Viktig med samarbeid med næringslivet

Gaveprofessoratet innen «Big Data» skal bidra til utvikling av teknologi og kunnskap i et helt nytt fagfelt. Det kan gi beslutningstakere i næringsliv og offentlig virksomhet svært nyttige verktøy, skriver prorektor på NTNU, Johan E. Hustad.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Næringslivssamarbeid er en viktig del av del av NTNUs portefølje. Samfunnsoppdraget vårt er å bidra med kunnskap for å møte de store og sammensatte utfordringene vi står overfor nasjonalt og internasjonalt. I dette arbeidet inngår samarbeid med næringslivet som ett av de strategiske virkemidlene NTNU benytter for å løse samfunnsoppdraget vårt.

Kongsberg Gruppen ønsker å satse på etablering av et nytt fagområde som vil bidra til forskning og utdanning av kandidater for et konkurransedyktig og fremtidsrettet norsk næringsliv. Det gjør de blant annet gjennom et gaveprofessorat til NTNU innen Big Data Cybernetics.

Professoratet er innenfor et fagfelt NTNU selv ønsker å satse på. Dette er et helt nytt fagområde som ikke finnes noen andre steder i verden, så vidt vi vet. Spesifikt er det ny måte å håndtere Big Data på ved å kombinere fagområdet kybernetikk med kjemometri.

Ved å være først ute tror vi at norsk næringsliv og konkurranseevne vil få et forsprang. Vi vil være først ute med å utdanne master- og ph.d-kandidater, som kan begynne å jobbe i etablerte selskaper eller gründe egne bedrifter for ny verdiskaping i Norge. Dette er noe vi trenger for fremtidens samfunn der vi er avhengig av høy kompetanse snarere enn naturressurser som olje og gass. Dette vil kunne hjelpe oss i omstillingen fra dagens petroleumssamfunn.

Big Data handler om at det produseres stadig større mengder data gjennom sensorteknologi – og at vi har problemer med å tolke, lagre og gjenfinne alle dataene som produseres. For at vi skal kunne nyttiggjøre oss datamengdene, må vi utvikle nye metoder for å kunne forstå og hente ut essensen fra dem. Dagens metoder innebærer en risiko for at mennesket skyves ut av analyse- og beslutningsprosessene, altså at det er teknologien selv som tar beslutningene.

Det ligger 
ingen føringer i gaven, og all forskning som gjennomføres og publiseres i tilknytning til professoratet, vil være offentlig
tilgjengelig.

Johan E. Hustad

Big Data Cybernetics er vårt forslag for å adressere disse utfordringene. Målet er å kombinere teori-drevne og data-drevne metoder for å oversette Big Data til Smart Data. Big Data Cybernetics handler om å sette mennesket i sentrum som beslutningstaker.

Samfunnsnytten vil være at alle som skal ta beslutninger, skal ha best mulig beslutningsunderlag basert på de enorme datamengdene som omgir oss. Mulighetene er uendelige. Det handler overordnet om å kunne ta de beslutningene som gir et mest mulig sikkert, økonomisk bærekraftig, energieffektivt og miljøvennlig samfunn.

NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil fordrer en tett kobling til næringslivet, og næringslivssamarbeidet har bidratt til utviklingen av blant annet vannkraftteknologien, olje-/gassindustrien og lettmetallindustrien.

Kongsberg Gruppens hovedaktivitet foregår innenfor det sivile området, og langt over halvparten omsetningen kommer fra den maritime delen av selskapet. NTNU har samarbeidet med Kongsberg Gruppen i over 40 år, noe som blant annet har resultert i utviklingen av dynamisk posisjonering, en metode for å holde skip og oljeplattformer flytende i samme posisjon uten bruk av anker.

Vår avtale med Kongsberg Gruppen er en standard avtale om gaveprofessorat som vi har med mange bedrifter. Alle våre gaveprofessorat er et ledd i en strategisk planlegging av nye fagfelt og er en del av våre strategiske personalplaner. Gaveprofessoratet en varighet på fem år, deretter finansierer NTNU de neste 35 år.

Det ligger ingen føringer i gaven, og all forskning som gjennomføres og publiseres i tilknytning til professoratet, vil være offentlig tilgjengelig.

Vi er opptatt av etisk refleksjon og diskusjon omkring alle deler av NTNUs virksomhet. Spørsmålet er om vi er aktive nok og om diskusjonene er brede nok. Dette er noe vi til enhver tid må vurdere og revurdere. Her er blant annet NTNUs egen etikkportal et viktig verktøy. Vi er opptatt av at det i Etikkportalen utarbeides og integreres ulike caser knyttet til problemstillinger som stimulerer til etisk refleksjon. Hvilke dilemma som kan oppstå i forbindelse med mottak av gaver eller eksternfinansierte prosjekter, er en aktuell case. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS