Studentboliger

Slutter med depositum etter påstand om lovbrudd

Én samskipnad vil tilbakebetale 6000 kroner til alle leietakerne. Flere andre vurderer også å slutte med depositum etter at ekspert hevdet at dagens praksis er ulovlig.

Norges arktiske studentsamskipnad (NAS) kunngjorde forrige uke at de vil slutte å kreve depositum av studenter. Her fra Åsgårdvegen studentboliger, som ligger på Tromsøya i Tromsø kommune.
Publisert Oppdatert

Nå får de også press på seg fra forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). I et skriftlig svar til Stortinget sier han at det kan være grunn til å se nærmere på samskipnadenes depositum-praksis.

Forrige uke meldte Norges arktiske studentsamskipnad (NAS) at de vil slutte å kreve depositum av studenter som leier boliger av dem.

Bakgrunnen er at førsteamanuensis Marius Storvik i en artikkel hevdet at åtte av de 14 studentsamskipnadene i Norge bryter reglene for depositum. Depositumspengene går nemlig ikke inn på en konto som kontrolleres av banken, slik loven krever, men inn på en bedriftskonto som samskipnadene selv disponerer. Det fører til at samskipnadene kan trekke studenter i depositum, uten at studentene i realiteten kan gjøre noe med det.

I en pressemelding skriver NAS, som er samskipnaden for studentene ved UiT Norges arktiske universitet, at «dagens etablerte praksis, med innbetaling av depositum på én felles konto som ikke er blandet inn i vårt regnskap, viser seg ikke å være i tråd med dagens regelverk.»

Administrerende direktør Hans Petter Kvaal sier:

— Korrekt håndtering av innbetalt depositum har vært tatt opp flere ganger i Samskipnadsrådet og økonomiutvalget i samskipnadene. Det har vist seg at det ikke har vært mulig for bankene å tilby en løsning med felles konto som er i samsvar med regelverket.

NAS har om lag 20 millioner kroner på depositumskontoen sin. 1. november slutter de å kreve depositum av studenter. Dagens leietakere skal få tilbake depositumet sitt senest før deres nåværende leiekontrakt utløper. Det betyr at hver student får utbetalt 6000 kroner, sier Kvaal til iFinnmark.

Dette gjør samskipnadene nå

Khrono har spurt de andre samskipnadene som krever depositum om de vil endre praksis. Fire har svart på e-posten.

Studentsamskipnaden i Molde er den som går lengst i å si at de vil slutte med depositum. Boligdirektør Bente A. Myrstad skriver de har handlet i god tro om at deres praksis var i tråd med regelverket. Senest i fjor høst hadde de en gjennomgang med revisor. Da fikk de forståelsen av at måten de gjør dette på er greit, skriver hun. Men skal de se på saken på nytt. Saken kommer opp på styremøtet i oktober.

«Slik det ser ut for vår del kommer vi til å foreslå for styret at vi avvikler bruken av depositum», skriver hun.

Studentinord, som er samskipnaden ved Nord universitet og Politihøgskolen i Bodø, vil gjøre «nødvendige undersøkelser for å forsikre oss om at Studentinord følger husleieloven», skriver Ane Karlsen, som er direktør for kommunikasjon og marked. «Basert på resultatene av denne gjennomgangen vil vi vurdere om det er behov for endring i vår praksis.»

Boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås ved Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) skriver:

«Vi ønsker å se nærmere på dette sammen med de andre samskipnadene. Dersom det viser seg at det er noe ved praksisen som er ulovlig så vil vi selvfølgelig rette opp i dette. Vi ønsker løsninger som er best mulig for studentene. Det er svært sjelden at vi trekker fra depositum, og da i dialog med studenten.»

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), som er Norges største samskipnad, sier de vil gå «grundig til verks» for å undersøke om de følger lover og regler.

«La meg først slå fast at vi alltid skal følge lov og forskrift, og sørge for å rette opp i det dersom noe ved vår praksis ikke er i samsvar med reglene», sier administrerende direktør Andreas Eskelund i en skriftlig uttalelse.

Han opplyser at SiO har gjort flere gjennomganger av sin depositumspraksis. Depositumet settes inn på en felles depositumskonto som er atskilt fra SiOs øvrige midler. De behandles ikke regnskapsmessig som SiOs midler, men som bundne midler, sier han

Slik svarer Ola Borten Moe

Saken har fått stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til å reagere. I et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe spør han hva statsråden vil gjøre for å rydde opp.

Tirsdag svarte statsråden.

«I den grad studentsamskipnadene ikke praktiserer regelverk korrekt kan det være grunn til å se nærmere på det, blant annet for å sikre at studentenes rettigheter overholdes», sier Borten Moe i svaret.

Han gjør rede for reglene, men uten å direkte konkludere om hvorvidt han mener samskipnadene bryter dem.

Statsråden viser til at en forskrift gir samskipnadene enkelte unntak fra husleieloven. Blant annet at studentsamskipnadene ikke trenger å opprette en egen depositumskonto for hvert leieforhold, men at de kan opprette en felleskonto for flere depositum. Men han viser også til at kravene i husleieloven gjelder. «Dette innebærer blant annet at verken leier eller utleier har anledning til å disponere over depositumskontoen, men at en nøytral aktør foretar oppgjør og utbetaler fra kontoen når husleielovens vilkår er oppfylt», sier Ola Borten Moe.

Han avslutter sitt svar til Stortinget slik:

«Studentsamskipnadene skal forholde seg til regelverket som gjelder, og må sørge for at praksisen rundt depositum er i tråd med gjeldende rett.»

Powered by Labrador CMS