BARNEVERN

Statsråden fikk en innføring i storsatsingen på barnevernutdanning

Denne uken fikk barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) se hvordan Høgskulen på Vestlandet jobber med satsing på barnevern.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe fikk blant annet treffe HVL-studenter ved Bergensbesøket denne uken. Her sammen med studentene Marius Mongstad, Elise Aspenes og Jørgen Roseland.
Publisert Oppdatert

Mandag 24. januar besøkte barne- og familieminister Kjersti Toppe Høgskulen på Vestlandet (HVL). Målet med besøket var å bli bedre kjent med barnevernutdanningen som i disse dager går gjennom flere endringer.

11 universiteter og høgskoler har gjennom statsbudsjettet fått midler til totalt 300 nye masterplasser i barnevernfag. Tildelingen kommer som følge av nye kompetansekrav i barnevernet etter at den nye barnevernsloven ble vedtatt i Stortinget i juni i 2021.

Fakta

300 nye studieplasser til master i barnevern

Regjeringen omprioriterer midler til 300 studieplasser til master i barnevernsfag. Disse er fordelt slik:

 • OsloMet - Storbyuniversitetet 60
 • Universitetet i Sørøst-Norge 40
 • VID vitenskapelige høgskole 40
 • Høgskolen i Østfold 30
 • Universitetet i Stavanger 25
 • Universitetet i Bergen 25
 • Høgskolen i Innlandet 20
 • Høgskulen i Volda 20
 • Høgskulen på Vestlandet 20
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 10
 • NTNU 10

— Ambisjonene for å heve kompetansen på barnevernets arbeid er høye. Det har ført til større krav på utdanningsinstitusjonene, som skal tredoble antall masterplasser i barnevern, forklarer Toppe til Khrono, og utdyper:

— Det blir et større krav ansatte i barnevernstjenesten som skal utføre kjerneoppgaver og for ledere i institusjonsbarnevernet om å ha masterutdanning. Så er det også krav til at nyansatte på institusjoner skal ha bachelor. Kravet gjelder fra 2031, så utdanningen må begynne allerede nå.

Jobbet med siden fusjonen

Da Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble en realitet i 2017, som en fusjon mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogndal og Høgskolen Stord/Haugesund begynte de med en gjennomgang av utdanningsporteføljen.

— I 2018 satte vi oss en strategisk målsetning om å kunne tilby en tydelig spisset master innen barnevern. Og siden har det seilt frem som en veldig klar politisk bestilling, sier Svanaug Fjær, instituttleder ved Institutt for velferd og deltaking ved HVL.

Til høsten står de klare til å ta imot de første studentene til barnevernsarbeid. Studiet inngår i en større satsning på utvikling av studietilbud på masternivå ved Institutt for velferd og deltaking. Samtidig har arbeidet med dette vært med å styrke det resterende studietilbudet.

— Satsningen vår på å utvikle et godt mastertilbud, vil også kunne bidra til å styrke bachelorutdanningene våre. HVL har som målsetning å kunne tilby hele utdanningsløp fra grunnutdanning til ph.d og ved mastertilbudet på plass har vi det. Vi ser også at dette vil kunne bidra til å ytterligere øke forskningsaktivitet på området, forteller Ingunn Barmen Tysnes, førsteamanuensis og programansvarlig for den nye masteren.

Hun får støtte av kollega professor Kjetil Grimastad Lundberg.

Ingrid Barmen Tysnes, Kjetil Grimastad Lundberg og Svanaug Fjær har vært sentrale i arbeidet med etableringen av ny master innen barnevernarbeid ved HVL.

— For vår del har det vært veldig spennende å sette sammen dette. Vi har mye kompetanse på instituttet som vi har fått brukt til dette. Vi har på mange måter integrert mye av den kompetansen og spisset det inn mot en master, som igjen styrker linken mellom utdanning og forskning på tvers av campusene på våre viktigste fagfelt, sier han

Med etablering av ph.d-programmer har det også kommet forskningsprosjekter. Toppe fikk blant annet en liten introduksjon av et prosjekt som utforsker forsterhjemsforløpet til barn med migrasjonsbakgrunn, som ledes av professor Milfrid Tonheim.

— Barnevern er ikke et felt med mye forskning så jeg heier på all forskning på dette feltet. Den forskningen jeg fikk presentert av HVL er midt i blinken og jeg gleder meg til å høre mer om dette fremover, sier Toppe.

— Hva tar du med deg tilbake til Oslo fra besøket?

— Veldig mye. Forskningen blant annet. Så er det også utfordring med finansiering og gode praksisplasser. Vi vet også at turnoveren i barnevernet er veldig høy. Spesielt kommunalt er det mange som slutter. Vi må se hvordan de vi kan få de som utdanner seg til barnevern kan bli værende i yrket, sier statsråden.

Studentene delte sine opplevelser

På slutten av Toppes besøk hos HVL fikk hun møte en rekke studenter som fortalte om sine opplevelser med barnevernstudiet. Det er disse hun håper blir værende i barnevernet når studiet er ferdig. Flere av studentene snakket på tomannshånd med henne i etterkant også.

— Det er kjekt at vi som studenter kan bli hørt også og blir tatt på alvor. Vi ser at de er ute etter forbedring når vi får være med på dette, sier student Elise Aspenes.

En rekke studenter stilte opp for å fortelle om sine opplevelser på studiene til statsråd Kjersti Toppe.

— Jeg bet meg spesielt merke i at det virket som hun var opptatt av at vi skal stå i jobben. For meg som hadde en negativ opplevelse med praksis så er det godt å vite at hun hører på det, fortsetter Marius Mongstad.

Et av spørsmålene statsråden spurte underveis var på kapasiteten på barnevernspedagogutdanningen og sosionomutdanningen. Da tok rektor Gunnar Yttri ordet og sa at dersom de fikk flere studieplasser skulle de ordne flere praksisplasser også.

— At hun spør om kapasiteten vår til å utdanne flere er et tegn på at studentene våre er etterspurt og får jobb etter studiene. Så for min del var det gledelig at hun utfordret oss på det, sier Ingunn Barmen Tysnes.

Powered by Labrador CMS