Rektor på Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) Petter Aasen på campus Bakkenteigen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Krevende lederkabal i Sørøst

Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge har vedtatt så strenge kompetansekrav for lederstillinger på den nye høgskolen, at mange av dem som har lederstillinger i dag ikke er kvalifisert til sine egne jobber.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge strammet inn kravene til hvem som kan bli dekaner ved den nyfusjonerte høgskolen under styremøtet i slutten av januar. Førstelektorer og dosenter ansees ikke som kvalifiserte søkere til dekanstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Det kreves minimum kompetanse som førsteamanuensis. Stillingene skal i første rekke lyses ut internt. 

Rektor Petter Aasen og styreleder Rune Nilsen havnet i mindretall da høgskolestyret vedtok stillingsbeskrivelser til lederne ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Med 6 mot 5 stemmer vedtok styret at kravet til dekanstillingene, altså topplederne, ved det som skal bli høgskolens fire nye fakulteter, må være minst førsteamanuensis. 

Kompetansekravene skal være «Høyere utdanning og kompetanse med minimum førsteamanuensis for å komme i betraktning som aktuelle søkere til stillingene», heter det i forslaget som ble fremmet av høgskolelektor Anders Davidsen, faglig tilsattrepresentant fra lærerutdanningen ved den tidligere Høgskolen i Telemark. 

I en merknad i protokollen heter det også at  «Styret understreket at det er viktig at det tilsettes ledere som ved siden av å tilfredsstille formelle kompetansekrav, kan dokumentere svært gode lederegenskaper. Ekstern evaluator bør inn for å bedømme lederegenskapene til kandidatene». 

Fra 8 til 4 dekaner

 Jeg vil ta for gitt at man tar hensyn til kvinneandelen når det skal rekrutteres til ledergruppen.

Anders Davidsen

Før fusjonen hadde de to høgskolene tilsammen åtte dekaner. Etter det Khrono får opplyst, via kommunikasjonssjef Tania Marcelle Olsen, er det bare fire av disse som har såkalt førstekompetanse. 

Høgskolen har ennå ikke avklart hvordan rekrutteringen til de nye lederstillingene skal foregå. Jurister holder nå på med å vurdere om noen har såkalt rettskrav til å fortsette i stillingene sine. Etter planen skal en avklaring om dette være klar i neste uke. Ifølge jurister Khrono har vært i kontakt med skal det generelt sett svært mye til at noen vil ha rettskrav til de samme stillingene de innehar før en fusjon. Og når styret nå har stilt andre kompetansekrav til stillingene så skal dette også tas hensyn til i vurderingen. Hver eneste stilling skal vurderes individuelt juridisk så det er ikke noe generelt fasitsvar.

Vil ikke ha førstelektor og dosent

Rektor Petter Aasen bekrefter overfor Khrono at HSN-styret har besluttet at dekanene skal ha minst førsteamanuensiskompetanse (dvs. førsteamanuensis- el professorkompetanse).

— Hvis ingen av nåværende ledere har rettskrav til en dekanstilling og den derfor lyses ut, er førstelektorer og dosenter ikke kvalifisert for å søke lederstillingen, skriver Aasen i en epost til Khrono. Ifølge rektoren tar de sikte på å lyse ut lederstillingene internt og har håp om at tilsetting skal skje i styremøte i mai. I utgangspunktet skal førstelektor og førsteamanuensis, professor og dosent være likestilte, men det er de altså ikke på Høgskolen i Sørøst-Norge. 

Styremedlem Anders Davidsen som foreslo det nye kompetansekravet for dekaner sier til Khrono at han mener kravene bør ligge høyt på en institusjon med universitetsambisjoner. 

— Rektor foreslo selv at det burde være krav om kompetanse som minimum førsteamanuensis til prorektorstillingene og da mente jeg at det bør stilles samme krav til dekanene, og fikk styret med på det, sier Davidsen til Khrono. 

Ifølge protokollen ble alle stillingsbeskrivelser diskutert av styret bak lukkede dører og det ble knappest mulig flertall for forslaget, med 6 mot 5 stemmer. 

I utgangspunktet er dosent og professor, samt førstelektor og førsteamanuensis likestilte kvalifikasjonsløp. Seksjonssjef i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), Bjørns Stensby bekrefter dette, men med et lite forbehold: 

— I utgangspunktet er det sidestilt, men de sakkyndige må se helhetlig på det også mot for eksempel kravet om at det skal drives forskning av høy kvalitet, sier Stensby, til Khrono.

Kvinneandel bekymrer

— Khrono har fått noen henvendelser fra ansatte i Sørøst-Norge om at de er bekymret for hvordan kvinneandelen vil se ut i en ny ledergruppe i Sørøst i og med at man kun skal lyse ut internt? 

— Det er jo flere hundre vitenskapelig tilsatte her. Jeg vil ta for gitt at man tar hensyn til kvinneandelen når det skal rekrutteres til ledergruppen, sier Anders Davidsen.

I en overgangsperiode er fakultetene og de administrative enhetene ved de to tidligere høgskolene videreført som driftsenheter.  Den midlertidige ledergruppen består derfor av ledere (dekaner og direktører) fra de to tidligere høgskolene, ved siden av ny rektor og konstituert prorektor. Kjønnsfordelingen i den midlertidige ledergruppen som utgjør 20 stykker, er 13 menn og 7 kvinner. Skjevheten skyldes at det kun var to kvinner blant de 10 lederne ved tidligere Høgskolen i Trøndelag.

Barstad ville ha søkt 

Kristin Barstad (bildet over) som nå er øverste leder og dekan ved  Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold, er en av dem som ikke har førstekompetanse. Hun vil dermed ikke formelt være kvalifisert til å inneha tilsvarende stilling som hun har i dag. En stilling som hun har lyst til å fortsette i. 

— Hvis det viser seg at jeg ikke har rettskrav til dekanstilling og kan fortsette på den måten, så hadde jeg tenkt å søke på denne jobben. Men nå kan jeg jo ikke det, sier Barstad til Khrono.

Hun mener at prosessen ved høgskolen så langt har vært ryddig og helt etter boka. 

— Denne jobben er den aller morsomste, men også i og for seg den mest slitsomme jobben jeg har hatt. Det er en stor jobb, og når vi nå slår sammen to lærerfakulteter så blir fakultetet omtrent nøyaktig dobbelt så stort som det var, sier hun. 

Forskerforbundet for 

Forskerforbundet ved Høgskolen i Sørøst-Norge er tett på prosessen, ifølge hovedtillitsvalgt Berit Bratholm.

— Hva mener Forskerforbundet om kravet til førstekompetanse for å få en dekanstilling? 

— Vi ville i utgangspunktet ha det som krav, men styret konkluderte med at kravet er førsteamanuensis. Vi har ikke endret oppfatning, men ser heller ikke at det er konstruktivt å ta en omkamp når beslutningen først er tatt.  Det er mange som ikke vet hva som blir deres arbeidsoppgaver etter fusjonen. Derfor er vår holdning at så lenge vi har vært involvert som vi skal, så skal avklaringene komme så raskt som mulig, sier Bratholm i en epost til Khrono. 

Og hun legger til: 

— Vi merker en viss spenning blant lederne og øvrige ansatte i organisasjonen i og med at de er usikre på hvilke jobber de kommer til å ha fremover. Jeg opplever at flere av våre medlemmer søker råd hos oss, og føler også trygghet i at vi i Forskerforbundet er tydelig til stede i dette arbeidet.

Ifølge rektor Petter Aasen vil lederstillingene i første omgang bli lyst ut internt og tilsetting vil skje etter kvalifikasjonsprinsippet. 

Ifølge den nye organisasjonsmodellen som er vedtatt skal Høgskolen i Sørøst-Norge også tilsette tre direktører med hovedansvar for hvert sitt forretningsomåde; økonomi, personal og administrasjon og eiendom. Kravet til disse stillingene er også at de skal utdanning på høyere gradsnivå.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS