studiestart

Slik vurderer ekspertane årets rektortalar

— Dårleg konfirmasjonstale, er dommen frå retorikk-professor Kjell Lars Berge. Både han og postdoktor Ida Vikøren Andersen meiner rektorane burde lagt meir arbeid i årets velkomsttalar.

...og langt der framme rektor Gunnar Yttri. Mykje belæring og nytte-snakk i årets rektortalar, meiner dei to retorikkekspertane som har analysert talar for Khrono.
Publisert Oppdatert

— Svadaretorikk.

Det var eit av omgrepa professor Kjell Lars Berge nytta då han, saman med postdoktor Ida Vikøren Andersen, analyserte eit utval talar rektorane helsa nye studentar velkomne med denne veka.

Berge sa at talane minna om dårlege konfirmasjonstalar.

Fakta

Desse vart analysert

  • Petter Aasen, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet
  • Gunnar Yttri, Høgskulen på Vestlandet
  • Sunniva Whittaker, Universitetet i Agder
  • Svein Stølen, Universitetet i Oslo
  • Christen Krogh, OsloMet¨
  • Klaus Mohn, Universitetet i Stavanger
  • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Høgskolen i Østfold

(Ikkje alle Khrono tok kontakt med sende inn talane)

Men det finst unntak: Andersen trekte fram Lars-Petter Jelsness-Jørgensen frå Høgskolen i Østfold sin tale som god, og Klaus Mohn frå Universitetet i Stavanger fekk òg skryt for å ta med nokre av dei grunnleggande humanistiske verdiane eit universitet tradisjonelt har vore tufta på.

Heile analysen ser du her:

Kjell Lars Berge er professor i retorikk og språkleg kommunikasjon, og tilsett ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Ida Vikøren Andersen er postdoktor ved Institutt for framandspråk ved Universitetet i Bergen, og forskar særleg på språk og retorikk i klimadebatten.

(Faktaboks lagt til 22.august kl 10.14)

Powered by Labrador CMS