null Foto: www.hisf.no

Studentene i Sogndal bekymret for studentvelferden

Bergen og Stord/Haugesund er positive, mens Sogn og Fjordane er bekymret for fusjonen mellom deres tre studentsamskipnader. Styreleder i Sogn og Fjordane mener de står best på egne bein.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Konsekvensen av fusjonen mellom høgskolene i Sogn og Fjordane, Bergen og Stord/Haugesund til Høgskulen på Vestlandet (HVL) er at også de tre studentsamskipnadene de tilhører skal fusjoneres.

Styreleder i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane, Tallak Mikal Kaldheim, er skeptisk til fusjonen mellom studentsamskipnadene.

— Slik forslaget til avtale står nå er det best for studentene i Sogn og Fjordane at samskipnaden deres står på egne bein, sier han til Khrono.

Parlamentet også bekymret

Søndag 4. september kunne NRK Sogn og Fjordane fortelle at leder for Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Knut Almås Anfinset, er redd for at en fusjon vil svekke studentenes velferdstilbud.

Slik forslaget til avtale står nå er det best for studentene i Sogn og Fjordane at samskipnaden deres står på egne bein.

Tallak Mikal Kaldheim

Prosessen blir gjennomført på en fornuftig måte som sparer midler der man kan, og det er bra for
studentene.

Kristine Krokli

— Vi er skeptiske fordi løsningen vi har i dag er bra, og frykter at våre studenter ikke vil bli representert godt nok, sier han til Khrono og fortsetter:

— Det vil uansett bli studentflertall i samskipnadsstyret, men det er ikke sikkert at vår region blir representert. Det er heller ikke sikkert at alle saker som er viktig her er viktige i Bergen, og motsatt.

(Foto: HiSF)

I samme sak møter rektor ved HiSF, Rasmus Stokke (bildet over), studentenes bekymring med full forståelse.

— Vi må ha respekt for at studentene føler på en usikkerhet. Derfor må vi få til en avtale som er så god som mulig, sa Stokke til NRK.

Departementsmøte som forventet

Avtalen rektor Stokke viser til var tema på de tre samskipnadenes møte med departementet mandag. Ifølge styreleder Kaldheim i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane gikk møtet som forventet:

— Det gikk etter forventingene, for å si det sånn. Hovedproblemet er at det handler om en manglende vilje til å skape en ny organisasjon. Man vil drive alt videre gjennom Studentsamskipnaden i Bergen, beholde kun det ytterst nødvendige ellers, og bare utvide samskipnaden i Bergen, mens vi ønsker at det skal skapes en ny organisasjon.

Han forteller at konklusjonen ble at de nok ikke kommer videre i forhandlingene mellom samskipnadene, og at fusjonen nå skal behandles i departementet.

— Ønsker Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane å stå alene?

— Styret vårt har verken gått for eller imot fusjon, og vi ser at det finnes argumenter for en fusjon, men slik avtalen ligger nå er styret imot en fusjon, svarer styrelederen.

Ny samskipnad trenger ny identitet

Kaldheim har tro på at en fusjon kan være nyttig, og tviler ikke på at man vil beholde dagens tilbud, men tror det vil være vanskelig å utvikle tilbudet videre.

— Det er åpenbart at fokuset vil ligge i Bergen, og at det vil bli vanskelig for styret å se utover Bergen. Det må større endringer til både i avtalen og organisatorisk for at fusjonen skal lykkes, sier han.

Forslaget som foreligger nå går ut på å innlemme studentsamskipnadene Stord/Haugesund og Sogn og Fjordane inn i Studentsamskipnaden i Bergen, under sistnevntes eksisterende logo og identitet.

— Vi trenger en ny identitet og organisasjonsmodellen må endres, med mer ansvar lokalt, avslutter Kaldheim.

«En eventuell sammenslåing»

Avdelingsdirektør Rolf Larsen i Kunnskapsdepartementet mener derimot at møtet var godt, og konstruktivt, men sier samtidig til Khrono at departementet skal avgjøre saken:

— De tre studentsamskipnadene har ikke klart å komme til enighet om hvordan studentvelferden for den nye høyskolen best kan organiseres. Vi oppfattet det slik at studentsamskipnadene derfor ønsker at departementet treffer en avgjørelse i saken.

Kan følge med midler

Departementet jobber nå videre med saken med utgangspunkt i dette, men vet ikke når en avgjørelse vil komme eller hva den vil gå ut på.

— Vi kan foreløpig ikke antyde utfall eller tid for beslutningen. I vurderingen vil det også inngå på hvilken måte en eventuell sammenslåing skal skje på, sier Han.

— Vil det være tilgjengelig fusjonsmidler til denne fusjonen, slik som de fire andre samskipnadsfusjonene som det ble omfordelt midler til?

— Foreløpig har vi fordelt fem av de seks millionene som ble omfordelt gjennom revidert nasjonalbudsjett til sammenslåinger av studentsamskipnader, svarer avdelingsdirektør Larsen.

Stord/Haugesund ikke bekymret

Kristine Krokli, leder for Studentparlamentet ved Høgskolen Stord/Haugesund (HSH), deler ikke Sogndal-studentenes bekymring.

— Jeg vil egentlig si at jeg ikke er bekymret i det hele tatt. Jeg har tillit til at studentene som blir valgt inn i styret i samskipnaden i Bergen vil ta hensyn til at det skal prioriteres arbeid i to andre regioner en Bergen, sier hun og viser til at Velferdstinget i Bergen vedtok observasjonsplasser til HiSF og HSH tirsdag.

Men hun forstår bekymringen:

— To mindre høgskoler som skal inn i én større høgskole, og to små studentsamskipnader som skal inn i én stor - jeg forstår skepsisen. Men min oppfatning av forhandlingene er at partene er likeverdige.

— Men er ikke dette en virksomhetsoverdragelse til Bergen?

— Slik jeg har skjønt det så ja - på papiret. Men med regionale direktører vil avstanden være like kort som før til stedlig ledelse, og så er det naturlig at resten plasseres i Bergen. Og virksomhetene som overdras har muligheter til innspill i prosessen, og derfor er det egentlig en sammenslåing, sier hun og legger til:

— Prosessen blir gjennomført på en fornuftig måte som sparer midler der man kan, og det er bra for studentene.

— Må ha tiltro til det nye styret

(Foto: Jin Sigve Mæland)

Linnea Reitan Jensen, leder for Velferdstinget i Bergen (bildet over), ser også bekymringen.

— Men med én samskipnad skal tilbudet uansett opprettholdes, og Studentsamskipnaden i Bergen skal gjennomgående sørge for at studiesteder som ligger langt unna blir like godt ivaretatt. HiSF og HSH er jo på omtrent samme studenttall som den tredje største i Bergen, NHH, og de blir ikke oversett, sier hun.

Jensen er ikke enig med styrelederen i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane i at fokuset vil ligge i Bergen:

— Jeg tror vi må ha såpass stor tiltro til det nye samskipnadsstyret i Bergen, på at de vil ha fokus på hele samskipnaden, og ikke bare Bergen, slik at velferdstilbudene vil utvikles i hele samskipnaden.

— Vil HiSF og HSH få dedikert representasjon i styret for samskipnaden i Bergen for å sikre dette?

— Det er opp til Velferdstinget å avgjøre. Det ble diskutert i går og skal legges frem som sak og avgjøres på møtet 4. oktober, sier hun og legger til at de to institusjonene vil være del av Høgskulen på Vestlandet, og at representanter til samskipnadsstyret vanligvis velges fra utdanningsinstitusjoner, ikke studiesteder, avslutter hun.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS