permisjon

Statsråden grep inn for å hjelpe Nils (21) med å møte i kommunestyret

Nils Forren holdt et innlegg under et møte i Trøndelag Senterparti om at han ikke fikk permisjon fra studiene til å møte i kommunestyret. Da tok statsråd Ola Borten Moe kontakt for å hjelpe.

Student Nils Forren (21) fikk ikke permisjon fra praksis til å gå i kommunestyret. Så hørte Ola Borten Moe om problemet.
Publisert

Nils Forren (21) har vært en del av kommunestyret til hjemkommunen Heim siden 2019. Han studerer til å bli grunnskolelærer ved Nord universitet og er nå i gang med praksis. Da han skulle søke om permisjon for å møte i kommunestyret fikk han beskjed om at det var umulig. Trønder-Avisa omtalte dette først. I etterkant har Nord universitet snudd.

— Jeg tok dette opp på generaldebatten under fylkesårsmøtet til Trøndelag Senterparti. Der var blant annet forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Etter innlegget mitt kom han bort og sa at dette måtte han gjøre noe med, forteller Forren.

Snudde raskt

Etter det hadde studenten dialog med Borten Moes rådgiver for å finne ut om de kunne ordne opp i dette. Etter hvert ble det klart at Kunnskapsdepartementet selv ikke kunne gå inn og endre regelverket, da dette er opp til institusjonene selv å bestemme. Partifelle Borten Moe skal derfor ha sendt en forespørsel for å se hva de i realiteten kunne gjøre, informerer Forren.

Etter å ha holdt dialog med Borten Moe & co tok han kontakt med Trønder-Avisa for å legge press på Nord universitet. Etter deres sak kom ut ble Forren ringt opp av praksiskontoret og fikk beskjed om at de nå endrer regelverket.

— Jeg har nå sendt inn søknad om tilrettelagt praksis og håper den blir behandlet raskt, da det snart er kommunestyremøte. Etter saken ble publisert har jeg fått reaksjoner fra studenter på andre universiteter som sliter med å få permisjon selv, sier Forren, som nå håper andre institusjoner følger etter Nord.

Statsråden sier til Trønder-Avisa at det ikke går an å lage felles permisjonsregler for alle læresteder.

— Studiene er lagt opp forskjellig, så permisjonsregler må være deretter. Universitetene har fått føringer om en mer enhetlig praktisering av reglene. Det kommer vi til å fortsette med, sier Borten Moe.

Endrer praksis

Nord universitet hadde tidligere en praksis der Forren ville fått permisjon om det gjaldt et studentpolitisk verv. Nå skal universitetet endre praksis slik at både studentpolitiske verv og vanlige politiske verv sidestilles.

— Her har vi nok ikke snakket godt nok sammen. Studenter som har politiske verv skal søke om å få en tilrettelagt utdanningsplan. Da kan studenten delta på politiske møter, samtidig som studenten får den praksisen som kreves, sier Vegar Sellæg, prodekan for utdannelse ved fakultet for lærerutdannelse og kunst- og kulturfag hos Nord universitet, til Trønder-Avisa.

— På bakgrunn av denne saken er det bestemt at Nord universitet skal behandle studentpolitiske og folkevalgte verv likt. Selv om det ikke er nedfelt formelt ennå, skal vi praktisere det slik, sier Sælleg til avisen.

Institusjonene bestemmer

Det er den enkelte institusjon som selv fastsetter regler for obligatorisk oppmøte og regler for fravær. Spørsmålet om permisjon har vært oppe i Stortinget flere ganger. I 2016 måtte blant annet daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner svare på spørsmål om dette. Samme år fikk daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen spørsmål om dette.

«Jeg mener også at det er viktig at studenter engasjerer seg i politisk arbeid, og utdanningsinstitusjonene bør derfor ha permisjonsordninger slik at studenter kan delta på kommunestyremøter og lignende. Samtidig har utdanningsinstitusjonen en plikt til å påse at permisjoner og annen tilrettelegging ikke er til hinder for at studentene oppnår de kunnskaper og ferdigheter utdanningen skal gi. Det er derfor utdanningsinstitusjonen som må fastsette reglene for fravær og vurdere den enkelte fraværssøknad», svarte Røe Isaksen på et skriftlig spørsmål om dette den gang.

Viktig arena

Forren legger ikke skjul på at han syns det er viktig at studenter har muligheten til å kombinere politisk verv og studier.

— Jeg mener det er kjempeviktig. Man må rekruttere ungdom og unge inn i kommunestyrer og andre folkevalgte verv, sier han.

— Hvordan er det å kombinere de to?

— Det syns jeg går helt fint. Det kan jeg anbefale alle studenter som er politisk interessert, sier han.

Powered by Labrador CMS