UKRAINA

Stipen­d­ordning for ukrainske studentar held fram

Ukrainske studentar som var i Noreg før krigen, kan også neste år studieår få stipend for livsopphald.

Utdanningsminister Ola Borten Moe og rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo i møte med to ukrainske studentar i vår. No blir stipendordninga for dei ukrainske studentane forlengd.
Publisert Oppdatert

– Det er framleis krig i Ukraina, og ukrainske studentar kan ikkje reise heim. Derfor forlengjer vi stipendordninga for dei ukrainske studentane som var i Noreg før 24. februar. Det betyr at dei også kan få stipend for neste studieår, seier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i ei pressemelding.

Fakta

Slik blir ordninga for ukrainske studentar

  • Stipendordninga gjeld ukrainske studentar som var i Noreg før krigen braut ut og som ikkje kan finansiere livsopphaldet sitt på andre måtar.
  • Ordninga vil også gjelde for utvekslingsstudentar som har fått innpass på heil grad.
  • Universiteta, høgskulane og fagskulane må sørge for å informere alle studentar som kan vere aktuelle for ordninga. Deretter må studentane sjølv søkje om midler fra sin institusjon. Institusjonane søkjer så om refusjon frå Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir).

Kjelde: Kunnskapsdepartementet

Ordninga for studentar frå Russland og Belarus blir derimot ikkje vidareført. Det grunngir statssekretæren slik:

– For dei fleste russiske og belarussiske studentar er det mogleg å reise tilbake til heimlandet. I vår var situasjonen deira akutt, og derfor fekk dei tilbod om økonomisk hjelp fram til sommaren. Det har forhåpentlegvis gitt føreseielegheit og tid til å finne løysingar for vidare studium.

– Frå hausten av er det ikkje grunnlag for å behandle disse studentane annleis enn andre utanlandske studentar, seier Hoel.

50 ukrainske studentar

I vår var det om lag 50 ukrainske, 70 russiske og éin belarussisk student som søkte om stipendet. For haustmesteret er anslaget for ukrainske studentar omtrent det same talet som i vår.

Stipendordninga kom i stand fordi ukrainske, russiske og belarussiske studentar i Noreg mista tilgang til pengar for livsopphald nærmast over natta då krigen starta.

Ordninga gjaldt i første omgang vårsemesteret, og studentane har fått opptil 11.500 kroner per månad. Doktorgradsstudentar har fått 21.000 kroner i månaden.

Powered by Labrador CMS