lærermangelen

Spår bedre lærer­dekning i 2040

Statistisk sentralbyrå mener lærerdekningen i skole og barnehage blir langt bedre i 2040. Men én type lærere vil det fortsatt være altfor få av.

SSB mener lærersituasjonen på de alle fleste områder vil være bedre i 2040.
Publisert Oppdatert

Statistisk sentralbyrå (SBB) har sett på hvordan lærerdekningen i barnehage til videregående skole vil utvikle seg fram mot 2040. De spår at det vil være et overskudd av lærere, sammenlignet med dagens situasjon.

Samtidig minner SSB om at man på de fleste områder har en lærermangel i dag. Når de da varsler overskudd, betyr ikke det nødvendigvis at det blir for mange lærere, men at situasjonen med dagens lærermangel vil forbedres fram mot 2040.

Men på ett lærerområde mener SSB at det fortsatt vil være store utfordringer med lærermangel, og det gjelder for lærere med praktisk-pedagogisk utdanning innenfor yrkesfag (PPU-Y).

Her framskrives det et underskudd, altså en lavere tetthet framover i forhold til i dag.

Modellen bak

SSBs framskrivninger er forankret i Lærermod. Modellen ser flere variabler i sammenheng og er mer nyansert enn et ensidig fokus på antall nye lærerstudenter, skriver SSB i sin omtale av de nye framskrivningene.

— Lærermod-framskrivingene viser at det ikke nødvendigvis er et 1:1 forhold mellom en nedgang i studenttallene og en økning i lærermangelen. Forholdet avhenger av flere variabler, peker SSB på.

De nevner eksempelvis at studenttallene kan gå noe ned uten at dette påvirker lærermangelen, så lenge gjennomføringen til lærerstudentene øker og/eller det blir færre barn og unge.

— For grunnskolelærere ser vi for eksempel en nedgang i studenttallene i 2021, men en økning i gjennomføringen basert på tidligere studentkull. I tillegg stipuleres færre framtidige elever i grunnskolen. Totalt sett framskrives dermed et overskudd av grunnskolelærere, der overskuddet må tolkes relativt til utgangspunktet. Altså en forbedring i lærertettheten, sett i forhold til dagens situasjon, understreker SSB.

Powered by Labrador CMS