organisasjonsfrihet i akademia

Stakk kjepper i hjulene for skeivt lokallag. På kant med flere lover, mener advokat

— De er på kant med organisasjonsfriheten, med arbeidsmiljøloven og med diskrimineringsloven, sier advokat Jon Wessel-Aas om NLA Høgskolen.

— Hvis det finnes andre foreninger eller lag blant de ansatte som ikke behandles slik, kan det virke som om dette laget behandles annerledes utelukkende på grunn av formålet, sier advokat Jon Wessel-Aas.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da en gruppe ansatte ved NLA Høgskolen bestemte seg for å opprette et lokallag for Skeivt kristent nettverk i oktober, ble de møtt med sterk motstand fra høgskolens ledelse.

Både de ansatte og Skeivt kristent nettverk mottok flere telefoner og e-poster der det ble bedt om at alle henvisninger til NLA — både i navnet på lokallaget, og på nettsidene til Skeivt kristent nettverk ble fjernet. De ble også bedt om å ikke benytte jobb-e-posten sin i denne sammenheng.

— Det var en sjokkerende opplevelse, sier en av de ansatte som er med i Skeivt kristent nettverk, Line Alice Ytrehus.

Advokat i Lund & Co DA og leder av Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, mener argumentasjonen til høgskolen virker å være på kant med både organisasjonsfriheten, arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven.

Bergensavisen har tidligere omtalt deler av dette sakskomplekset.

Ville vise soldaritet og støtte

NLA Høgskolen er en kristen, privat høgskole som eies av de kristne organisasjonene Normisjon, Det Norske Misjonsselskap, Indremisjonsforbundet, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Norsk Luthersk Misjonssamband, Søndagsskolen Norge og Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

I forslag til statsbudsjett 2020 var andelen statsstøtte til NLA 84,6 prosent. (ca 240 millioner kroner).

Bakgrunnen for opprettelsen av lokallaget er NLA Høgskolens uttalte kristenkonservative praktisering. Alle ansatte må slutte seg til det mye omtalte Verdidokumentet, som fastslår at «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken».

Det har likevel vært sjokkerende for mange ansatte at man med bakgrunn i dette dokumentet har diskriminert homofile i ansettelsesprosesser.

I 2019 ble det mye ståhei da de kristenkonservative nettverkene Frimodig kirke Bjørgvin og Til Helhet arrangerte et seminar om såkalt «homoterapi» ved høgskolens lokaler i Bergen. To ansatte sa opp sine stillinger i protest.

For tiden blir det gjennomført tilsyn ved NLA Høgskolen av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut). Resultatet er ventet våren 2021.

Høsten 2020 ble det igjen mye oppmerksomhet rundt NLA, etter at høgskolen valgte å ansette en kontroversiell skikkelse som studentprest — Jens Fredrik Brenne, som er leder i Til Helhet.

Han har blant annet uttalt i NRK-programmet Debatten at problemet med at to av samme kjønn lever sammen er at «Gud liker det ikke, for å si det sånn».

Etter at studenten Hedda (22) gikk ut i VG samme høst og fortalte at hun følte seg diskriminert av NLA Høgskolen, var det nok for noen av de ansatte ved NLA. De ville vise støtte til de skeive ved skolen. Derfor ble de solidaritetsmedlemmer i Skeivt kristent nettverk, og opprettet et lokallag ved NLA Høgskolen.

Protester fra ledelsen

Line Alice Ytrehus

— Først ønsket vi å være kontaktpersoner for studenter som opplevde at det var vanskelig at deres seksuelle orientering blir behandlet som et moralsk spørsmål — som en sak, forteller professor i interkulturelle studier ved NLA, Line Alice Ytrehus.

Da studenten fortalte om diskriminering sier Ytrehus at de var flere som opplevde at dette ble bagatellisert, og ikke tatt alvorlig.

— Men dette initiativet ble ikke godt mottatt av ledelsen. Vi prøvde å komme dem i møte, men kravene ble endret hele tiden, og ble bare strengere og strengere. Det var klart at de ikke ville assosieres med Skeivt kristent nettverk i det hele tatt. Da fant vi ut at vi bruker organisasjonsfriheten vår, og oppretter et lokallag. Det kan de ikke hindre oss i, trodde vi, sier hun.

Etter at lokallaget Skeivt kristent nettverk ved NLA ble opprettet kom det nye protester fra ledelsen. Khrono har sett epost-utvekslingen som fant sted.

Dato: 09.10.20, 08:53

Fra: Solveig Øvrebø Ebbessen

Til: Tor Håkon Eiken
Emne: SKN nettside - korrigering

Utdrag fra epost

På SKN sin nettside under ´kontakt oss´ fremstår et av støttetilbudene som et tilbud spesielt for ansatte og studenter ved NLA Høgskolen. Så lenge som NLA ikke er engasjert i nettverket, eller har blitt forespurt eller hatt dialog om dette, blir denne fremstillingen noe feil. Dette er de samme retningslinjene for alle ansatte ved NLA, uavhengig av verv. Vi ber derfor om å ta bort referansen til NLA.

(...)

Så lenge som dette er et privat verv, og ikke i regi av arbeidsgiver, er det ønskelig at privat mailadresse benyttes og ikke jobbmail. Dette er også de samme retningslinjene som for alle ansatte ved NLA, der den enkelte må opprette en gmail eller tilsvarende for sine private verv. Også dette er Ytrehus og Vedøy orientert om. Vi ber derfor om at dere korrigerer også dette.

Da Skeivt kristen nettverk svarte at de ikke kunne fjerne referansen til NLA, fordi dette var et tilbud opprettet spesielt med tanke på studenter og lærere ved NLA, fikk de dette som svar:

Dato: 23.10.20, 16.35

Fra: Solfrid Øvrebø Ebbesen
Til: Tor Håkon Eiken

Utdrag fra epost

Når det gjelder tilbudet som er opprettet hos dere spesielt rettet mot studenter og ansatte ved NLA , så reguleres avtaler av denne karakter etter aksjelovens kapittel 6. Etter aksjelovens § 6-30 er det styret som representerer selskapet (her altså NLA) utad, for eksempel ved å bindre NLA gjennom avtaler og samarbeid. Dette omtales stort sett som signaturretten og denne kan styret delegere internt, for eksempel til daglig leder. I Brønnøysundregistrene kan dere se det er bestemt at daglig leder og styreleder i fellesskap har en slik signaturrett. Les gjerne mer her: https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995189186

Det betyr at ingen ansatte hos oss kan inngå avtaler på vegne av arbeidsgiver, uten å ha fullmakt til dette. Vi har 270 ansatte og det ville vært noe utfordrende for NLA om alle ansatte skulle inngå avtaler på vegne av arbeidsgiver i kraft av deres private verv. Dette er også lovregulert, og det er bare daglig leder og styreleder hos oss som har fullmakt til å etablere avtaler som dette. Vi ber derfor igjen om at dere tar bort referansen til NLA i tilbudet som dere viser på hjemmesiden deres.

Wessel-Aas: — Snakk om en diskriminering som kan være ulovlig

— Ledelsen mente vi laget en avtale på styrets vegne. Det var en nokså urimelig påstand, men det var tydelig at de hadde brukt advokater, så vi endret navn på lokallaget til Regnbueakademiet, sier Ytrehus.

Advokat Jon Wessel-Aas mener også at å argumentene med aksjeloven er et blindspor.

— Den går ikke lenger enn at ingen kan representere selskapet som sådan, uten å ha fullmakt til det. Dette dreier seg ikke om å representere selskapet — NLA. Et lokallag i Skeivt kristent nettverk er det samme som et lokallag i en fagforening eller andre lokale klubber. At navnet NLA er med i lagets navn, betyr selvsagt ikke at man representerer arbeidsgiver.

Wessel-Aas forteller at i henhold til aksjeloven kan ikke andre enn NLA høgskolen bruke deres brevark, eller på annen måte gi inntrykk av at de representerer høgskolen.

— Den legger noen føringer, men ikke mer enn dette, sier han.

— Resten av argumentasjonen syns jeg høres ut som om de er på kant med organisasjonsfriheten, med arbeidsmiljøloven og med diskrimineringsloven. Hvis det finnes andre foreninger eller lag blant de ansatte som ikke behandles slik, kan det virke som om dette laget behandles annerledes utelukkende på grunn av formålet — som er å være til støtte, og en organisasjon for de skeive ved høgskolen, sier han.

Wessel-Aas sier at NLA Høgskolen i utgangspunktet ikke kan nekte de ansatte å organisere seg i de foreningene de måtte ønske.

— En arbeidsgiver kan godt bestemme at ansatte ikke får bruke arbeids-e-poster til annet enn det som er arbeidsrelatert. Noen arbeidsgivere er rausere med dette enn andre. Men hvis det gis rom for dette blant andre foreninger og lag blant de ansatte, er det fort snakk om en diskriminering som kan være ulovlig. Da tillater de det for noen, men ikke andre, basert på hva foreningens formål er, sier han.

NLA svarer: Vil ikke aktivt legge til rette

Khrono har sendt flere spørsmål til NLA Høgskolen, ved kommunikasjonsleder, Solfrid Øvrebø Ebbesen.

Blant annet har vi spurt om de samme reglene for bruk av NLA-navnet og jobb-mail gjelder for alle ansatte og alle organisasjoner som har lokallag ved NLA. Vi har også spurt om de kan forstå at motstanden kan oppfattes som om de er skeptiske til formålet til Skeivt kristen nettverk, og vi har bedt dem kommentere utsagn fra Jon Wessel-Aas.

NLA Høgskolen har svart med en skriftlig uttalelse, som de vil ha publisert i sin helhet:

Vi vet ikke hvilken del av den samlede korrespondansen Khrono har fått tilgang til, men dette var snakk om et lokallag av SKN som ble opprettet med ansatte og studenter ved NLA som målgruppe.

Da dette opprinnelig ble presentert på SKNs nettsider i fjor høst, ga oppslaget inntrykk av å være opprettet som en form for samarbeid eller avtale på vegne av NLA, noe som ikke var tilfellet. Avtaler på vegne av høgskolen inngås av NLAs ledelse og den enkelte ansatte kan ikke opprette dette på eget initiativ. Dette reguleres av lovverket, noe det for NLA som aksjeselskap var naturlig å vise til. Denne saken dreier seg ikke om organisasjonsfrihet, men avtaler som inngås på vegne av NLA. Tilbakemeldingen fra våre ansatte som tok initiativ til SKN-tilbudet, var at de ønsket å respektere NLAs syn. Når det gjelder bruk av email-adresser og andre NLA-ressurser, viser jeg til rektors uttalelse til Vårt Land 24.09.2020.

Vi er ikke i tvil om at SKN gjør mye godt i møte med enkeltmennesker, og har respekt for dette. Samtidig tar vi på alvor den fremstillingen SKN gir av seg selv gjennom egne nettsider, verdidokumenter og praksis. Når flere av representantene i dette lokallaget gjennom media har engasjert seg sterkt for å endre NLAs grunnlag og formål, som dette Khrono-oppslaget er ytterligere et eksempel på, er det ikke naturlig å bruke NLAs ressurser for aktiv tilrettelegging av SKNs arbeid.

Aldri hørt om lignende hendelser

— Jeg blir opprørt bare jeg tenker på dette. Oppførselen til ledelsen er under en hver kritikk, sier Line Alice Ytrehus, som er ansatt ved NLA.

Ytrehus sier hun ikke har hørt om noe lignende som det som skjedde med dem.

— Jeg har vært ansatt ved NLA i snart 16 år. Jeg kjenner ansatte som har jobbet her lenger. Ingen har noen gang hørt om denne typen regulering av bruk av e-post. Andre har brukt den både til politisk aktivitet og andre verv, sier hun.

— Både fagforeninger og studentgrupper har jo lokallag ved NLA. Vi har et sosialpedagogisk ansvar for alle våre studenter — også de skeive. Dette er også en særlig utsatt gruppe for hatefulle ytringer og trakassering, sier hun.

— Det er kanskje spesielt utfordrende å være skeiv hvis man har vokst opp i et miljø der dette ikke aksepteres?

— Ja, dessverre er dette et problem i mange kristne miljøer. Studenten som gikk ut i VG, sa ifra om en episode der hun som lesbisk ble sammenlignet med pedofile av en medstudent. Jeg syns ikke det er greit i det hele tatt. Jeg vil tro NLA egentlig har en aktivitetsplikt overfor en slik sak. Man skal ikke trenge å oppleve sånt ved høgskolen, sier hun.

Tror tilbudet er uønsket

Tor Håkon Eiken er nestleder i Skeivt kristen nettverk.

Nestleder i Skeivt kristent nettverk, Tor Håkon Eiken.

— Skeivt kristent nettverk ved NLA ville jo bare vært en del av et mangfold, men denne prosessen viser at NLAs tilsynelatende interesse for mangfold bare er tullprat, enkelt og greit, sier han.

Han tviler på at NLA Høgskolen har tatt en gjennomgang av alle organisasjoner som er tilknyttet NLA.

— Det er åpenbart at dette handler om at et tilbud for skeive ved NLA ikke er ønsket, sier han.

I Likestillings- og diskrimineringsloven står det at virksomheter «som har formål å fremme bestemte livssyn eller religiøse syn», har unntak fra loven og kan spørre om samlivsform og også ta hensyn til hva svaret blir når de ansetter. De har altså lov til å diskriminere.

Eiken mener at det er på tide at loven begynner å skille mellom menigheter og utdanningstilbud.

— At alle kristne friskoler og NLA skal ha støtte i loven for å drive med diskriminering, klarer jeg ikke å se logikken i. Ved skolene under Kristne friskolers forbund har ingen lærere lov til å jobbe hvis de lever i likekjønnede forhold. I hver eneste av de klassene er det skeive. De lærer at de aldri kan bli lærere på disse skolene — fordi det er noe galt med dem.

— Stor belastning

— Hvordan tror du det er å være skeiv student ved NLA Høgskolen?

— De fleste som tar kontakt med oss har passert 22 år. Når du er kristen og har vokst opp i et miljø der du lærer at det er feil å forelske seg i noen av samme kjønn, er det ofte en lang prosess å komme ut. Noen går på kristen grunnskole, kristen videregående og så ender de kanskje opp på NLA Høgskolen. Det er klart at det kan være en stor belastning, for hele tanken om at man kan være kristen og samtidig homofil, lesbisk, bifil eller trans blir avvist, sier han.

Eiken forteller at en stor andel av dem som kontakter Skeivt kristent nettverk sliter med depresjoner, og en følelse av avsky overfor seg selv.

— De har bedt til Gud om å bli «frisk» fra plagen. Det høres absurd ut for folk flest, men sånn er det. Å ta dette med seg inn i et tidlig voksenliv er en belastning, sier han.

En hel historie om overtramp

Eiken mener dette handler om mer enn de få linjene i Verdidokumentet.

— Det er klart at de linjene i seg selv spiller liten rolle, men det er en hel historie bak av overtramp mot skeive. Dette blir veldig synlig når NLA faktisk har et samarbeid med Til Helhet. Jeg håper inderlig at osloskolene orker å stå for valget om å ikke samarbeide med NLA, sier han.

— Tror du det synet som praktiseres ved NLA påvirker måten de framtidige lærerne vil opptre i møte med et mangfold ute i klasserommene?

— Hvordan lærere utdannet ved NLA Høgskolen vil opptre overfor skeive vil helt sikkert variere, men jeg er redd for at NLA mangler kompetanse på området. Vi ville aldri akseptert at en høgskole kunne ha et verdigrunnlag som presiserer at «bare menn skal inneha lederansvar». Hvorfor skal vi da akseptere slike holdninger overfor skeive? Et trossamfunn kan fronte den type lære, men ikke en skole, sier han.

Powered by Labrador CMS