Finansiering av sosial- og mediefag

Barnevernpedagogene har likevel fått ny finansieringsstatus, skriver dekan Dag Jenssen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen vil likevel justere opp barnevernspedagogutdanningens finansiering fra kategori F til E. Dermed kommer utdanningen opp på samme nivå som sin nære slektning vernepleierutdanningen. Faktisk er det nå innen helse- og sosialfeltet kun utdanningen i sosialt arbeid (sosionom) som ligger i den laveste kategorien F.

Grunnene for oppjustering av barnevern er at studiet krever lærerintensive arbeidsformer. Kandidatene skal arbeide med å hjelpe enkeltmennesker i sårbare, sosialt og psykologisk komplekse situasjoner. Det stilles ikke bare krav om teoretisk og vitenskapelig forståelse, men om evne til empati, mestring av det sosiale og kontroll av egne impulser og følelsesuttrykk. Følgelig stilles også krav om politiattest, og studentene er underlagt skikkethetsvurdering. Barnevern er på dette punktet jevnførbart med for eksempel lærerutdanning (kategori D). Det handler for en god del om veiledet øvelse og personlig egnethet. Psykologi, som krever mye av den samme relasjonskompetansen, ligger i den langt høyere finansieringskategorien B.

Det er ikke rimelig å skille barnevern- og sosionom-studiet på disse punktene. En NOU (2009: 8) om kompetanseutvikling i barnevernet behandler dem som ett. De to profesjonene jobber også til dels overlappende: 46% av ansatte i barnevernet er barnevernspedagoger, 34% er sosionomer. Sosionomer må mestre de samme menneskelige og sosiale utfordringer, men ofte med andre grupper. Dette er også store avtakere av kandidater – NAV, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet – enig om. Neste trinn må være at sosionomutdanningens finansiering kommer opp på samme nivå som de andre sosialfagene.

Sist uke hørte jeg om droner i et kandidatprosjekt på bachelorstudiet i medier og kommunikasjon. Disse fjernstyrte helikoptrene med kamera er siste nytt når det gjelder dekning av arrangementer og hendelser. Studentene tok sikte på etablering som kommersiell aktør for å tilby tjenesten til medieselskap.

Eksempelet illustrerer at HiOAs bachelorstudium i medier og kommunikasjon ikke primært er medieteori, men et hands-on-studium, hvor rundt 60 prosent av emnene som tilbys er praktiske. Men å være hands-on i medier betyr å håndtere utstyr. Våre studenter lærer vev-publisering, video-, lyd- og nettproduksjon. Det er avgjørende med godt lyd- og bildeutstyr og oppdatert programvare.

Regjeringen vil likevel justere opp finansieringen for utdanning for barneverns-pedagoger fra kategori F til E. 

Dag Jenssen

Studiet er imidlertid plassert i aller laveste kategori, F. Det burde vært i D, som blant annet dekker «tekniske mediefag».

Statssekretær Bjørn Haugstad sa på et lederseminar ved HiOA nylig at han ennå hadde til gode å oppleve en utdanning som var tilstrekkelig godt finansiert. Samtidig påpekte han at dette ikke utelukket at noen utdanninger burde ses på. Medie- og kommunikasjonsstudiets finansielle situasjon er en kandidat til å nevnes i neste dialog mellom HiOA og eierne i departementet.

Regjeringens budsjettforlik, «Barnevernspedagoger»

Om finansieringskategoriene

Opprinnelig budsjettforslag som var ute, men nå er tatt inn igjen:

«Barnevernspedagogutdanningen heves fra kategori F til kategori E fra høsten 2014. I 2014 innebærer forslaget en økt finansiering på totalt 12,5 mill. kroner (halvårseffekt) … Utgangspunkt for beregningene er antall avlagte 60-studiepoengsenheter (SPE) i 2012. Styrkingen i 2014 legger til grunn at strategisk tildeling (60 pst.) styrkes fra høstsemesteret for alle kullene i utdanningen. I 2015 vil den strategiske tildelingen få helårseffekt. Resultatbasert uttelling i utdanningsinsentivet (40 pst.) vil bli gitt i kategori E f.o.m. 2016, basert på antall avlagte SPE i 2014. Økningen i midler knyttet til kategorihevingen legges dermed inn i institusjonenes budsjettrammer over tre år.»

(Artikkelen er første gang publisert i dekanens blogg på hioa.no)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS