rektorlønn

Stor oversikt: Dette tjener rektorene i Skandinavia

En gammel kjenning er på topplisten i Sverige, men hvem er egentlig best betalt i Skandinavia? Se oversikten.

Norske Ole Petter Ottersen er rektor ved Karolinska institutet i Sverige. Der er han lønnsledende blant rektorene ved statlige universiteter og høgskoler.
Publisert

Hvilken rektor troner øverst på den skandinaviske lønnstoppen?

Med jevne mellomrom publiserer Khrono en oversikt over hva topplederne på universiteter og høgskoler tjener. Men hvordan står egentlig lønnsnivået i sektor seg opp mot våre skandinaviske brødre og søstre?

Først: Tall innhentet i juni og juli 2022 viser at rektorer ved 21 statlige universiteter og høgskoler finansiert over Kunnskapsdepartementets budsjett, Politihøgskolen som er finansiert over Justisdepartementets budsjett, samt 4 private høgskoler, tjener følgende:

Borg på topp

Den ferske kartleggingen viser at rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Anne Borg, har passert 1,8 mill. kroner i årslønn.

Hun leder an blant de statlig finansierte universitetene og høgskolene.

Forrige gang Khrono gikk gjennom rektorlønningene, i 2021, tronet rektor på den private høgskolen BI, Inge Jan Henjesand, øverst. Det gjør han fortsatt.

Rektoren, som går av i slutten av juli, hevet ifølge BIs årsrapport en årslønn på 2.675.595 kroner i 2021.

Arne Krumsvik ved den private Høyskolen Kristiania, også han avtroppende, har også sneket seg inn foran den beste betalte rektoren på de statlige institusjonene. Krumsvik tjener for øyeblikket 1.856.087 kroner.

OsloMet-rektor Christen Krogh er nykommeren på lista. Arbeidsavtalen hans viser at han tjener 1.645.000 kroner i året.

Slått av svenskene

Hva så med våre skandinaviske naboer?

En gjennomgang den svenske nettavisen Universitetsläraren gjorde i juni viser at en gammel kjenning leder an blant de svenske statlige universitetene og høgskolene.

Ifølge avisa tjener rektor ved Karolinska institutet, Ole Petter Ottersen, 147.800 svenske kroner i måneden. Omregnet til norske kroner og ganget med tolv måneder gir det en årslønn på 1.826.808 kroner.

I skrivende stund, 19. juli, er kursen på en svensk krone 0,97.

Som i Norge er det rektorene ved de private høgskolene som er lønnsledende.

Lars Strannegård, rektor ved Handelshögskolan i Stockholm og Chalmers-rektor Stefan Bengtsson tjener henholdsvis 2.742.616 og 2.536.272 norske kroner utregnet med samme metode som Ottersens lønning.

Se de svenske lønningene her:

Tallene er oppgitt i norske kroner.

Tjener mest i Danmark

I Danmark troner Henrik Caspar Wegene, rektor ved Københavns universitet, øverst ifølge tall Khrono har hentet inn fra de åtte universitetene.

Han hever en årslønn på 2.235.365 norske kroner - avhengig av hvordan du regner. I dansk offentlig sektor er årslønnen avtalt som en nettolønn. I tillegg har de en ordning med et samlet pensjonsbidrag som legges til på 17,1 prosent.

Derfor har Khrono bedt de danske universitetene om å oppgi både årslønnen med og uten pensjonsbidraget.

Tar man med pensjonsbidraget og legger til grunn at kursen for den danske kronen i skrivende stund er 1,37, ender Wegenes opp med en årslønn på 2.620.726 norske kroner.

Samtlige danske rektorer tjener mer i norske kroner enn NTNU-rektor Borg, dersom pensjonsbidraget blir inkludert. Tar man vekk pensjonsbidraget er det kun én dansk rektor som blir utkonkurrert: Rektor ved IT-universitetet Jens Christian Godskesen.

Se de danske lønningene her (tallene er oppgitt i norske kroner):

Powered by Labrador CMS