I slutten av mai arrangerte Khrono sammen med Studentparlamentet debattmøte om Islam Net og høgskolen, samt praksisen rundt stillerom og bønnerom. Her panelet og møteleder Tove Lie. Islam Net stilte ikke opp på møtet. Foto: Eva Tønnessen

Islam Net anker avslag

Islam Net HiOA mener høgskolens avslag på søknad om å bli studentforening er basert på helt feil opplysninger og vedtekter. De avviser også at de driver diskriminering ut i fra kjønn.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) avslo 15.mai søknaden til Islam Net HiOA om å bli godkjent som studentforening, på samme måte som Universitetet i Oslo gjorde det tidligere i år. Begrunnelsen var blant annet at de ikke oppfylte kriteriene til medlemskap på grunn av manglende selvstendighet fra moderorganisasjonen Islam Net, at det ikke var registrerte HiOA-studenter i styret til foreningen og at de skal ha opptrådt kjønnssegregerende på tidligere møter ved HiOA. 

Avviser manglende selvstendighet

I sin anke til høgskolen avviser lederen i Islam Net HiOA, Yusuf Mohammad, påstanden fra HiOA om at de ikke skulle være en selvstendig forening, med egne vedtekter og eget styre - og dermed uavhengig av moderorganisasjonen Islam Net. Han beklager også at HiOA ikke har tatt kontakt i forkant av avslaget slik at man kunne hatt en dialog og forklart omstendighetene nærmere. 

Høgskolens administrasjon har blant annet basert sitt avslag på opplysninger fra Brønnøysundregisteret, der Islam Net Student er registrert. Mohammad gjør oppmerksom på at Islam Net HiOA ikke er registrert i Brønnøysund, og at de heller ikke har oppfattet at dette skulle være nødvendig. Han skriver også at av tre medlemmer i styret er to av dem HiOA-studenter:  han selv og Khadeeja Abdirahman. I anken understrekes det også at det er de tilsendte vedtektene til Islam Net HiOA som gjelder og ikke noen andre. 

«Det er for oss uforståelig hvorfor dere skal se gamle opplysningner fra tidligere styre og gamle vedtekter når dere har fått tilsendt oppdatert informasjon.», heter det i anken. 

Sier de ikke har praktisert kjønnsdiskriminering

Yusuf Mohammad  avviser også høgskolens påstand om at Islam Net ved flere anledninger har praktisert kjønnsdiskriminering i høgskolens lokaler. Han viser til en episode i 7.november 2010 hvor det hevdes at en person skal ha blitt henvist til å benytte en annen inngang. Dette skal ifølge anken, blitt avklart tidligere og var en feil. 

«Etter dette har Islam Net Student hatt mange flere seminarer på HiOA uten at det har kommet noen klager. Sist seminar var 21.desember 2012 hvor viserektor ved HiOA deltok på hele seminaret og kan bekrefte at ingen ble tvunget til å sitte et sted de ikke ville og at ingen ble tvunget til å bruke en spesifikk inngang til lokalet. Lars Gule f.eks. satt blant kvinner.» skriver Mohammad i ankebrevet. 

Håper styret endrer vedtaket

Førsteamanuensis dr.juris, Jens Petter Berg, har tidligere tatt til orde for at Islam Net burde anke avslaget og sette sin lit til at høgskolens styre vil komme fram til en annen konklusjon enn administrasjonen. 

— I  sin iver etter å verne mot diskriminering har skolen selv truffet et diskriminerende vedtak, sier han i en kommentar og viser til Diskrimineringsloven § 3, som uttrykkelig avgrenser lovens virkeområde slik at loven ikke gjelder for «handlinger eller aktiviteter i regi av tros- og livssynssamfunn … med et religiøst eller livssynsmessig formål, dersom handlingene eller aktivitetene er av betydning for gjennomføringen av samfunnets eller virksomhetens religiøse eller livssynsmessige formål.»

— Islam Net Student er ubestridelig et slikt trossamfunn som etter denne bestemmelsen kan forfekte både kjønnsdiskriminerende og homofiendtlige standpunkter, så lenge disse standpunktene ikke krenker Straffelovens rasismeparagraf. Her må grenseoppgangen foretas konkret, og det kan være en vanskelig oppgave, hvor det ikke er gitt hva utfallet blir fra tilfelle til tilfelle. Men HiOAs ledelse løser ikke problemet ved å nekte foreningen lovlig tilhold på skolen, sier Berg. 

Støtter klagen fullt ut

Han støtter Islam Net HiOAs klage fullt ut og mener fortsatt at foreningen burde bli godkjent som studentforening ved høgskolen. Han ønsker ikke å kommentere høgskoleadministrasjonenes gransking av vedtekter og organisasjonens selvstendighet. Han mener at alt som tidligere har skjedd bør kunne legges bak seg, og at det nå er viktig å forholde seg til både foreningen, vedtektene og praksisen Islam Net HiOA sier de skal følge framover. 

— HiOA må imidlertid kunne ta forbehold om å reagere med passende virkemidler, f.eks. ved å nekte foreningen å låne møtelokaler for et nærmere avgrenset tidsrom,  dersom foreningen i framtida på ny avholder et møte rettet mot allmennheten, hvor kjønnssegregering av de frammøtte skjer, avslutter Jens Petter Berg.

Anken vil behandles av høgskolens styre i begynnelsen av september. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS