NTNU

Sliter med å nå budsjettet - ligger an til 70 millioner for lite i underskudd

Økonomirapportering, budsjettforslag og konsekvensen av ny universitets- og høgskolelov på listen over saker NTNU-styret skal gjennom torsdag.

Her ser vi styreleder Remi Eriksen, rektor Anne Borg og direktør Bjørn Haugstad
NTNUs styreleder Remi Eriksen, rektor Anne Borg og direktør Bjørn Haugstad under et tidligere styremøte.
Publisert

Når NTNU-styret samles til digitalt styremøte torsdag er det økonomirapport etter andre tertial som står øverst på sakskartet. 

Styremøtet kan du følge direkte her fra klokken 09.00:

I styrepapirene skriver NTNU at de ligger an til å gå ut av 2023 med et merforbruk på rundt 150 millioner kroner, mot et budsjettert merforbruk på 220 millioner. Dette gir en mindre nedbygging av avsetninger enn de hadde håpet på.

Som årsak til dette pekes det blant annet på forsinkelser i aktivitet og igangsatte innsparingstiltak.

Videre skal styret vedta universitetets budsjettforslag utenfor rammen for 2025. Der foreslår NTNU at det meldes behov for 45 studieplasser til ingeniørstudiet i havbruk, 25 studieplasser til ny spesialisering mot batteriteknologi og fornybar energi i masterprogrammet «Materials Science and Engineering», samt 120 studieplasser til IKT-studier, med forutsetning om at disse til sammen 190 studieplassene fullfinansieres.

Strømming og teksting

Styret skal også diskutere hvordan strømming og opptak av styremøtet skal gjøres i fremtiden. I dag strømmer NTNU styremøtene sine, men legger dem ikke ut i ettertid. 

I styredokumentene anbefales det å gjøre styremøtene mest mulig tilgjengelig.

«Styret anbefales å vedta at opptak fra styremøtene publiseres og gjøres tilgjengelig i 1 måned etter styremøtene» skriver NTNU.

I tillegg anbefales det at styret vedtar at disse opptakene tekstes slik at så mange som mulig får anledning til å få med seg møtene.

Videre skal styret vedta en egen forskrift for den eksisterende forskerlinjen i medisin ved universitetet, før de rådes til å utvide sensurfristen for de nasjonale deleksamenene.

«Det er behov for lengre sensurfrist enn de ordinære tre ukene. Administrering av en nasjonal eksamen krever mer koordinering før besvarelser/filer kan gå til sensur hvilket medfører at det blir mindre tid til selve sensureringen», skriver de.

Konsekvenser av ny lov

Styret skal også oppnevne to nye studenter til universitetets skikkethetsnemnd, og diskutere egne møteplaner for høsten, før konsekvensene av ny universitets og høgskolelov skal presenteres.

Blant punktene som trekkes frem i sakspapirene er ansettelser uten utlysning, en myndighet som i dag er delegert til ansettelsesutvalgene ved fakultetene og museet. 

«NTNU har ingen oversikt over hvor ofte denne hjemmelen benyttes, men har inntrykk av at bestemmelsen benyttes i noen grad» skriver de i papirene.

Gjennom den nye ordlyden vil delegeringsmuligheten forsvinne, noe som fører til at det blir opp til styret å ta disse avgjørelsene. Det vil «mest sannsynlig medføre færre slike ansettelser, og at stillinger i større grad konkurranseutsettes» skriver NTNU.

Etter å ha blitt orientert om den nye lovteksten skal rektor orientere om Norsk havteknologisenter, statsbudsjettet og ERC-status, før møtet stenges for behandling av stillings- og resultatkravene i rektors arbeidsavtale.

Powered by Labrador CMS