroner av studielånet sitt i løpet av fem år.

Vernepleiere som tar relevant videreutdanning, kan også få permisjon med lønn og dekket kostnadene, mot å binde seg i stillingen inntil to år etter endt utdanning.

Direktør for Helse og mestring i Halden kommune, Veronica Aam, sier til Fontene at Halden, i likhet med flere andre kommuner, har vært nødt til å ta grep fordi de har altfor mange ubesatte stillinger.

I 2022 hadde Halden et mål om å ansette åtte ny i turnus. Da året var omme, hadde de bare ansatt to.

— Vi er nødt til å få tak i flere. Fleksibel arbeidstidsordning, lønn og faglig utvikling er det viktigste for vernepleiere. Da må vi forsøke å møte dem på det, sier Aam.

Mangler 20.000

Ifølge Fellesorganisasjonen (FO) mangler Norge 20.000 vernepleiere. Samtidig utdannes det bare 1000 vernepleiere i året, viser en rapport utført av Fellesorganisasjonen og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemmede.

Sandefjord kommune vurderer å gjøre som Halden, og i tillegg utvide ordningen til også å gjelde sykepleiere.

I likhet med Halden vurderer kommunen å tilby nyutdannede som ansettes i kommunen å nedbetale 15.000 kroner av studielånet i inntil fem år. Tiltaket er ennå ikke vedtatt.

Kommunene Frøya og Vanylven har ifølge NRK allerede lignende ordninger.

— Vi er avhengige av å komme med kraftfulle tiltak slik at vi får rekruttert personell, uttalte kommunedirektør i Sandefjord, Bjørn Gudbjørgsrud, til NRK i fjor.

Stiendforslag

Også i Porsgrunn kommune snakkes det om tiltak som kan bedre situasjonen med manglende helsepersonell.

Denne uken gikk hovedtillitsvalgt i Sykepleierforbundet i Porsgrunn, Siri Sørli, ut i Porsgrunn Dagblad og viser til at andre kommuner har eller er på vei til å iverksette ordninger med nedbetaling av studielån for å møte utfordringene.

Hun lanserer også et annet tiltak:

— Vi kunne for eksempel også gitt fast ansatte helsefagarbeidere som vil ta sykepleierutdanning et stipend, mot at de binder seg som sykepleier i kommunehelsetjenesten, foreslår Sørli.

Styrker ordning i nord

Sletting av studielån mot geografisk tilknytting er en kjent ordning også i andre sektorer. Tidligere i år ble det klart at Lånekassen styrker ordningen i nord.

I mange år har alle med studielån som bor i Finnmark eller utvalgte kommuner i Nord-Troms, fått muligheten til å slette deler av studielånet sitt nettopp som følge av at de har bosatt seg nettopp der.

Årlig har man fått kunne slette inntil 10 prosent av det opprinnelige studielånet, men maksimalt 25.000 kroner.

Nå økes prosentsatsen til 20, med en maksimal sum på 30.000 kroner. I tillegg kan lærere i grunnskolen få slettet 20.000 ekstra kroner, noe som betyr at de som faller innunder dette kan få slette totalt 50.000 kroner.

Powered by Labrador CMS