nye bygg

Statsbygg: Sensorer prøves for godt kontor-smittevern

I det nye regjeringskvartalet vil Statsbygg teste sensorer for å sikre godt smittevern. Sensorene skal vise hvor ofte toalett, møterom og andre lokaler har vært i bruk slik at de må desinfiseres.

Publisert

For om lag et år siden fikk Statsbygg i oppgave å utrede om det nye regjeringskvartalet er godt nok i ivaretatt når det gjelder smittevern. Det er ventet at konklusjonene også vil gjelde for Statsbyggs kontorarbeidsplasser generelt.

Sensorer og håndtak

Nå har de levert en rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som konkluderer med at fellesarealer, korridorer osv. må være utformet slik at det er mulig å holde nødvendig avstand. For øvrig testes det flere løsninger som skal bidra til å sikre et godt smittevern.

Et tiltak er teknologi som skal sørge for desinfiserte dørhåndtak. Et annet handler om sensorer som skal registrere bruken av ulike arealer og rom.

«Sensorer vil kunne kartlegge bruk av lokaler. Ved å få data for eksempel på hvor hyppig bruk et toalett har hatt, vil man kunne utføre målrettet renhold av de lokalene. Det samme prinsippet kan brukes på møterom og arbeidsplasser, for å kartlegge hvilke arealer som har behov for ekstra renhold», heter det i rapporten.

Det skal også utprøves sensorer som registrerer og kan vise medarbeidere til hvilke pulter som er ledige og blitt rengjort i kontorlandskap.

«Sensorteknologien kan også brukes for å vise ansatte hvilke pulter og arbeidsplasser som er ledige og om de er rengjort. Ansatte i piloten vil få utdelt personlig mus og tastatur for å begrense kontaktflater i lokalet. Fritt setevalg gjør at de ansatte kan velge en plass med god avstand til andre i lokalet. De ansatte har en bærbar pc som kan kobles til skjermer på alle de tilgjengelige arbeidsplassene», skriver Statsbygg i rapporten.

«Ser» deg

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa-Aschim understreker at disse tiltakene er på utprøvingssstadiet, og at de nå skal samle erfaringer.

— I hvilken grad kan sensorteknologi bli problematisert?

— Vi er klar over at disse systemene til en viss grad kan ha fordeler og ulemper med tanke på personvern og at man blir «sett» på en eller annen måte. Men dette er som sagt et systemer som vi skal trekke erfaringer av, sier Njaa-Aschim.

De har tidligere konkludert med at det ikke er grunnlag for store bygningsmessige konsekvenser for å ivareta et godt smittevern.

— Dere trenger altså ikke å endre planene når det handler om byggene?

— Det vesentlige er å sikre fleksibilitet i forhold til hvordan kontorarealer utformes og brukes. Vi vet mye om hvordan smitten i denne pandemien har virket, men det kan være helt annerledes i neste situasjon. Derfor er det avgjørende at vi har fleksibilitet i de lokalene som bygges i fremtiden, sier Hege Njaa-Aschim.

Trafikklys

I det nye regjeringskvartalet prøver de ut både sensorer og såkalt «Clean Handle»-systemer. Det siste er automatisk desinfisering av dørhåndtak.

I rapporten ligger det også forslag til et trafikklyssystem som skal gi oversikt over smittesituasjonen på en arbeidsplass.

— Det seneste året har vist oss hvor komplisert det er å håndtere en smittesituasjon som stadig forandrer seg, men at enkle hjelpemidler kan være til god hjelp. I et kontorbygg vil trafikklysmodellen for eksempel kunne anbefale vanlig planløsning i en normalsituasjon, men endret avstanden mellom pultene og hvor mange som skal møte opp fysisk, når risikoen for smitte øker, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding om rapporten.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten har i tillegg til Statsbygg bestått av Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Sintef og Høgskulen på Vestlandet.

Powered by Labrador CMS