styremøte

Søkertall og nye viserektorer på styremøte i Agder

Styret ved Universitetet i Agder skal ansette to viserektorer på styremøtet onsdag. Svikt i søkertall er også tema.

Svake søkertall spesielt på grunnskolelærer trinn 5-10 og barnehagelærerutdanning er tema i styret ved Universitetet i Agder onsdag, her fra et tidligere møte. På den nye jussutdanningen er det derimot svært gode tall.
Publisert Oppdatert

Styret ved Universitetet i Agder har møte på campus i Grimstad onsdag 10. mai.

Møtet kan følges her fra kl 9.

Styret skal ansette to viserektorer; en for utdanning og en annen for samfunnskontakt og nyskaping. Da søknadsfristen gikk ut, hadde det meldt seg i alt åtte søkere. Dagens viserektor for utdanning, Morten Brekke, sto ikke på søkerlisten, men det gjorde dagens viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, Gøril Hannås.

Styret får også utlysningstekst for sju dekaner på bordet. Disse har åremål som går ut ved årsskiftet 2023/24.

Nedgang i lærertall

Årets søkertall blir et tema på møtet. Nedgangen i søkere til alle typer lærerutdanning er på 29 prosent ved Universitetet i Agder, sammenlignet med 22 prosent nasjonalt. Nedgangen er størst for grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 og for barnehagelærerutdanningen i Grimstad.

Den nye masteren i rettsvitenskap har svært gode søkertall med 328 søkere til 40 planlagte studieplasser. Muligheten for full jussutdanning ved UiA har også ført til større interesse for bachelor i rettsvitenskap, der antall førsteprioritetssøkere har økt med nesten 50 prosent.

Styret skal også diskutere status og veien videre for profesjonsstudiet i psykologi. Både UiA og Universitetet i Stavanger fikk avslag fra Nokut på sin søknad om å etablere profesjonsstudium i psykologi.

På sakskartet:

 • Dialogmøte med Lifecourse Nutrition
 • Søknader om etablering og nedlegging av studier 2023
 • Orientering om søkertall 2023
 • UiAs resultater 2022 - Påvirkning for statsbudsjettet for 2024
 • Oppnevning av valgstyre for perioden 1.8.23 - 31.7.27
 • Forskrift om endring i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiA
 • Forslag til utlysningstekst for ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning
 • Forslag til utlysningstekst for ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for teknologi og realfag
 • Forslag til utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved Fakultetet for samfunnsvitenskap
 • Forslag til utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk
 • Forslag til utlysningstekst for ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Forslag til utlysningstekst for ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Handelshøyskolen
 • Forslag til utlysningstekst for ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for kunstfag
 • Referat- og rapportsaker 10.mai 2023
 • Informasjonsutveksling
 • Status og veien videre for profesjonsstudium i psykologi. Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14
 • Ansettelse i to åremålsstillinger som viserektor ved Universitetet i Agder - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 52 3 § 25 første ledd
 • Vitensenter på Campus Kristiansand - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2
 • Lokale forhandlinger 2023 - forhandlingsfullmakt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14
 • Forlengelse av kallelse som førsteamanuensis II Fakultetet for humaniora og pedagogikk
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap
Powered by Labrador CMS