nasjonalt vitenarkiv

Starter opp testing av Nasjonalt vitenarkiv

Det omstridte prosjektet med ny registrering av forskningsartikler i Norge er klart for testing. I november starter den store testfasen.

Direktør for kunnskapsektorens tjenesteleverandør Sikt er glad arbeidet med nasjonalt vitenarkiv endelig har kommet så langt at det kan realiseres.
Publisert

I november starter innføringen av Nasjonalt vitenarkiv (NVA). Da blir en første versjon av løsningen overlevert til brukerinstitusjonene som skal teste ut tjenesten.

Fakta

Om prosjektet Nasjonalt vitenarkiv Cris/NVA

  • I dag blir informasjon om resultater av offentlig finansiert forskning publisert et sted (Cristin), mens selve resultatet gjerne blir publisert et annet sted (f.eks. et tidsskrift og/eller et lokalt vitenarkiv).
  • Cris/NVA-prosjektet utvikler en nasjonal løsning som samler dette i én felles tjeneste. Løsningen vil erstatte dagens Cristin og dagens lokale vitenarkiv.
  • Tjenesten skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.
  • Cris/NVA er et prosjektnavn, og viser til at løsningen samler informasjon fra dagens Cristin (Current Research Information System in Norway) og informasjon fra vitenarkivet.
  • I midten av november vil en førsteversjon av NVA stå klar for overlevering til brukerinstitusjonene. Deretter vil løsningen bli grundig prøvd ut og testet, før den fulle overgangen til det nye systemet vil skje etter at NVI-rapporteringen for 2023 er gjennomført.

Kilde: Sikt

Cris/NVA-prosjektet handler om å etablere en felles nasjonal løsning for forskningsinformasjon og vitenarkiv som skal erstatte dagens institusjonelle vitenarkiv og Cristin.

Full overgang til Nasjonalt vitenarkiv vil skje etter april 2024 etter en lengre periode med brukertesting, heter det i en pressemelding fra Sikt — kunnskapssektorens tjenesteleverandør. 

NVI-rapporteringen for 2023, rapportering av vitenskaplige publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI), vil skje via Cristin som før. 

Deler testingen i to

I november starter den første testperioden av det nye systemet. Det er Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) som skal plukke ut hvilke institusjoner som skal være med på første testperiode fram til midten av november.

I tillegg kommer en lengre testperiode etter midten av november der alle brukerinstitusjonene får anledning til å prøve ut den helhetlige nye løsningen for NVA, og der tilbakemeldingene til Sikt blir samlet inn og koordinert via UHR og FFA.

I styringsgruppen for prosjektet er Universitets- og høgskolerådet (UHR), Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Forskningsrådet representert.

— Jeg er glad for at alle brukerinstitusjonene snart kan prøve ut NVA, og vi ser fram til å videreutvikle tjenesten i tråd med brukernes behov og tilbakemeldinger i årene fremover, sier direktør for Sikt, Roar Olsen, ifølge pressemeldingen.

Ba om at prosjektet skulle stoppes

Cris/NVA-prosjektet ble startet i 2019 med grunnlag i en utredning utført av Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Prosjektets plan var opprinnelig at vitenarkivdelen skulle være ferdigstilt i løpet av 2020 og funksjonaliteten fra dagens Cristin skulle være integrert i løpet av 2021.

Med endrede forutsetninger planlegges det nå med overgang til ny løsning i juni 2022. I februar 2022 sendte UHR og FFA et brev til Kunnskapsdepartementet der de ba om at hele prosjektet stoppes, grunnet mange forsinkelser, og problemene man stod oppe i den gang.

— Prosjektet forstår ikke sektorens behov og lytter ikke til sektorens ønsker. Dermed får ikke prosjektet levert det som sektoren vil ha — et system som sikrer import fra mange kilder og gir bedre kvalitet, sa forskningsdirektør Yngve Foss ved OsloMet, den gang til Khrono.

Powered by Labrador CMS