utdanning i utlandet

Snuoperasjon om norske studenter: Får autorisasjon etter studier i Danmark

Fysioterapeuter utdannet i Danmark slipper å gjennomføre turnustjeneste i Norge før de kan få autorisasjon.

Helsedirektoratet har endret godkjenningspraksisen for fysioterapeuter utdannet i Danmark.

Brussel (Khrono): Helsedirektoratet gjør helomvending om fysioterapeuter utdannet i Danmark. De kan nå søke om autorisasjon for å jobbe i Norge etter at de er ferdige med studiene, uten å gjennomføre turnustjeneste først.

Det melder tidsskriftet Fysioterapeuten.

Khrono har tidligere fortalt om frustrasjonen hos norske fysioterapeutstudenter utdannet i Danmark.

— Du får støtte fra Lånekassen, du reiser ut, starter på utdanningen, så kommer det nye krav underveis. Når du kommer hjem er det ingen der til å støtte deg, du må klare deg selv.

Det sa en av dem, Helene Bårdsen, til Khrono for ett drøyt år siden. Etter studiene i Danmark reiste hun hjem til Norge for å ta fatt på arbeidshverdagen som fysioterapeut.

Så enkelt skulle det ikke bli.

Avviklet nordisk avtale

Da Bårdsen og andre norske studenter reiste ut, sikret en nordisk overenskomst, den såkalte Arjeplog-avtalen, at nyutdannede fysioterapeuter i Danmark fikk autorisasjon i Norge. Men underveis i Bårdsens studier, i februar 2020, ble avtalen avviklet. Utdanningen skulle nå vurderes opp mot yrkeskvalifikasjonsdirektivet i EØS-avtalen.

Denne utdanningen er ikke harmonisert gjennom EØS-avtalen. Da studentene kom hjem til Norge fikk de beskjed om at de først måtte ta ett års turnustjeneste, i likhet med de som hadde studert i Norge. Men som Fysioterapeuten påpeker er det en viktig forskjell: De som tok utdanningen i Norge hadde verken krav på turnusplass eller lønn i turnustjenesten.

For Bårdsen gjorde det at hun måtte jobbe uten lønn, med 8500 kroner i måneden fra NAV.

Nye regler gjaldt ikke alle

Dette er en av flere saker der norske studenter har fått problemer når de kommer hjem til Norge etter studier i utlandet.

I fjor øynet Bårdsen et håp. Samtidig som to ulike saker rundt godkjenning av helsefaglig utdanning var på vei til Høyesterett, varslet Helsedirektoratet endret praksis.

«Personer med helsefaglig utdanning fra et EØS-land kan nå søke om autorisasjon selv om de ikke har full rett til å utøve yrket i utdanningslandet og selv om de ikke har rett til yrkesgodkjenning etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv,» meldte direktoratet. Men det gjaldt ikke alle.

Om de som studerte fysioterapi i Danmark skrev avdelingsdirektør Cathrine Marie Sedeniussen i Helsedirektoratet dette i en e-post til Khrono:

— Denne praksisendringen gjelder for EØS-utdannede som ikke har fulle yrkesrettigheter i utdanningslandet, slik at EØS-regelverket ikke kan benyttes ved søknad om autorisasjon i Norge. Vi kan ikke se at dette vil medføre noen særskilte endringer ved behandling av søknader fra danskutdannede fysioterapeuter.

Så endret de praksis

Men nå snur altså Helsedirektoratet, etter å ha gått nærmere inn i saken. De skal ifølge Norsk Fysioterapeutforbund ha bedt om faglige råd fra OsloMet. Konklusjonen fra rådet er ifølge forbundet at de danske fysioterapiutdanningene er jevngode med den norske utdanningen, inkludert turnustjenesten.

Seniorrådgiver Cathrine Lien Jensen i Helsedirektoratet skriver dette i et brev forbundet gjengir på sine nettsider:

– Basert på denne vurderingen finner vi ikke grunnlag i gjeldende regelverk for å pålegge en prøveperiode.

Praksis er dermed endret, de som utdanner seg i Danmark må ikke lenger gjennom en turnusperiode i Norge for å få autorisasjon.

Powered by Labrador CMS