sykepleie

Stoler mer på kolleger enn på forskning

Sykepleiere bruker kolleger, ikke forskning, som den viktigste kilden til oppdatert kunnskap, viser ny studie.

Det tar 17 år før ny forskning blir tatt i bruk i helsetjenestene, viser en studie. Bildet er fra en traumeøvelse i Østfold.
Publisert

En ny studie om hvordan kliniske sykepleiere oppdaterer seg i faget sitt, viser at sykepleierkolleger er hovedkilden til ny kunnskap om klinisk praksis. Dette i større grad enn forskning.

Studien er gjennomført av professor Mariann Fossum ved Universitetet i Agder sammen med førsteamanuensis Anne Opsahl ved samme universitet og professor Anna Ehrenberg fra Universitetet i Dalarna i Sverige.

— Når sykepleierne bruker sykepleierkolleger som primærkilde, er det gjerne en seniorsykepleier man spør. Det kan særlig bidra til at tidligere praksis stadig blir repetert. Pasientene ønsker ny og oppdatert behandling, men studien vår viser nokså tydelig at det er det en stor risiko for at de ikke får, sier Mariann Fossum, ifølge uia.no.

«Bekymringsfullt»

– Det er bekymringsfullt, for det kan blant annet innebære at nyere kunnskap ikke blir tatt i bruk, og at sykehus og helseforetak i kommunene forholder seg til utdatert kunnskap når de utøver faget sitt, sier hun videre.

Fossum viser også til en lignende studie om klinisk arbeid i helsetjenesten. Den viser at det tar 17 år før ny forskning blir tatt i bruk.

Det betyr i klartekst 17 år der sykepleiere og annet helsepersonell ved sykehusene arbeider etter en kunnskap som er utdatert for flere år siden, sier Fossum.

Benytter noe mer teknologi

Fossum og forskerkollegene har gått gjennom 52 forskningsartikler publisert i årene 2008-2022. Målet har vært å finne ut hvilke informasjonskilder sykepleierne bruker for å kunne gi oppdatert sykepleie til pasienter og pårørende.

En tilsvarende gjennomgang fra 2008 viste også da at sykepleiere oftere stolte på informasjon fra kolleger enn informasjon fra nyere og kvalitetssikrede kilder.

Det har likevel skjedd noen endringer siden 2008. Kolleger står fortsatt øverst på listen av kilder til informasjon om klinisk praksis, men datamaskiner og referansemateriell er nå blant de fire mest brukte informasjonskildene, går det fram av studien. Det betyr at sykepleierne i større grad enn før søker etter kunnskap på nettet og slår opp i digitale oppslagsverk.

Powered by Labrador CMS