Statsbudsjettet

Statssekretæren fikk blomster for å sikre EU-ordning

Det er veldig hyggelig. Det er ikke først og fremst blomster vi får om dagen, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet fikk blomster av Abelias Carina Hundhammer
Publisert

Carina Hundhammer, som er leder for høyere utdanning og forskning i NHO-foreningen Abelia, møtte tirsdag opp på Stortinget med en blomsterbukett til statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

Bakgrunnen for gesten er at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett legger 500 millioner kroner på bordet for å sikre den såkalte Retur-EU-ordningen (se faktaboks).

Forskningsrådet dekker nemlig mot 30 prosent av forskningsinstituttenes utgifter når de henter hjem EU-midler. Men det oppstod et problem fordi norske forskningsinstitutter var «for flinke» til å hente penger hjem. Pengene som var satt av til å dekke instituttenes egenandeler, ble rett og slett brukt opp før tiden.

Fakta

Dette er Retur-EU

  • Forskningsinstitutter som deltar EU-prosjekter, får ikke full dekning for kostnadene sine fra EU. RETUR-EU er en resultatbasert grunnbevilgning for forskningsinstitutter som i noen grad kompenserer for dette.
  • En typisk tildeling fra Horisont Europa vil dekke om lag 60 prosent av et norsk forskningsinstitutt sine kostnader. Dette skyldes en lavere grunnfinansiering av norske institutter.
  • Retur-EU-ordninger legger til omtrent 30 prosent oppå de 60 prosentene fra EU.
  • Dermed blir instituttenes egenandel i prosjektene om lag 10 prosent av den totale prosjektkostnaden.
  • Tildelt støtte fra RETUR-EU skalerer med instituttenes suksessrate i EU og tildeles etterskuddsvis i tre årlige rater.
  • Rammen for Retur-EU i statsbudsjettet 2023 er på 500 millioner kroner.

Kilde: Forskningsrådet

I en debatt under Arendalsuka i sommer kunne statssekretæren imidlertid berolige forskningsinstituttene.

– Det her fikser vi, sa han.

Blomster er ferskvare

Carina Hundhammer kunne da love han blomster hvis han leverte.

— Jeg sa at du skal få blomster etter hvor fornøyde vi er. Jeg håper du legger merke til at det er en ganske stor bukett, sa hun da hun ga han blomstene.

Så minnet hun om at blomster er ferskvare.

— Du kan hvile litt på laurbærene. Men selv om du vanner den, vil den krympe og se stusslig ut. Du må følge opp. Du kan ikke bare leve på denne resten av perioden.

Statssekretæren sa:

— Når budsjetthøringen for alvor begynner, da begynner de å bli …

— Nei, de må da vare til jul, tror du ikke det, avbrøt Hundhammer.

Blomstermetaforene satt i det hele tatt løst. Som da statssekretæren sa at store endringer i en ordning er uheldig:

— Forskning er langsiktig arbeid. Det må pleies og vannes over lang tid. Store skifter er dumt. Å gå rett inn i en badstue eller ut i kuldegrader er dumt.

— Hyggelig

Hoel sier at regjeringen har jobbet med denne saken siden den tiltrådte.

— Hvorfor har det vært viktig å sikre denne ordningen?

— Det er det to grunner til. Vi betaler mye penger til EU-systemet, som vi selvsagt ønsker å få mest mulig tilbake av. I hvert fall like mye som vi betaler inn, sier han.

— Det andre og viktigste er at dette er store og bra forskningssatsinger som er viktig for norske miljøer og for kvaliteten på norsk forskning.

— Hyggelig å få blomster, da?

— Ja, det er veldig hyggelig. Det er ikke først og fremst blomster vi får om dagen. I et statsbudsjett er det veldig mange ting. Og når man går inn med et nyansert blikk, er det ofte mange ting man skulle sett at var bedre. Selv om jeg mener mange positive ting på vårt felt, selv om det er et stramt budsjett. Men å bli lagt merke til, er vi glade for. At vi faktisk gjør noe bra, sa Oddmund Løkensgard Hoel.

Powered by Labrador CMS