Khronos gjennomgang av SMS og E-post

Tom Knudsen jobbet hardt for å få en avtale som ville sikre han og hans selskap millioner fra UiB. Dag Rune Olsen fortsatte arbeidet, trass i at hans egen økonomi­avdeling vendte tommelen ned og Kunnskaps­departe­mentet hadde innsigelser.

Slik var kontakten
mellom Dag Rune Olsen og Tom Knudsen

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 • Hjertelig tillykke med dagen gode Dag Rune 🎉 Jeg har har nå etablert selskapet BestPraksis AS, og er i gang med å konkretisere et opplegg for å gi studenter mulighet for praksis i arbeidslivet. Jeg håper å kunne presentert noe for deg i slutten av måneden. Ha gode bursdagen Tom 😀
 • Takk, takk. Ser frem til å høre fra deg

Dette er ordlyden i de første SMS-meldingene som Dag Rune Olsen har gitt Khrono innsyn i, fra dialogen han har hatt på meldinger og e-post med tidligere NHO-direktør Tom Knudsen. Meldingene er datert 12. februar 2020.

I universitetsstyremøtet 11.mars 2021 la PwC frem granskingsrapporten som ser på kontakten mellom Olsen og Knudsen og samarbeidet om en arbeidslivsportal, samt universitetets håndtering av saken.

Som Khrono har skrevet, konkluderer PwC med lovbrudd fra UiBs side: Knudsen skulle ikke blitt midlertidig ansatt ved UiB på den måten han ble, og det skulle vært universitetsdirektør og ikke rektor som skulle fastsatt Knudsens lønn. Olsens håndtering, særlig at han ikke involverte administrasjonen ved UiB tidlig nok, blir også kritisert. Men på direkte spørsmål fra styret sa PwC at de ikke hadde funnet noen brudd på UiBs etiske regelverk.

Som vedlegg til rapporten ligger en tidslinje, som viser saksgangen. Khrono har selv bedt om, og fått, innsyn i e-post og sms som ble sendt mellom Olsen og Knudsen fra januar 2020 og har her laget vår egen tidslinje. Dette ble gjort før rapporten ble lagt frem.

Da de første tekstmeldingene ble sendt i februar hadde partene ifølge Olsens egen redegjørelse hatt kontakt tidligere på året, etter at nylig avgåtte regiondirektør i NHO, Tom Knudsen, tok initiativ overfor Olsen angående «en idé knyttet til praksis for studenter og hvordan utvikle en strategi for matching av enkeltstudenter med aktuelle praksisplasser».

Knudsen selv forteller til Khrono at han tok kontakt med Dag Rune Olsen i januar i år.

Av en restaurantregning går det frem at de to møttes på Bryggeloftet i Bergen den 15. januar. Olsen har hevdet overfor Bergens Tidende at han først ble orientert om Knudsens prosjekt i mars. Men han har krevd dekket en restaurantregning for ham og Knudsen den aktuelle datoen med 2652 kroner, viser kvitteringen.

— Vi har sittet sammen i regionalt næringsforum og i kompetanseforum i Hordaland fylkeskommune. Der har Dag Rune Olsen flere ganger tatt opp dette med praksisplasser for studenter - noe jeg skjønner studentene også har ønsket, sier Knudsen.

Tidligere NHO-direktør Tom Knudsen (t.v) og daværende rektor for UiB, Dag Rune Olsen jobbet først for en avtale som kunne gitt Knudsen nesten 20 millioner kroner. Når det ikke gikk ble Knudsen ansatt i et engasjement ved UiB.

— Så da jeg fratrådte fra NHO tok jeg kontakt og sa at dersom det var ønskelig kunne jeg engasjere meg i å skaffe noen praksisplasser.

Knudsen forteller at han hadde et møte med Olsen i januar. 20.januar stiftet han så selskapet Best Praksis AS.

På grunn av pandemien ble neste møte i april.

— Jeg fikk beskjed om at det var ønskelig at jeg tok kontakt med advokat og etablerte et selskap, for å sikre ideen og konseptet, sier Knudsen.

Den 9.mars kommer en epost fra Tom Knudsen til Dag Rune Olsen, som på det tidspunktet befant seg i Sør-Afrika.

Dato: Mandag 9. mars 2020

Fra: Tom Knudsen

Til: Dag Rune Olsen

Emne: MØTE

———————————

«Hei Dag Rune. Hvordan ser din dag ut onsdag eller torsdag av neste uke for et møte eller en arbeidsmiddag. Jeg har utarbeidet et konsept som jeg nå vil presentere for deg for kommentarer og innspill før jeg ferdigstiller og vi videre. Ha gode dagen, så hører jeg fra deg. Tom»

På meldingsfronten er det deretter stille ifølge Olsens oversikt over kommunikasjonen. Eventuelle telefonsamtaler mellom de to har Khrono ikke oversikt over.

Siden UiB-rektoren var i Sør-Afrika skal møtet med presentasjon av prosjekt og budsjett ha foregått i april. Den 15. mai er neste opplyste kontakt på sms:

 • Jeg har sondert litt ideen om å etablere et utviklingsselskap, eid av mitt drift-/prosjektselskap BestPraksis AS, og som etter hvert UiB kan kjøpe seg inn i når jeg har prospektet klart og har utarbeidet en modell av plattformen og whitelabel. Det er da etablert grunnlag for at vi sammen kan søke Innovasjon Norge, Forskningsrådet mv. Tilbakemeldingen jeg får er at det er en strålende ide. Jeg tenker å kjøpe domenet Praktikk og etablere Praktikk AS.Ha en strålande maidag ☀️Tom
 • Spennende!

Få timer senere samme dag går det fram av en ny sms fra Knudsen at selskapet Praktikk AS er etablert og aksjekapitalen innbetalt.

Neste dokumenterte kontakt er en e-post til Dag Rune Olsen, fylkesdirektør for innovasjon og næringsutvikling Bård Sandal i Vestland fylke, med kopi til sjefen i selskapet Bodoni AS, Bjarte Hordnes den 29. mai.

Dato: 29.05.2020

Fra: Tom Knudsen
Til: Dag Rune Olsen, Bård Sandal

Kopi: Bjarte Hordnes

—————————————
«Hei dere, Da oppfatter jeg det slik at fylkesordfører har bekreftet møte den 15.06, kl. 13:00 (på Sandsli). Går ut fra at Bård har kontroll på Tore André Ljosland og eventuelt andre som er tjenlig å ha med. Jeg legger opp til at vi tar en brief fredag 12.06, hvilket tidspunkt den dagen passer best for dere? Ha ei strålende pinsehelg. Tom»

Før de skal treffe politisk ledelse i Vestland fylke, ber Knudsen deretter Olsen om et eget møte «under hånden» og deretter et møte sammen med fylkesdirektør Sandal, for å «kalibrere» møtet med fylkespolitikerne.

Senere samme ettermiddag, sender Knudsen en ny epost der han vil koordinere tidspunkter for møtet den 12. juni. Her kommer koblingen mellom selskapet Bodoni og utviklerselskapet Friskus AS tydelig frem. Administrerende direktør Bjarte Hordnes i Bodoni står på mottakerlisten, i kopifeltet står hans kone Hilde Ulvik Hordnes. På Friskus sine hjemmesider er hun på det tidspunktet oppført som prosjektleder. Friskus er selskapet det er inngått en intensjonsavtale med når det gjelder kjøp av en digital plattform. Den skulle være en del av verktøyet som Tom Knudsens selskap Praktikk AS ville levere for å koble studenter og arbeidsgivere med tanke på arbeidspraksis. En avtale som har en ramme på 800.000- 1.000.000 kroner.

Dato: Onsdag 3. juni 2020

Fra: Tom Knudsen

Til: Dag Rune Olsen; Bård Sandal

Kopi: Bjarte Hordnes; Hilde Ulvik Hordnes

——————————

Hei dere,

Viser til tidligere avtale om et «formøte» 12.06, før møte med politisk ledelse 15.06, kl. 13:00. Når passer det for dere i løpet av dagen 12.06? Det bør være et fysisk møte, så vi kommer tilbake til møtested.Hører fra dere.

Tom

Intensjonsavtalen som er inngått er fra Friskus sin side underskrevet av Ivar Borge som styreleder i Friskus. Senere har Friskus byttet styresammensetning. I dag er det Hilde Ulvik Hordnes som har den posisjonen. Hun tiltaler også seg selv som arbeidende styreleder i Friskus på det sosiale nettverket LinkedIN.

Etter møtet med fylkesdirektøren går Olsen, Knudsen og Bjarte Hordnes ut for å spise. Olsen har bedt om refusjon av 4000 kroner for en restaurantregning på denne datoen med de to andre som gjester, viser en BT-artikkel.

Tirsdag 16. juni sender Tom Knudsen en e-post til Dag Rune Olsen der han tar opp spørsmålet rundt sikring av rettigheter til ideen som selskapet Praktikk AS sitter på.

Dato: Tirsdag 16. juni 2020

Fra: Tom Knudsen

Til: Dag Rune Olsen

Emne: PATENT

———————————

Hei igjen,

Vi er vel enig om at det ikke går å ta patent på plattformen eller konseptet, men det hadde vært greit og fått en vurdering og oppskrift på hva vi kan gjøre for å sikre plattformen og konseptet i noen grad. Foruten de fristene som er angitt i intensjonsavtalen med Friskus, er det kanskje dette som haster mest.

Kan du ta action her er det fint, og så er jeg disponibel for dine folk når de trenger meg.
Tom

Neste dag sender Tom Knudsen en e-post med et notat fra møtet hos den politiske ledelsen i fylkeskommunen, med en kort redegjørelse om innholdet. Fylkesordfører Jon Askeland har bedt «administrasjonen jobbe for at Vestland fylke skal kunne tiltre dette viktige prosjektet på et tjenlig vis».

Fylkesdirektør Bård Sandal, Vestland fylkeskommune

Den videre prosessen beskrives slik: «UiB og Praktikk AS holder kontakten med direktør for Innovasjon og Næringsutvikling i Vestland fylke med sikte på å komme frem til hvilke ressurser som behøves fra Vestland fylke, samt hvordan disse skal stilles til disposisjon.»

I sin redegjørelse til styret ved UiB har Dag Rune Olsen forklart at han sendte avtaleforslaget fra Tom Knudsen og hans advokat over til Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS). Et foretak som er deleid av UiB, og skal legge til rette for kommersialisering av forskningsideer som oppstår på UiB. VIS har også lang erfaring med forretningsutvkling og verdisetting av oppstartsselskaper.

Dette kommer også frem i tidslinjen som ligger ved granskingsrapprten fra PwC. Der kommer det frem at daværende universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ble orientert av Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) 11.juni, dagen etter at Olsen sendte avtaleforslaget over til VIS.

To uker etter det forrige restaurantbesøket er Olsen, Knudsen og Hordnes igjen ute og spiser. Da er det fem-retters meny på den fasjonable bergensrestauranten «1877» til over 8000 kroner. Olsen bad om refusjon av drøye 4000 kroner. Resten skal han ha betalt av egen lomme, ifølge uttalelser til Bergens Tidende.

Den 30. juni får Olsen oversendt svar fra VIS som er kritiske og ser flere utfordringer med avtaleforslaget. Olsen svarer i en e-post samme dag som går til flere personer i VIS, Tom Knudsen og hans advokat og seniorrådgiver Magnus Holtermann ved UiB.

Dato: Tirsdag 30. juni 2020

Til: Tor Ole Rognaldsen; Tom Knudsen; lel@wr.no

Kopi: Stine Fiksdal; Nina Toften; Magnus Holtermann

Emne: RE: Forslag til investeringsavtale mellom BestPraksis AS og UiB vedr aksjer i Praktikk AS (VIS)

———————————

Hei alle,

jeg hadde tenkt meg et konkret forslag fra dere til hvordan UiB kunne gå inn i denne virksomheten snarere enn kommentarer til den foreslått avtalen. I utgangspkt. så jeg for meg at UiB kunne gå inn på eiersiden med en viss post, men forstå på dere at 100% UiB-eierskap var bedre. Og da er jo naturligvis konsekvensen at UiB bærer all økonomisk risiko, slik dere påpeker i nest siste kulepkt. og er advarer mot.

Rett og slett usikker på hvordan disse kommentarene skal komme til nytte i det videre arbeidet.
Dag Rune

På dette tidspunktet er også økonomiavdelingen ved UiB på saken. To dager senere foreligger et notat fra økonomiavdelingen ved UiB som slår beina under den foreslåtte avtalen.

«Jeg kan ikke se at dette er en avtale som UiB kan signere. Avtalen er uvanlig og intensjonen til avtaleparten virker å utfordre rammene for hva UiB som statlig institusjon skal gå inn i», skriver underdirektør Kirsti Aarøen i økonomiavdelingen i et notat som går blant annet til rektor og universitetsdirektør.

Viserektor Oddrun Samdal, UiB

I dette notatet viser hun også til det sentrale prosjektet som hele universitets- og høgskolesektoren tar del i, inkludert Universitetet i Bergen.

Av en e-post samme dag, 2. juli, går det fram at viserektor Oddrun Samdal ved UiB har gjort Dag Rune Olsen oppmerksom på det sentrale prosjektet som har bevilget over 30 millioner kroner til utvikling av en digital plattform, der formålet er praksis for studenter. Og ifølge e-posten, ikke bare profesjonsfag, men også «andre deler av praksissegmentet».

Dato: Torsdag 2. juli 2020

Fra: Dag Rune Olsen

Til: Tom Knudsen; Bjarte Hordnes

Kopi: Oddrun Samdal

Emne: Sak 20 - Vedlegg 20A Styringsdokument Arbeidslivsportalen_0.pdf

—————————————

Hei, det er mulig det er mer konkurranse enn tidligere antatt. Se vedlagt dokument. I følge Oddrun vil dette prosjektet være i stand til å levere praksiskoordinering for bachelorstud i helsefag. Det er forenelig med tab. på side 18 i dokumentet. Lærerutdanningene kommer senere. Men, vi er muntlig Informert i går av Unitdirektøren at de har skutt inn rundt 35 mill i plattformutvikling til også å betjene andre deler av praksissegmentet. Jeg er usikker på status på dette. Jeg ser at Are Turmo i NHO er i styringsgruppen. Jeg tar kontakt med han nå i formidaggstimene.

Mvh

Dag Rune

Olsen har senere på dagen en samtale med kompetansedirektør Are Turmo i NHO. Den 10. juli skriver UiB-rektoren epost til Unit-direktør Roar Olsen der han tar opp praksismuligheter og disiplinutdanningene. Olsen spør om de kan ha et møte om hvordan behovet for praksis i disiplinutdanningene kan dekkes. I en e-post senere samme dag svarer Roar Olsen, der han viser til sin avdelingsdirektør Terje Mørland:

Dato: Fredag 10. juli 2020

Fra: Roar Olsen

Til: Dag Rune Olsen

Kopi: Oddrun Samdal ; Terje Mørland

Emne: RE: Arbeidslivsportal

————————————

Hei Dag Rune,

Dette ønsker vi svært gjerne et samarbeide om og er en naturlig utvidelse av Arbeidslivsportalen. Snakket med Terje nå og han blir videre kontaktperson for et møte.

Mvh Roar

Mandag 13.juli sender Olsen så en invitasjon til møte om Tom Knudsens initiativ og hvordan et samarbeid med det sentrale Unit-prosjektet kan fungere. I adressefeltet står Mari Sundli Tveit, NHO, Tom Knudsen og Bjarte Hordnes fra Bod0ni. Møtet skal finne sted neste dag, 14. juli.

Deretter tar Olsen kontakt med Terje Mørland i Unit og ber om et møte med ham. Mørland svarer at han har mulighet den kommende fredagen, 17. juli. Torsdagen er møtet i boks, og Olsen sender en møteinnkalling på møteplattformen Teams. Deltakere er Terje Mørland, Unit, Mari Sundli Tveit, NHO, Are Turmo, NHO, Tom Knudsen og Bjarte Hordnes.

I ettertid har Mørland reagert på at han i møtet ikke ble orientert om planen til Knudsen/Olsen.

Deretter er det feriestille og heller ingen dokumentert aktivitet mellom partene i slutten av juli og gjennnom store deler av august.

Nylig avgåtte direktør Kjell Bernstrøm ved UiB har tidligere uttalt til Khrono at han trodde prosjektet var stoppet, etter at økonomiavdelingen hadde vendt tommelen ned for Olsen og Knudsens planer om oppkjøp av selskapet Praktikk AS i juni 2020.

Men prosjektet hadde langtifra blitt lagt bort. Den 27. august ble det arrangert et nytt møte mellom Dag Rune Olsen, Tom Knudsen og Bjarte Hordnes. I en e-post fra Knudsens advokat, Lars Erik Lien, går det frem at Olsen skal ha bedt dem oversende et konkret tilbud for inntreden på eiersiden i Praktikk AS.

Dato: Tirsdag 1. september 2020

Fra: Lars Erik Lien

Til: Dag Rune Olsen

Kopi: Tom Knudsen ; Bjarte Hordnes

Emne: Praktikk AS

————————————

Hei,

Jeg viser til møter mellom deg, Tom Knudsen og Bjarte Hordnes vedrørende diskusjoner om Universitetet i Bergens inntreden i Praktikk AS. I møte 27. august ble det bedt om at vi oversendte et konkret tilbud for inntreden på eiersiden i Praktikk AS. Vedlagt oversendes forslag til investeringsavtale. Denne er i tråd med den dialogen som var før ferien. Best Praksis AS / Tom Knudsen ser det slik at straks investeringsavtalen er underskrevet vil man sammen kunne arbeide også for ekstern finansiering, eksempelvis fra Vestland fylke. Vi ber om en rask tilbakemelding, eventuelt i første omgang via et Teams-møte, hvor man kan skissere fremdrift for endelig signering.

Med vennlig hilsen

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Lars Erik Lien senioradvokat

Av sms-dialogen går det frem at et tilbud ble sendt fra Knudsens advokat den 1. september til Dag Rune Olsen. Deretter er det tett kontakt på sms mellom partene rundt den foreslåtte avtalen der UiB skulle kjøpe selskapet Praktikk AS.

Den 22. september meddeler Dag Rune Olsen til de to mulige avtalepartnerne at han har sendt avtaleforslaget til Kunnskapsdepartementet.

Dato: Tirsdag 22. september 2020

Fra: Dag Rune Olsen

Til: "Tom Knudsen"; bjarte.hordnes@bodoni.no

————————————

Hei og takk for i går! Har snakket med KD. Ekspedisjonssjefen syntes ideen virket veldig spennende. Har oversendt siste utkast til avtale til han, men presisert at det kan komme justeringer.

Lover godt
Dag Rune

To dager senere skal det være møte med LO og NHO representert ved LOs spesialrådgiver Arvid Ellingsen og direktør Are Turmo. Agendaen er foreslått av Tom Knudsen, som oversender e-post på formiddagen:

Sendt: Torsdag 24. september 2020

Fra: Tom Knudsen

Til: Dag Rune Olsen Kopi: Bjarte Hordnes

Emne: AGENDA TIL DAGENS MØTE MED NHO OG LO

——————————

Hei Dag Rune,

Sender deg utkast til agenda til dagens teamsmøte med NHO og LO. Jeg kommer opp til ditt kontor og rigger PC`n litt før 16:00 hvis det er greit.

1. Det er utarbeidet en skisse til helhetlig og digital handtering av disiplinstudenters praksis i arbeidslivet (begge har mottatt denne)

a. Studenter og arbeidsgivere registreres i en database

b. Studenter kan søke etter praksisplass og arbeidsgiver kan søke etter student.

c. Sikkerhetskrav ivaretas og samarbeid med andre, eks.vis. Brønnøysundregistrene,

NAV og BankID

d. UiB vil ha fokus på studentenes behov og arbeidslivets mulighet til å yte praksis

e. Forventer at Unit leverer digital plattform raskt, i motsatt fall vil UiB kunne utvikle plattform som eventuelt kan integreres i Unit`s

f. (Eventuelt si noe om finansiering – tjenestekjøpsavtale og rammer)

2. UiB ønsker å eie et selskap, Praktikk AS til å håndtere målsettingen om å gjøre studenter arbeidsrelevante

3. Styret i Praktikk AS ønsker å etablere et Råd, hvor vi bl.a. ønsker at NHO og LO skal sitte (Are Turmo og Arvid Ellingsen)

4. Har hatt dialog med fylkesordfører i Vestland fylke, skal ha nytt møte fredag om finansiering av 4 årsverk, og at disse legges til Sunnhordland. Vi har forankret dette politisk og det er stor entusiasme.

5. Det er tatt til orde for å etablere et nasjonalt senter for studenters praksis i arbeidslivet, (disiplinstudenter) og at dette legge til Vestlandet (Bergen, Sunnhordland)

6. Annen ekstern finansiering

7. Eventuelt

Tom

Dagen etter møtet med gigantene i norsk arbeidsliv, kommer tilbakemeldingen fra Kunnskapsdepartementet, som har sett på det oversendte avtaleforslaget.

Sendt: Fredag 25. september 2020

Fra: Børve Knut

Til: Dag Rune Olsen

Kopi: Dietrichson Erling H.

Emne: SV: Investeringsavtale - 210920

——————————

Hei

Erling har sett på dette og vi har følgende tilbakemelding:

UiB kan stifte eller kjøpe aksjer i selskaper av faglig interesse, ref. tildelingsbrevet og rundskriv F- 07-13. I utgangspunktet er det opp til universitetet å vurdere om et selskap er av faglig interesse, og vi kan ikke se at regelverket er til hinder for at UiB eier aksjer i et selskap som skal bidra til å styrke arbeidslivsrelevansen.

UiB må selv vurdere innholdet i en ev. avtale om kjøp av aksjer og sørge for at en slik avtale er i tråd med regelverket og universitetets fullmakter, ref. blant annet avtalen punkt 4. Imidlertid kan vi peke på noen elementer i avtaleutkastet vi har fått oversendt, som UB kan vurdere.

Generalforsamlingen velger styret i et selskap. Styret (ev. generalforsamlingen hvis det er fastsatt i vedtektene) tilsetter daglig leder. Avtalen, som ev. inngås mellom kjøper og selger av aksjene, kan gi inntrykk av å regulere forholdet til daglig leder, jf. for eksempel punkt 1.4 og 3.3. UiB bør vurdere hensiktsmessigheten og ev. konsekvensen av slike bestemmelser.

Avtalen gir inntrykk av at UiB ved et kjøp av selskapet skal betale en ikke avklart sum, jf. punkt

2.1. Det later til at noen av vederlagene har en nedre, men ikke en øvre grense. Den endelige avklaringen av kjøpesummen ligger frem i tid, og baserer seg på faktorer UiB kun i begrenset grad kan påvirke. UiB bør gjøre en særlig grundig vurdering av om bestemmelser om vederlag er i tråd med universitetets budsjettfullmakter som statlig forvaltningsorgan, og må under enhver omstendighet kunne dekke forpliktelser innenfor eksisterende rammer.

Videre gir avtalen inntrykk av at UiB legger opp til å gi tilskudd til eller forplikte seg til å kjøpe tjenester fra selskapet. Vi minner om at universitetet verken direkte eller indirekte kan subsidiere en annen virksomhet, og at anskaffelser skal gjennomføres i tråd med regelverket.

Vi minner også om den lovregulerte rolledelingen mellom eier, styre og administrasjon, ref. avtalen punkt 3.

Mvh.

Knut og Erling

Dagen etterpå, lørdag 26. september sender Olsen sin vurdering av innsigelsene fra KD til Tom Knudsen:

Dato: Lørdag 26. september 2020

Fra: Dag Rune Olsen

Til: Tom Knudsen

Emne: Fwd: Investeringsavtale - 210920

———————————

Hei, se kommentarer fra dept. Tror dette bør være lett å justere. Fjerde avsnitt går på oppgjøret, som vi har vært inne på. Snakkes.

Dag Rune

UiBs faste advokat Hans Olav Lindal blir også koblet på saken. Den 30.september har Dag Rune Olsen en samtale med Lindal. Olsen sender e-post til Tom Knudsen torsdag 1. oktober:

Sendt: Torsdag, 1. oktober 2020

Fra: Dag Rune Olsen

Til: Tom Knudsen

———————————

Hei, hadde en samtale med Hans Olav L i går ettermiddag. Og han ser på avtalen. Det lar seg ikke gjøre med en signering av selve avtalen før han har gjennomgått den og vi ev. har kommet tilbake med forslag til endringer. Et pkt som jeg ble gjort oppmerksom på (ikke i samtale med Hans Olav) i går er om grunnlaget for tjenestekjøpsavtale – og dermed unntatt off. anbud – oppfylles. Jeg ringer deg om litt senere om dette; se:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974

Kunnskapsdepartementet var heller ikke helt ferdige med sin tilbakemelding. Søndag 4. oktober kommer en ny e-post fra ekspedisjonssjef Knut Børve til Olsen:

Dato: 4. oktober 2020

Fra: Børve Knut

Til: Dag Rune Olsen
Emne: SV: Investeringsavtale - 210920

————————

Hei igjen

Jeg har et spørsmål i tilknytning til investeringsavtalen som jeg gjerne vil høre din vurdering av. Du er selvfølgelig kjent med at KD er opptatt av at sektoren utvikler fellesløsninger på områder hvor det er hensiktsmessig, jf. omtalen av dette i årets tildelingsbrev. Arbeidslivsportalen er en slik nasjonal fellesløsning for studentpraksis som nå driftes av Unit hvor Digitaliseringsstyret har besluttet å investere 27,5 mill. kr. fra sektorens egne finansieringsmidler. Jeg vil gjerne høre din vurdering av om selskapet Praktikk vil være en konkurrerende løsning til Arbeidslivsportalen eller dekke andre behov. Det nevnes i avtaleutkastet fra UiB at "UiB åpner for øvrig for at selskapet kan levere elementer til Arbeidslivsportalen." Jeg vil uansett be om at dere har en dialog med Unit om saken.

Mvh.

Knut

Mandag 5. oktober svarer Dag Rune Olsen til Børve:

Dato: 5. oktober 2020

Fra: Dag Rune Olsen

Til: Børve Knut

Emne: RE: Investeringsavtale - 210920

—————————————-

Hei Knut,

Dette er noe vi naturlig nok har vurdert. Vi har hatt møte med Unit v/Terje Mørland før sommeren og orientert om de behovene som disiplinstudentene har. Praksisportalen vil i første runde betjen kortere profesjonsutdanninger, deretter de lenge samt lærer/lektor-yrkene. Mens det for profesjonsutdanninger er veldefinert og regulert hvilken type praksis som skal gjennomføre og hvilke institusjoner som kan tilbyd/har ansvar for dette, er bildet vesentlig annerledes for disiplinstudenter og praksis i privat sektor.
Det er dette vi prøver å legge til rette for, all den tide dette utgjør den største studentmassen ved universiteter som vårt. Selve dataarkitekturen til Praksisportalen bør kunne tjene dette formålet og det vil ikke være ønskelig å konkurrere med Unit om dette. Arbeidet med hvordan megle/kople student og praksisplass for denne studentgruppen er ikke satt på sakskartet ved Unit og vår avd.dir. ved Stud.adm.avd. mener det kan dreie seg om i størrelsesorden 5 år før Unit ev. er klar til å levere på dette området. Vår ambisjon er å utvikle dette – i første rekke som en pilot – i samarbeid med Unit og tilby de dette. Vi planlegger å møte Unit de nærmeste uke om nettopp dette. Jeg er i Oslo på onsdag ifm Statsbudsjettet og tar gjerne en videre prat om dette da dersom du har anledning.

Ellers kan jeg meddele at vi har hyret inn en ekstern forretningsadvokat som ser på avtalen og går i direkte forhandlinger da vi ikke selv følte vi hadde juridiske kompetanse innomhus til å håndtere de forretningsjuridiske aspektene. Videre kan jeg informere om at Vestland fylke forbereder sak om etablering av en samarbeidsavtale til neste møte i finansutvalget. Det ser ut til å kunne ha en økonomisk ramme på rundt 4 mill. årlig. Begrunnelsen er at praksis i regionen gir større sannsynlighet for at de forblir i regionen og dermed bidrar til å redusere kompetansegapet arbeidslivet opplever.

Mvh

Dag Rune

Henvisningen til at Vestland fylkeskommune jobbet med en sak som skulle støtte prosjektet med inntil 4 millioner kroner, er i beste fall omstridt. Fylkesdirektør Bård Sandal, som deltok i et møte om saken med Olsen og Knudsen den 1.oktober, avviser overfor Bergens Tidende at fylkeskommunen hadde sagt at de ønsket å inngå en avtale, eller at de jobbet med å forberede en sak rundt mulig støtte på 4 millioner kroner.

I BT-artikkelen sier Dag Rune Olsen: « Min erindring fra møtet med Sandal var at de var i ferd med å skrive og at det dermed hastet å få sendt søknad. Men det er helt sikkert korrekt når Sandal sier de ikke skrev på saken på det tidspunktet min mail til Bernstrøm gikk.»

Omtrent samtidig som Olsen er i dialog med departementet, sender assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden en epost til daværende universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, dette skjer 7.oktober. I rapporten fra PwC heter det at administrasjonen var uroet over at dialogen mellom Olsen og Knudsen fortsatte - selv om Kunnskapsdepartementet hadde hatt innsigelser.

Sendt: 7. oktober 2020

Fra: Assisterende direktør Tore Tungodden

Til: Direktør Kjell Bernstrøm

Kopi: Økonomidirektør

———————————

Hei [universitetsdirektør], jeg har drøftet veien videre kort med [økonomidirektør] og oppsummerer mine vurderinger her slik at du har dem som et grunnlag for din dialog med [UiBs advokat]. Så må [økonomidirektør] gjerne supplere med egne vurderinger. Etter min vurdering er saken så alvorlig at administrasjonen, når vi er gjort kjent med substansen i saken, må ta ansvar for at prosessen videre er forsvarlig og innenfor gjeldende lover og regler:

Før møtet med i morgen med rektor og [UiBs advokat] ønsker jeg at du deler følgende vurderinger med [UiBs advokat]:

 1. 1. Det er ikke mulig å legge fram noen styresak i oktobermøtet relatert til Praktikk AS, begrunnelsen utdypes i punktene under.
 2. 2. Notatet du oversendte og der rektor har bekreftet kjøpesum er i strid med UH-lovens §10-3, femte ledd, som slår fast at det kun er universitetsdirektøren som har ansvar for den samlede økonomi- og formueforvaltningen og har prokura til å inngå slike forpliktelser.
 3. 3. Det er også viktig å presisere at det ikke er riktig, slik det fremkommer i notatet, at KD har «bekreftet at det kan inngås avtale om suksessvederlag». KD skriver følgende til rektor i epost av 25.9 fra [Departementet] «UiB bør gjøre en særlig grundig vurdering av om bestemmelser om vederlag er i tråd med universitetets budsjettfullmakter som statlig forvaltningsorgan, og må under enhver omstendighet kunne dekke forpliktelser innenfor eksisterende rammer.».
 4. 4. Det er også viktig å presisere med hensyn til fremleggelse av eventuell styresak, slik det fremkommer av kommentarutgaven til UH-loven (s. 291) at «Etter lovens system er det imidlertid direktøren som legger saken frem for styret og gir tilrådning, Dette gjør han på egne vegne og på eget ansvar; direktøren skal bare samrå seg med rektor. Det er også direktøren som har ansvar for at saken er godt nok forberedt». Det betyr at du eventuelt plikter å opplyse styret om at denne saken bryter med gjeldende regler for økonomiforvaltning og anskaffelser ved universitetet. KD presiserer dette ansvaret i epost av 25.9: «UiB må selv vurdere innholdet i en ev. avtale om kjøp av aksjer og sørge for at en slik avtale er i tråd med regelverket og universitetets fullmakter».
 5. 5. Det er heller ikke mulig å videreutvikle gjeldende avtale til et legitimt beslutningsgrunnlag. Selv om vederlag fjernes og daglig ledelse av selskapet håndteres innenfor gjeldende regler, vil kjøp av selskapet og avtale om et tjenestekjøp på 25 millioner kroner være i strid både med Lov om offentlige anskaffelser og EUs anskaffelsesregelverk. Riksrevisjonen vil umiddelbart påpeke dette i sin årlige gjennomgang.
 6. 6. Skal denne ideen tas videre må forslag til avtale og plan om etablering av selskap legges bort og en må restarte prosessen basert på de prinsipper UiB normalt følger i slike prosesser. Dette vil ikke være til hinder for å utvikle samarbeidsavtaler med UNIT, Vestland fylke og andre partnere hvis det foreligger et velfundert konsept og en prosess som legger til rette for det innenfor de fullmakter universitetet har.
 7. 7. I tillegg bør du drøfte med [UiBs advokat] og ta stilling til hvilken informasjonsplikt du nå har overfor styret og KD hvis ikke saken i sin nåværende form legges bort etter møtet i morgen. I så fall mener jeg det er grunnlag for å varsle rektor skriftlig om at du vil orientere styret om saken og tilsvarende orientere KD skriftlig om dine vurderinger av saken basert på den tilbakemelding KD har gitt til rektor og som du er gjort kjent med.
 8. 8. Jeg forstår også at måten prosessen er håndtert på, intensjonsavtale og oversendte notat gir en viss risiko for at motparten vil kunne reise spørsmål om erstatning fra UiB. Jeg er likevel av den oppfatning at det ikke kan være et argument som skal tillegges vekt i videre håndtering av saken. Omdømmetapet og de økonomiske konsekvensene ved at UiB påtar seg forpliktelser på inntil 50 millioner kroner for et konsept som ikke er velfundert og samtidig bryter med gjeldende lover og regler innenfor statlig virksomhet, på tross av advarselen fra KD om UiB sitt ansvar, vil medføre betydelig mer negative konsekvenser enn en erstatningssak.

En drøy måned etter at Olsen hadde bedt om et konkret tilbud for at UiB kunne tre inn som eier av Praktikk AS, møter han motbør fra flere hold.

På den andre siden aner Tom Knudsen tydelig uråd. Sms-utvekslingen viser at Knudsen er utålmodig på å få landet avtalen som ville gi ham og hans selskap millioner om prosjektet lykkes.

 • Til orientering, Lars Erik (Knudsens advokat red. anm.) har ikke hørt noe fra Hans Olav (Lindal, UiBs advokat red.anm) i dag. Tom 😊
 • Tar nok kontakt....
 • 👍
 • Hei Dag Rune, når var du i Bergen igjen, eg har i løpet av dagen klart et budsjett som grunnlag for søknaden til Vestland fylke. Tom 😊
 • Har du hørt noe fra Hans Olav, det er stille her, har så inderlig lyst å komme i mål slik at vi kan få ta fatt. Tom 😊
 • Vi skal ha et møte nå kl 10. Forstår at de to adv. har snakket med hverandre på tlf. enten i går eller dagen før.
 • Takk Dag Rune, håper du får dette inn på rett spor, føler vi startet på nytt med Hans Olav og endte litt i VIS sporet. Hører fra deg... Tom 😊
 • Tror de snakket sammen forleden dag, det siste som har skjedd er at vi ba om at UiB kom med et konkret forslag og at det ble gjenstand for drøfting med deg til stede, men da svarte Hans Olav med å be om mere dokumentasjon. Det oppfatter jeg saken står, og vi gjør ikke mere før du kan delta i møte. Tom

I mellomtiden,den 6. oktober foreligger det et nytt notat fra økonomiavdelingen ved UiB. De viser til at utkast til investeringsavtaler i den aktuelle saken er vurdert tidligere, og at det nå er kommet nye forslag. I notatet skriver økonomiavdelingen at saken bør utredes eksternt. De viser også til innsigelsene fra Kunnskapsdepartementet.

Kjell Bernstrøm, Universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen.

Den 16. oktober kommer konklusjonen fra økonomiavdelingen ved universitetet: Gitt rammene som er skissert i avtalen som er foreslått, kan UiB ikke kjøpe seg inn eller kjøpe selskapet Praktikk AS. Samme dag sender direktør Kjell Bernstrøm epost til Unit med emnet: «HASTER! Oppdragsbeskrivelse forprosjekt for videreutvikling av arbeidsportalen for disiplinutdanningene».

Eposten handler om at UiB vil koble seg på det sentrale Unit-prosjektet rundt en arbeidslivsportal med et forprosjekt. UiB skal selv bidra med finansiering. Den 19. oktober bekrefter Bernstrøm at UiB har finansieringen i orden:

Dato: 19. oktober 2020

Fra: Kjell Bernstrøm

Til: Roar Olsen

Kopi: Dag Rune Olsen ; Per Arne Foshaug

Emne: RE: HASTER: VS: Oppdragsbeskrivelse forprosjekt videreutvikling av Arbeidslivsportalen for disiplinutdanningene

—————————

Hei

Bekrefter at vi dekker kr 300.000 under forutsetning av at UiB er pilot og deltar i beslutningsprosessene. Dag Rune og Oddrun kommer til bake med noen tilpasninger i oppdragsbeskrivelsen.

Kjell

Fra Dag Rune Olsen har Khrono ikke mottatt oversikt over flere SMS-er i dialogen med Tom Knudsen etter dette tidspunktet. Det er et par e-poster som omhandler NHO og LO' s såkalte RSA-samling ( Råd for samarbeid med arbeidslivet).

Den administrative ledelsen ved UiB ser ut til å være i førersetet med tanke på hva som blir løsningen på saken, etter at mulighetene for en avtale om oppkjøp er stanset. Det er e-poster mellom Tom Knudsens advokat og UiBs advokat som diskuterer kompensasjon og løsning for Knudsen.

Avdelingsdirektør Per Arne Foshaug i økonomiavdelingen ved UiB, får den 23. oktober en e-post fra advokat Hans Olav Lindal, med et forslag til hvordan Knudsen-saken skal løses. I kopifeltet står universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden og rektor Dag Rune Olsen.

Dato: Fredag 23 oktober 2020

Fra: Hans Olav Lindal

Til: Per Arne Foshaug

Kopi: Kjell Bernstrøm ; Tore Tungodden ; Dag Rune Olsen

Emne: RE: Praktikk

—————————

Takk Per Arne, det er notert.

På denne basis, og med referanse til våre forutgående diskusjoner, foreslår jeg å sende noe slikt til

Knudsens advokat:

***

Jeg viser til tidligere korrespondanse og vår seneste telefonsamtale.

Min klient har gjennomgått kostnadsoppsettet du oversendte, og gjort en vurdering av hva som anses mulig

å inkludere i en evt avtale med Knudsen innenfor de generelle rammer og retningslinjer UiB må forholde seg

til i sin økonomiforvaltning.

Hensyntatt dette, og også din anmodning om å utvise kreativitet ift alternative løsningsmuligheter som kan

gjøre en evt avtale økonomisk akseptabel for Knudsen, vil følgende skisse kunne danne grunnlag for en

løsning sett fra UiBs side:

 UiB ønsker å legge til rette for å utvikle ideen/ konseptet rundt Arbeidsportal gjennom å etablere et

internt organisert prosjekt i regi av UiB, heller enn gjennom erverv av et aksjeselskap. Prosjektet vil

utvikle ideen i samarbeid med arbeids- og næringslivsaktører jfr det opplegg som har vært drøftet i

den forutgående dialog med Knudsen. Det anses nødvendig først å gjennomføre et forprosjekt som

nærmere analyserer og definerer et hensiktsmessig bruker- og systemgrensesnitt for Arbeidsportalen

mot UIBs relevante fagmiljøer. Både forprosjekt og selve Arbeidsportalprosjektet vil spille på interne

ressurser på UiB og må samkjøres og koordineres med utviklingsarbeidet som skjer i UNIT regi.

Arbeidet må skje innenfor de rammer som gjelder for aktivitet på UiB.

Knudsen tilknyttes prosjektet gjennom en prosjektstilling ved UiB på vanlige vilkår, med en årslønn

på kr 1 million. Engasjementet vil kunne tildeles Knudsen uten krav om utlysning i første omgang, og

vil derfor etter reglementet være begrenset til 6 måneders varighet. Forlengelse vil deretter kunne

skje etter utlysning. Ettersom Knudsen de facto har igangsatt arbeidet med prosjektutviklingen

allerede, kan tiltredelsestidspunktet fastsettes med en viss fleksibilitet, for eksempel fra 1. august

2020.

Knudsen honoreres, i tillegg til ovennevnte, med kr 100.000 for sin forberedende

prosjekttilretteleggelse og markedsføring av konseptet.

 UiB dekker pådratte utgifter til prosjektbistand fra Bodoni AS med kr 240.000 eks mva , samt andre

dokumenterte utlegg med inntil kr 60.000, til sammen kr 300.000.

Jeg imøteser din tilbakemelding på om dette er et samarbeidsopplegg Knudsen kan akseptere.

***

Jeg ber om kommentarer til ovenstående utkast ila helgen hvis mulig, slik at vi kan respondere til den annen

part tidligst mulig i neste uke.

mvh

Hans Olav

Dette ble også tilnærmet konklusjonen. Tom Knudsens arbeidsavtale blir utformet, med tiltredelsesdato 10. november 2020. Han blir innplassert i lønnstrinn 92, årlig 1.111.500 kroner. Senere har Khrono avdekket at det fulgte mer penger med fra UiB sin side.

Ytterligere 2,7 millioner er bevilget til prosjektet, slik at regningen i første omgang kommer på drøye 3 millioner kroner. I dette inngår Tom Knudsens lønnsmidler.

Videre viser epostene at Knudsen og Olsen fortsetter dialogen med Bård Sandal, direktør for innovasjon og næringsutvikling i Vestland fylkeskommune. Der har Knudsen og Olsen bedt om penger. I en e-post onsdag 4.november sender Knudsen over sine tanker før møtet som skal være neste dag.

Dato: Onsdag 4. november 2020

Fra: Tom Knudsen

Til: Dag Rune Olsen

Emne: VESTLAND FYLKE

—————————-

Hei Dag Rune,

I forhold til morgendagens møte:

1. Partnerskapsavtale om prosjektet og samarbeidsavtale om midler med Vestland Fylke Dette er det aller viktigste og som vi må få tilslutning til, slik at vi kan si at vi har partnerskap- og samarbeidsavtale med Vestland fylke i RSA møtet 12.11 hvor NHO, LO, Kunnskapsdepartementet osv deltar. Da låser vi dette opp på en slik måte at ikke UiO og Viken fylkeskommune så lett kan komme på banen. Ved det etableres en regional pilot i Vestland fylke.

2. Samarbeidsavtale kr. 4.0 mill. til personalressurser. I 2021 trenger vi bare kr. 3.0 mill grunnet tilsettingsprosess

Dette bør vi stå på, og så får vi skli ned til kr. 2.0 eller minimum kr. 1.0 mill. Med begrunnelse RSA møtet, hadde det vært fint å kunne ha med seg en antydning på hvor de tror de kan lande.

3. Hvordan kan Vestland fylke bidra i forhold til å gjøre den regionale piloten til et nasjonalt kompetansesenter for studenters praksis i arbeidslivet?

Jeg er med på teams fra hovedkvarteret i Sunnhordland og skulle det være noe ut over dette kan vi ta en prat i forkant av møtet.

Ha gode kvelden.

Tom

Den 23.desember vedtar styret ved Universitetet i Bergen en ekstern gjennomgang av det som kalles Knudsen-saken, og i et ekstraordinært styremøte 7.januar ble mandatet for granskingen vedtatt.

Dag Rune Olsen gikk av som rektor ved UiB 4.januar 2021. Han er ansatt som rektor ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet fra august. Styreleder Anne Husebekk ved UiT har sagt at de vil avvente den eksterne gjennomgangen før de vurderer saken videre.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm gikk av med pensjon ved årsskiftet. Ny direktør er Robert Rastad. Universitetsstyret skal behandle rapporten i et ekstraordinært styremøte 17.mars.

Powered by Labrador CMS