politikk

Slik stemmer de med høyest utdanning. Ola Borten Moe får stryk, mens MDG dobles 

Kun én prosent av landets høyest utdannede synes Senterpartiet har den beste politikken for forskning og høyere utdanning.

De med mastergrad eller høyere utdanning vender forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe ryggen.
Publisert Oppdatert

 Hvordan ville Stortinget sett ut om landets høyest utdannede fikk bestemme?

Det ville gått særlig hardt ut over Senterpartiet og Fremskrittspartiet, mens SV, MDG og Venstre ville blitt valgets store vinnere, ifølge en ny undersøkelse.

På vegne av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne har Respons Analyse spurt 1117 personer med mastergrad eller høyere utdanning om hvordan de ville stemt hvis det var stortingsvalg i morgen. 

Undersøkelsen ble først omtalt i avisa Altinget.

  • Senterpartiet får to prosents oppslutning blant akademikerne, ifølge undersøkelsen. I hele befolkningen oppga til sammenligning 6 prosent at de ville stemt på partiet (rundet av til hele tall), ifølge nettstedet Poll of Polls, som regner ut et gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger. Akademikernes valgresultat ville ført til at partiet hadde mistet alle sine 10 seter på Stortinget, ifølge Altinget.
  • Fremskrittspartiet ville fått tre prosent av stemmene (mot 12 prosent i hele befolkningen, ifølge Poll of polls). De ville mistet 24 av sine 25 stortingsplasser.
  • Høyre får lavere oppslutningen blant akademikere enn hele befolkningen (26 prosent mot 31 prosent). Det gjør også Arbeiderpartiet (14 mot 18 prosent).
  • Valgets store vinnere ville vært SV (12 prosent), MDG (10 prosent) og Venstre (9 prosent). Til sammen er de tre partiene nesten dobbelt så store blant de høyt utdannede som i befolkningen ellers, hvis vi sammenligner med juni-tallene fra Poll of Polls. MDG ville fått inn 21 representanter, og Venstre 20, ifølge Altinget.

I hele befolkningen får SV 8, MDG 4 og Venstre 5 prosents oppslutning i målingene for juni.

 — Ola Borten Moe får strykkarakter

Akademikernes egen statsråd gjør det spesielt dårlig.

— Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, får strykkarakter av høyt utdannede, sier leder Lise Lyngsnes Randeberg i Akademikerne i en pressemelding.

Kun én prosent av de spurte mente Senterpartiet har den beste politikken for forskning og høyere utdanning.

— Studiestøtten er i dag så lav at den ikke er til å leve av. I tillegg har regjeringen med Borten Moe i spissen innført skolepenger for internasjonale studenter, som er et helt klart brudd med gratisprinsippet i høyere utdanning. I forskningspolitikken så vi senest i revidert budsjett denne uken store kutt, sier Randeberg.

— Høyt utdannede opptatt av det grønne skiftet 

Hun tror den store oppslutningen til SV, MDG og Venstre henger sammen med deres klimaprofil.

— Høyt utdannede er opptatt av det grønne skiftet og forventer politisk handling på dette området

Partilederen i MDG, Arild Hermstad, gleder seg over målingen. 

—Dette viser at akademikerne har høy tillit til vår politikk, sier han til Altinget. 

Også han hamrer løs på Ola Borten Moe:

— Senterpartiet og Borten Moe er en alvorlig trussel mot en fremtidsrettet politikk for forskning og høyere utdanning, sier han.

— Dagens statsråd synes å tro at kunnskap er en utgift. Vi mener at kunnskap er et mål i seg selv, slår han fast.

Altinget skriver at de har vært i kontakt med forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Han ønsket ikke å kommentere saken. 

Powered by Labrador CMS